K. J. Erben / 200. výročí narození

06.04.2011 20:21

17. listopad 1811 Miletín – 21. listopadu 1870 Praha
A poznámka: erbenovská konference v Malé Skále u Turnova

Jak ten čas letí. Nedávno jsem si říkal, bude výročí, a ono to je pár let, a je tu rok 2011. Jen si to člověk v tu chvíli neuvědomí. Ne že bych si myslel, že to je ten nejlepší způsob, jak se zabývat poezií, uměním, hudbou. Ale co si budeme povídat. Je to stejné jako se všemi jinými narozeninami. Někdo říká, není co slavit, ale i když je to prostě „mechanická“ záležitost, najednou tady je ten den, stejný jako každý jiný, jen je to náhodou přesně určitý počet let od té doby, co tu jsme, tak je to prostě příležitost. Někdy také příležitost nezapomenout.
A bylo to stejné vloni, když tady bylo velké máchovské výročí. Najednou tady bylo, rok se skoro přehnal a já měl pocit, jakési podivné výčitky, jako že jsem nic pro to neudělal. Ale co? Zorganizovat nějakou akci? Některé věci jsem pošťouchl, ale oni to všechno vědí a mají to vymyšlené. A nakonec tady najednou byla ta záležitost s pamětní deskou ve Valdštejnské loggii. Připadlo mi to adekvátní, vlastně tak nějak to bylo fajn. Lidi se sešli, bylo čtení, hezký podvečer. Samozřejmě nejdůležitější je ten „geist“ tý věci, ne vyvěšovat prapory. Vzpomínám na ty holky ve Zvířeticích, jak si malovaly do skicáku, stejně jako Mácha kdysi, a když jsem se jich ptal, jestli půjdou taky na Housku, tak říkaly, tam jsme byly včera. Chodit po krajině a vnímat ji. A číst si ty básničky, i když můžete říct, že je to tak prosáklý…
A tak je to i s Erbenem. Včera mě to zarazilo, nojo, výročí. Ale nebudu psát žádné speciální studie, ono mnohé přijde. Kdysi úvahy o filmovém zpracování, místa s ním spojená, je to přece jen v našem kraji, otázky, proč ty jeho pohádky tak svítí, zatímco ty od Boženy Němcové dojímají, a Kubínovy jsou zábavné. Fascinace tou obrovskou prací nad sebranými lidovými písněmi, uspořádanými podle míst, odkud jsou. Písně, říkadla, pohádky, celá podstata národa, jak ho vnímalo devatenácté století. Našlo by se… Ale teď zatím jen letmo nakouknu, co se kde chystá. Tak asi dost zásadní bude ona konference Pekařovy společnosti, která bude za pár dní. Tak tady dole napíšu odkaz, případně překopíruju program, který avizují.

Základní informace
https://cs.wikipedia.org/wiki/K._J._Erben
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/209572232200032-karel-jaromir-erben/
texty
https://cs.wikisource.org/wiki/Karel_Jarom%C3%ADr_Erben
Je to trochu legrace, potěšilo mne to, ale místní by se dnes asi zlobili: „Miletín u Jičína“
https://ireferaty.lidovky.cz/100/870/Erben-Karel-Jaromir
https://ireferaty.lidovky.cz/2/324/Kytice-Erben-Karel-Jaromir
Tohle je dobrý, ale hodí vás to stejně zpátky na Wikipedii
https://www.toulkyevropou.cz/cesko.php

A něco nového?
https://zlataky.cz/stribrna-mince-karel-jaromir-erben-200-vyroci-narozeni-2011-p-613.html
https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2011-2015/psm_500/erben_realizace.html
https://www.jicinskozpravy.cz/zpravy/2011/1/2474-miletin-slavi-200-vyroci-narozeni-karla-jaromira-erbena.htm
https://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=2508

A především:
Konference „ K. J. Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách", pořádaná 15.-16. 4. 2011 v Malé Skále u Turnova při příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena /
pod záštitou senátora PhDr. Jaromíra Jermáře
a ve spolupráci s Českou archivní společností, Asociací muzeí a galerií ČR,
Katedrou PVH a archivního studia a Ústavu etnologie Univerzity Karlovy v Praze,
Historickým ústavem a Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i.,
SOA v Litoměřicích – Státním okresním archivem Semily a obcí Miletín
na stránkách Pekařovy společnosti
https://www.pekar.kozakov.cz/
Program (kopíruju, jak je na pozvánce)

