Johann Sebastian Bach / Wer nur den lieben Gott läßt walten

25.04.2013 00:52

Johann Sebastian Bach / Wer nur den lieben Gott läßt walten
hudební skvosty minulosti / dílo J. S. Bacha

Zatímco v předchozím příspěvku o jedné z chorálových předeher ze souboru Schüblersche Choräle jsem letmo zmínil celkový kontext melodie, která byla Bachovi předlohou v jeho tvorbě, a v hudebních ukázkách jsem vyhledal několik různých interpretů téhož opusu, další skladba z tohoto souboru s názvem Wer nur den lieben Gott läßt walten přímo vybízí k jinému přístupu, totiž nahlédnout právě k několika vrstvám, které v opakovaných návratech nalezneme v celé Bachově tvorbě.

Původní melodie je církevní píseň německého protestantského básníka a skladatele Georga Neumarka (1621 Langensalza – 1681 Výmar), která pojednává v sedmi strofách o důvěře v Boha, tedy o triádě víry, naděje a lásky. Sám autor ji označoval jako útěšnou píseň (Trostlied). Tiskem vyšla v roce 1657 v Jeně a poté ještě několikrát. V průběhu času vzniklo více než dvacet dalších melodií, které ale nedosáhly popularity melodie originální. Naopak tato melodie byla přiřazována k řadě dalších písní, takže je považována za jednu z hlavních melodií evangelických bohoslužeb.

Johann Sebastian Bach se zabýval písní několikrát. Kantáta BWV 93 má tento název a byla zkomponována pro pátou neděli po Slavnosti Nejsvětější Trojice (Trinitatis), 9. července 1724. Text vychází z originálního textu, doslovně dodržuje první a poslední sloku a ostatní přebásňuje. Další kantáty BWV 84, 88, 93, 166, 179, 197 a 434 částečně zachovávají originální text různých slok, částečně jej mění, nabízejí nový. Melodie se přitom orientují nejsilněji na originální melodii. Kantáta č. 21 spojuje dvě sloky s tříhlasou fugou, tenor a soprán zpívají cantus firmus.

Zpracování pro varhany, BWV 642, nalezneme ve Varhanní knížce (Orgelbüchlein), další, BWV 647, je obsaženo v souboru Schüblersche Choräle, což je zpracování čtvrté věty Kantáty BWV 93. Dvě varhanní zpracování je v Kirnberské sbírce (Kirnberger Sammlung), BWV 690 s číslovaným generálbasem v závěru a BWV 691 (se zajímavou variantou), další – chorálová předehra, BWV 691a, se nachází v Klavírní knížce pro Wilhelma Friedemanna Bacha.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wer_nur_den_lieben_Gott_l%C3%A4%C3%9Ft_walten

Muzika

Georg Neumark, Wer nur den lieben Gott läßt walten
https://www.youtube.com/watch?v=Wre7GyXGqdw
J. S. Bach, Kantáta Wer nur den lieben Gott läßt walten, BWV 93
https://www.youtube.com/watch?v=xmGoF_r9GwQ
J. S. Bach: Kantáta Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, BWV 84
https://www.youtube.com/watch?v=3NbL69FV5wQ
J. S. Bach: Chorálová předehra, BWV 642
https://www.youtube.com/watch?v=Ygitc1xO-yA
J. S. Bach: Chorálová předehra, BWV 647
https://www.youtube.com/watch?v=vhn5Aa_rr9Y
J. S. Bach: Chorálová předehra, BWV 691, Kirnberská sbírka
https://www.youtube.com/watch?v=MepT-71vPTQ

 

Zpět