Johann Strauss syn / Tři valčíky z pozdní doby

07.05.2014 16:45

Johann Strauss syn / Tři valčíky z pozdní doby
Ze staré Vídně

Mezi pozdními valčíky, tzn. někdy od opusu 300, jsou na jedné straně ty nejznámější Straussovy vídeňské valčíky jako Na krásném modrém Dunaji  (op. 314), Růže z jihu (op. 388) nebo Císařský valčík (op. 437), ale celá další řada skladeb, které jako ty předchozí prostě „neznám“, ale musím si je dohledat a pustit. Často ovšem nejsou ani na německé Wikipedii, pouze na anglické, a i tam je informace o nich strohá. Ostatně co pořád opakovat, některé momenty vídeňského života se pochopitelně opakují, některé plesy či jiné příležitosti jsou pravidelné, divadla a sály jsou takřka tytéž a málokdy se mění (možná mám někde chybu v názvu – Sofiin sál / Sofiiny sály, taky mi to bylo divné, v množném čísle je to správně až po rozšíření). Proto dám na jednu hromádku tři valčíky, a když se případně dostanu k dalším, udělám podobný balíček.

Kaiser-Jubiläum Jubelwalzer, op. 434

Oslavný valčík k císařově jubileu, jak by se dal přeložit jeden z méně známých valčíků Johanna Strausse syna, je op. 434, tedy pozdní dílo. Strauss jej složil v roce 1888 při čtyřicátém jubileu intronizace monarchy, který byl jedním z nejdéle vládnoucích císařů (jakožto rakouský císař 1848 – 1916, tedy 68 let), který kromě toho udělal hodně pro valčík tím, že mu projevil velkou přízeň. V roce 1888 František Josef I. organizoval celou řadu humanitárních a charitativních akcí. Bohužel, četné oslavy plánované byly zadrženy z úcty k smrti císařova tchána, ačkoli Straussovi bylo povoleno pokračovat s věnováním. Strauss uvedl valčík v Hudebním spolku, kde řídil svůj orchestr a kde jeho bratr Eduard měl benefiční koncert v týž den oficiální císařské celebrace.

Valčík byl typickým pozdním dílem skladatele, v níž je soulad lehké hudby se subtilním talentem autora, ostatně podobně jako u zmíněného Císařského valčíku op. 437, který glorifikuje Habsburskou monarchii.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser-Jubil%C3%A4um-Jubelwalzer
https://www.youtube.com/watch?v=3hNca7yrKWg

Nordseebilder, valčík, op. 390

Nordseebilder (Obrazy od Severního moře), valčík, op. 390, složil Johann Strauss v roce 1879. Impulsem byla skladatelova návštěva Severního Fríska a ostrova Föhr, kdy on a jeho druhá žena Angelika o prázdninách pobývali ve městě Wyk. Na kontrastní nálady, které nabízí bydlení poblíž moře, okamžitě reagoval tvůrčí duch hudebníka a vzniklo tak zajímavé zralé dílo.

Straussovo publikum slyšelo poprvé tuto skladbu v provedení Eduarda Strausse na jednom z jeho koncertů v Hudebním spolku 16. listopadu 1879. Pomalý úvod valčíku sugeruje klidné moře, zatímco bouřlivé vlny nalézají své hudební ztvárnění v dalších částech. Coda pak představuje vyvrcholení "mořské bouře" v dynamických akorech a furiosu dechových nástrojů. Před brilantním zakončením skladby se ještě jednou vrací téma prvního valčíku.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nordseebilder
https://www.youtube.com/watch?v=s9R9rQCD9c4

Flugschriften, valčík, op. 300

Flugschriften (Letáky), op. 300 je valčík, který Johann Strauss napsal v roce 1865 a poprvé provedl 17. ledna následujícího roku na Dvorním plese v Rytířském sále (Rittersaal) Hofburgu, který byl věnován císaři Františku Josefovi a císařovně Alžbětě. Původní záměr byl ovšem jiný, skladba měla být hrána na výročním Plese vídeňských autorů a žurnalistů "Concordia", který se uskutečnil v Sofiině sále 21. ledna 1866, podobně jako i jiné Straussovy skladby.

Pro masopust (Fasching) 1866 Strauss napsal tři nové valčíky a Flugschriften patří k jedné z těch opravdu inspirovaných skladeb vídeňského autora. Začíná plačtivou introdukcí v klarinetech a hobojích. Jak hudba pokračuje, přichází napětí, které přeruší krátký akord, ohlašující elegantní první valčík. Sentimentální nálada je v druhé části před třetí opět bujnou částí. Další melodie přinášejí triumfální a radostnou náladu, coda pak připomíná dřívější části skladby.

Valčík inspirpoval Antala Dorátiho, který zahrnul 2. valčík a codu do baletního pastiše "Graduation ball" (1940).

https://en.wikipedia.org/wiki/Flugschriften
https://www.youtube.com/watch?v=FC0pZ9K2Se8

Zpět