Joseph Lanner

30.04.2014 11:26

Joseph Lanner
Ze staré Vídně

O zakladatelské osobnosti vídeňské hudební kultury je na české Wikipedii stručný příspěvek, ozřejmující základní data – linie Michael Pamer, Lannerův učitel na housle a později kapelník, Lannerovo osamostatnění, trio s kytarou a rozšiřování kapely, kam přijal i Josepha Strausse. Článek přináší i jednoduché vysvětlení, proč je Lanner zakladatel vídeňského valčíku – spolu právě s J. Straussem otcem: oním základním kompozičním „fíglem“ je zřetězení několika melodií do jedné skladby, takže spolu s lehkostí, s jakou tato hudba plyne, se z stereotypního vzorce opakující se melodie (většinou v osmitaktí) stává proud hudby, motivicky vnitřně provázané či naopak s kontrastními motivy.

Lannerovi se budeme v tomto příspěvku věnovat v několika doplněních. Na tomto místě zmíním ale ještě předtím krátce i osobnost Lannerova i Straussova učitele Michaela Pamera (jehož život nebudu rozvádět ve zvláštním příspěvku). Narodil se 1782, zemřel 1827. Jako rodiště se uvádí Neulerchenfeld, dnes součást Vídně, čtvrť, založená v souvislosti s druhým obléháním Vídně Turky 1683, nicméně jako jméno doložené už ve 13. stol. Rossau u Vídně, kde se Pamer stal proslulým jako kapelník, je dnes rovněž součástí rakouské metropole. Současník W. A. Mozarta, F. Schuberta a L. van Beethovena byl Straussovým i Lannerovým učitelem hry na housle a na violu. V jeho ranných skladbách jsou ještě patrné prvky lidové hudby, pozdější skladby mají onen monumentální kompoziční rozměr, to znamená, že jsou zahájeny tematickou introdukcí (úvodem), několika navazujícími valčíky a závěrečnou codou. Dále je pro něj charakteristické oddělení melodické linie a rytmizujícího doprovodu. Z jeho díla uvádí Wikipedie „Nové brilantní sólo lendlery pro housle s libovolným doprovodem druhých houslí a kontrabasu“, „Nejnovější linecké tance pro dvoje housle“ či „Nové vídeňské valčíky pro malý orchestr, také proveditelné pro dvoje housle a kontrabas“. Na YouTube jsem dohledal jedinou skladbu, „Valčík v E“ (pravděpodobně z posledního uvedeného opusu), líbezný kousek, dokládající styl raného vídeňského valčíku.

Zpět k Michaelu Lannerovi. Rodilý Vídeňák a vyučený rytec začínal u Pamera v jeho orchestru, kde se později seznámil s J. Straussem, později ze svého tercetta založil vlastní orchestr. V roce 1829 se stal hudebním ředitelem Redouty (Redoutové sály se nacházejí poblíž Knihovny Vídeňského hradu. kde tvoří samostatný trakt celého architektonického komplexu). Lanner byl jakožto skladatel velice produktivní. Jeho dílo čítá několik set skladeb a zahrnuje valčíky, lendlery, galoppy, potpourri (skladby sestávající z několika už existujících skladeb, z franc. pot pourri, my bychom dnes řekli „směska“, skládali je ale i Čajkovskij, Grieg či Sibelius), tance a pochody.  Složil například „Pešťské valčíky“, „Schönbrunnské valčíky“ aj. V roce 1828 se oženil s Franciskou Jahns. Jejich děti byly tanečnice Katharina Lanner, skladatel August Lanner a rovněž nadaná Franziska Karoline Lanner, která zemřela v necelých dvaceti letech. V roce 1842 se Lanner nechal právoplatně rozvést a žil s dcerou vídeňského řezníka Marií Krausovou. Po jeho smrti se v roce 1843 narodil jeho syn Joseph Carl Maria Kraus.

V tomto roce zemřel Lanner na tyfus, který tenkrát ve Vídni řádil. Byl pohřben na hřbitově ve čtvrti Oberdöbling (ta byla ovšem do roku 1892 samostatnou obcí), tento hřbitov byl později zrušen. Po exhumaci byly ostatky skladatele přemístěny do čestného hrobu na Centrální hřbitov ve Vídni. Pro hrob byl vytvořen nový náhrobek a starý náhrobní kámen byl umístěn do parku, který vznikl na místě zrušeného hřbitova (Strauss-Lanner-Park).

M. Pamer
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Pamer
https://de.wikipedia.org/wiki/Neulerchenfeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Rossau_%28Wien%29

M. Pamer, Valčík v E
https://www.youtube.com/watch?v=n4qCnPvsIAE

J. Lanner
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lanner
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lanner (česky)

Muzika
Die Schönbrunner, valčík, op. 200

https://www.youtube.com/watch?v=lvTS4qsNnSI
Die Romantiker, valčík, op. 167
https://www.youtube.com/watch?v=fGBbNPTz2T0&list=RDlvTS4qsNnSI
Abendsterne, op. 180 (Wiener Biedermeier Solisten)
https://www.youtube.com/watch?v=XOhsUlJE6ds
Die Werber, op. 103 (Wiener Biedermeier Solisten)
https://www.youtube.com/watch?v=NMo3Ky7yGo8
Hoffnungsstrahlen
https://www.youtube.com/watch?v=noCSvKiYuoo
Kuckucks-Walzer (Kukačka)
https://www.youtube.com/watch?v=HdlGiH9lhV8
Die Haimbacher, valčík, op. 112
https://www.youtube.com/watch?v=MqmlDN-Asuo
Hofball Tänze, valčík, op. 161 (Vídeňští filharmonici)
https://www.youtube.com/watch?v=HRfU3dJsGrQ

 

Zpět