Josef Muzika

16.09.2011 02:03

Josef Muzika
čeští houslisté
Na české Wikipedii je poměrně uspokojivě (pro naše účely dokonce více než uspokojivě) pojednané téma českých houslistů. V kategorii „Čeští houslisté“ je 106 stránek, jsou zastoupeni od doby baroka přes příslušníky slavné české houslové školy až po současné muzikanty v neartificiální oblasti hudby. Chybí mi článek o Josefu Muzikovi, který samozřejmě znám spíš zasvěcencům, nicméně skutečnost, že Nová Paka, podkrkonošské městečko, kde Josef Muzika žil v posledních desetiletích svého života, ve sporu s Pražskou konzervatoří odloučen od „velkého světa“, každoročně pořádá houslovou soutěž s jeho jménem.
Musel bych ten článek nejspíš sám napsat, protože na Wikipedii je informací velice poskrovnu, muselo by se jít do „papírové literatury“. Mám někde doma jeho knihu vzpomínek, nevím přesně kde, možná, že se po ní časem poohlédnu. Nejspíš by pak pomohla návštěva muzea v Nové Pace, kde bude řada materiálů. Mohu čerpat ovšem také z vlastních vzpomínek, protože jsem s ním byl v kontaktu. V tuto chvíli řeknu alespoň to základní.
Josef Muzika, houslista a hudební pedagog se narodil 24. 5. 1894 a zemřel 13. 2. 1982. Po pedagogickém pobytu v Rusku vyučoval hudbu soukromě. Zdůrazňoval, že je autentickým žákem Otakara Ševčíka, nejvýznamnějšího českého houslového pedagoga, a považoval se za jeho následovníka (zatímco o jiných tvrdil, že jeho učení posunuli někam jinam.). Učitelům Pražské konzervatoře vytýkal, že jsou akademici, že veřejně nevystupují, zatímco on celý život dával koncerty.  K jeho žákům naopak patřil například Václav Dobiáš, pozdější významný hudební skladatel a prý vynikající pedagog, žel také propagátor dobových ideologií, který pocházel z Jablonecka a studoval mj. také na učitelském ústavu v Jičíně, nebo houslista, pedagog a skladatel Antonín Moravec (studoval u Muziky soukromě v letech 1938–39).
V ročníkové práci Terezy Vymazalové z loňského školního roku, uveřejněné na internetu, jsem našel odstavec o Josefu Muzikovi, který si zde dovolím přetisknout:
Narodil se 24.5. 1894 v Plavech a zemřel 13.2. 1982.
Již od mládí se učil v Mistrovské škole u Otakara Ševčíka.
Od 20. let pracoval jako pedagog na škole v Samaře.
Pracoval i v mnoha orchestrech, symfoniích i divadlech jako přední houslista.
Dnes je zařazován mezi nejlepší mistry houslové hry.
Učil dnešní významné houslisty.
Roku 1971 odehrál svůj 10 000. a zároveň poslední koncert.
Na webových stránkách Plavů (Jablonecko) žel není jediná zmínka o tom, že se zde Josef Muzika narodil, ačkoli ve webové kronice mají kdekterého chalupníka.
V době, kdy Josef Muzika žil, nebyla k dispozici záznamová zařízení, jaké máme dnes. Koncerty, jejichž svědky jsme ještě v šedesátých a sedmdesátých letech byli, si žel prostřednictvím těchto stránek nemůžeme poslechnout.

Odkazy, z nichž jsem čerpal.

ttp://www.mkostrov.cz/de/kalendarium/
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Dobi%C3%A1%C5%A1
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=6455
Ročníková práce T. Vymazalové
https://www.zssloup.net/rocnikovky/prace/TerezaVymazalova.doc
Otakar Ševčík
https://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2009010076

Zpět