Miloš Řezník: Erben, vládní strana a česká věda v obdobích neoabsolutismu

Marie Ryantová: Cesta archivů od sběratelství k vědě

I. K. J. Erben a literární historie

Jan Kajfosz: Magie a osudovost v Erbenově Kytici

Irena Vaňková: Erbenova Kytice a sémiotické principy magického obrazu světa

(Věštba, sen, paralela, metamorfóza)

Viktor Viktora: Opakované motivy u K. J. Erbena

Martin Tomášek: Role krajiny v poezii českého biedermeieru a v Erbenově Kytici

(DP)

István Vörös: Paralely mezi tvorbou K. J. Erbena a Jánose Aranaye

Dorota Žygadlo-Czopnik: Různé formy existence Erbena v Polsku

Miloslav Vojtech: Aktuálna recepcia K. J. Erbena v slovenskej literature

Ivana Taranenková: Balada v slovenskom realizme

Aleš Haman: Karel Jaromír Erben a sny

Dagmar Mocná: Erben a Neruda. Erbenovské dědictví v české poezii druhé poloviny

19. století Lenka Kusáková: Historická črta pražského archiváře K. J.

Erbena

Jana Pácalová: Slovenské rozprávky v Erbenově sbírce Sto prostonárodních

pohádek a pověstí slovanských

Jaroslav Otčenášek: Pohádky K. J. Erbena. Problematika jejich zpracování –

Dalibor Dobiáš: Příspěvek českého literárněvědného strukturalismu k výkladu

Erbenova básnického díla

Jitka Rauchová: Perspektivy interpretace díla K. J. Erbena v 21. století (DP)

II. Paměťové instituce v historických proměnách

Luděk Beneš: Literární historie v českých muzeích

Marek Krejčí: Archivy sociální paměti Aby Warburga a diskuze o organizaci vědecké

práce v prvních dvou desetiletích 20. století

Robert R. Novotný: Stejné i rozdílné – založení a první léta turnovského a novopackého

muzea v kontextu doby

Ludomír Kocourek: Počátky a vývoj muzeí na Teplicku (DP)

Jan Kahuda: Pokus o první průvodce po českých archivech ve 30. letech 20.

století (DP)
Št
ěpánka Běhalová: Muzejní knihovny současnosti a budoucnosti (uchování

odkazu významných osobností)

Tomáš Dvořák: Archivy v digitálním světě

Jan Schwaller: Předarchivní péče v digitálním světě (DP)

Jan Kašpar: Příběh se šťastným koncem? (Proměny vztahu měst Jablonce nad

Nisou a Kaufbeuren – Neugablonz a úloha jabloneckého archivu) (DP)

III. K. J. Erben, kulturní historie a etnologie

Milena Běličová: K. J. Erben – první archivář Národního muzea

Marie Macková: Úředník ve věku romantismu

Jana Konvičná: K. J. Erben, úředník pražského magistrátu (DP)

Alena Zachová: Kulturní souvislosti Erbenovy výchovy a vzdělání

Hana Pátková: K. J. Erben a jeho Regesta

Jiří Kořalka: K. J. Erben a Palacký

Bohumil Jiroušek: Karel Jaromír Erben a Antonín Rezek – tchán a zeť

Miloš Řezník: K. J. Erben a kašubské hnutí – od inspirátora k místu paměti

Miroslav Válka: Období Erbenovo v dějinách českého národopisu

Vladimír Koblížek: Erbenův podíl na rozvoji české terminologie a na tvorbě první

české encyklopedie

Magdalena Pokorná: Majestát zákona. Erbenova účast při tvorbě odborné terminologie

v polovině 19. století (DP)

Karol Bílek: Karel Jaromír Erben a jeho jičínští přátelé

Marcela Suchomelová: Klíč k nápěvům Erbenovým – ediční (ne)počin Josefa

Emanuela Jankovce (DP)

IV. Erbenovské reminiscence a varia

Marcel Černý: Erbenovo pojetí slovanské mytologie v souvislostech českých

filologických mystifikací v první polovině 19. století

Dagmar Blümlová: Erbenova Kytice ve Státním nakladatelství dětské knihy

(1956), aneb editorovo vítězství nad básníkem

Milena Lenderová: Tělo a tělesnost v Erbenově Kytici

Karel Čermák: Knižní vydání Erbenovy Kytice (DP)

Lenka Müllerová: Paratexty a Karel Jaromír Erben (DP)

Dorota Lábusová: Fond K. J. Erbena v Literárním archivu Památníku národního

písemnictví (DP)

Kateřina Piorecká Bláhová: Dobrodružství cestujících. Model polemiky ve třicátých

letech 19. století

Dobrochna Dabert-Bakuła: Filmové adaptace klíčových literárních děl 19. století

v posledním dvacetiletí v Čechách a Polsku

Zpět