Johann Sebastian Bach / Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645)

24.04.2013 23:21

Johann Sebastian Bach / Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645)
hudební skvosty minulosti / dílo J. S. Bacha

Chorální předehra Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645, je jedna ze šesti skladeb takzvaných Schüblersche Choräle, zpracování chorálů, jejichž autorem je německý barokní skladatel Johann Sebastian Bach. V originále je autor označil jako „Šest chorálů různého druhu“ (Sechs Choräle von verschiedener Art), nejznámější z nich jsou právě Wachet auf…, první z nich, a Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter, BWV 650, poslední. Jeho melodie je známá spíš s textem „Lobe den Herren“, na základě textu lze celou sbírku časově umístit ke konci církevního roku a adventu. Přesná doba vzniku není známa, originální tisk pořídil v letech 1748/1749 Johann Georg Schübler, podle něhož je soubor označován. Pět z šesti skladeb je zpracováním dochovaných kantát (kantátových vět), u šesté existuje pouze domněnka, že by jejím východiskem mohla být Kantáta 188, dochovaná pouze jako zlomek.

Jednotlivé kantátové věty byly vyhledány vzhledem k snadné hratelnosti, většina z nich je pouze tříhlasá a bas v pedále je buď pouze cantus firmus nebo je rytmicky jednoduše zpracovaná harmonická opora svrchních hlasů. O něco obtížnější jsou čtyřhlasé věty „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ a „Meine Seele erhebt den Herrn“. V poslední z nich se pedál podílí na provedení rovnocenně s oběma hlasy v levé ruce.

Samotná melodie Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele písní Philippa Nicolaie (1556 – 1608) z roku 1599, zveřejněná v dodatku jeho knihy Freudenspiegel des ewigen Lebens (Zrcadlo radostí věčného života).  Přinejmenším první sloka je kontrafakturou známé Silberweise norimberského ševce a Mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo Podobenství o moudrých a pošetilých pannách z Nového zákona (Mt 25, 1-13). Kromě Bachovy stejnojmenné kantáty (BWV 130) ji použil rovněž Felix Mendelssohn-Bartholdy ve svém oratoriu Paulus jak v předehře, tak jako chorál. Pro Maxe Regera pak byla východiskem jeho Fantasie na chorál Wachet auf, ruft uns die Stimme (Tři chorální fantasie). Dnes se nachází v Evangelickém zpěvníku pod číslem 147,3 v oddíle Konec církevního roku.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCblersche_Chor%C3%A4le
https://de.wikipedia.org/wiki/Wachet_auf,_ruft_uns_die_Stimme

Je zajímavé, jak zní táž skladba na různých nástrojích v podání různých interpretů, které jsem našel na YouTube. A to jsem nereflektoval další souvislosti, zmíněné v textu (Kantáta BWV 130, původní evangelická píseň aj.)

Aarnoud de Groen, Organ of Bethlehemkerk, The Hague
https://www.youtube.com/watch?v=NHhuyhlSSiA

Ton Koopman
https://www.youtube.com/watch?v=VSkz3j9b23Y

Rodney Gehrke, Flentrop organ, All Saints Episcopal Church in Palo Alto, California
https://www.youtube.com/watch?v=WvweJ1lLcZc

Interpret ?, Gabler organ, Basilica of Weingarten, Germany
https://www.youtube.com/watch?v=k3G53cF835I

 

Zpět