Johann Vierdanck / Komorní dílo

30.08.2013 12:20

Johann Vierdanck / Komorní dílo
skvosty barokní hudby

Skladby severoněmeckého varhaníka a skladatele 17. století se i u nás občas objeví na koncertních programech, pozoruhodnému hudebníkovi však nebylo osudem vyměřeno k realizaci jeho díla příliš mnoho let (pouhých jedenačtyřicet, žil v letech cca 1605 – 1646). O původu skladatele, jenž se psal také Virdanck, Vyrdanck, Feyertagk, či Feyerdank příliš mnoho nevíme, pravděpodobně pochází z duryňsko-saské hudební rodiny. V roce 1615 se stal žákem Heinricha Schütze a členem drážďanské Hofkapelle, naučil se hrát na housle a cink, v té době oblíbený dechový nástroj. V té době v Drážďanech působil italský houslový virtuóz Carlo Farina. V roce 1625 žádal Schütz kurfiřta o povolení k Vierdanckově studiu u Giovanni Sansoniho (1593-1648) ve Vídni, z finančních důvodů to však nebylo umožněno. V letech 1631-1632 působil jako houslista ve službách Johanna Albrechta II. a zde se dostal také do kontaktu s anglickou hudbou Williama Bradea, skladatele, houslisty a virtuóza na gambu, který působil většinu svého života v severním Německu. Později se zdržoval v Lübecku a Kodani, kde se opět setkal se Schützem. Spřátelil se zde s houslisty Johannem Schopem, Nicolausem Bleyerem a Friedrichem Hoyoulem. Na jaře roku 1635 přesídlil Vierdanck do Stralsundu a zde působil do konce svého života jako varhaník v Mariánském kostele.

Vierdanck si vydával vlastní díla sám, v rejstříku Mariánského kostela je zmiňován několikrát jako kmotr a příjemce značných kmotrovských darů. Obojí svědčí o určitém blahobytu a uznání. Přesto vyjádřil v předmluvě druhého dílu svých duchovních koncertů úmysl odejít ze Stralsundu, který ovšem zůstal nenaplněn.

Info
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Vierdanck

Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=IGcvVjFpX1Q
https://www.amazon.com/Johann-Vierdanck-Capricci-Canzoni-Sonatas/dp/B000KC83FW

Zpět