Johann Sebastian Bach / Toccata a fuga d moll "Dórická", BWV 538

29.04.2013 21:42

Johann Sebastian Bach / Toccata a fuga d moll "Dórická", BWV 538  
hudební skvosty minulosti / dílo J. S. Bacha

Toccata a fuga d moll, tedy ve stejné tónině jako ona nejslavnější toccata a fuga d moll, BWV 565, označovaná ale jako "Dórická", BWV 538, vznikla pravděpodobně v roce 1708, v seznamu Bachových skladeb je uvedena v pododdíle Preludia a fugy, BWV 531 – BWV 552,  ve velkém celku „volná varhanní hudba“ ve významu „na chorály nevázaná varhanní hudba“ BWV 525 – BWV 598, do něhož spadají např. triosonáty, Malá preludia a fugy, tria, šest koncertů podle nejrůznějších mistrů, či proslulá díla jako Passacaglia  c moll. Další toccaty ve zmíněné podskupině jsou Toccata a fuga F dur, BWV 540 či Adagio a fuga C dur, BWV 564.

S oním označením „Dórická“ je to tak trochu fígl. Samozřejmě se hodí pro odlišení od své nejslavnější jmenovkyně, nicméně „dórského“ na ní není nic, je to „čistá“ d moll. Název vznikl klamem podle dojmu, který činí značení v generálbasu (který se zapisuje jinak než dnešní kytarové značky, u nichž by k tomuto omylu nemohlo dojít). Z hlediska hudební struktury se také značně liší od Toccaty a fugy BWV 565. Podobá se spíše Fantazii a fuze c moll BWV 562. Obě jsou málem monotematické. Toccata a fuga BWV 538 začíná motorickým motivem v šestnáctkách, které pokračuje málem do konce a obsahuje neobvyklé koncertantní momenty. Bach dokonce zaznamenává změnu manuálu, což je i z hlediska tehdejší praxe varhanní notace, stejně jako pro autora samého velice neobvyklé.

Fuga, rovněž v d moll, je dlouhá a komplexní a obsahuje opravdu archaicky znějící téma, které obsahuje synkopy a tři skoky v čistých kvartách směrem nahoru. Striktní kontrapunktické provedení je přerušeno až v posledních čtyřech taktech, kde nastoupí masívní akordy k vrcholu na dominantě a skladba směřuje k působivému závěru. Dají se najít shody s jednou z dalších skladeb v řadě, Fugou BWV 540.

https://www.jsbach.org/bwv538.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Bach-Werke-Verzeichnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Toccata_und_Fuge_d-Moll_BWV_538

Francesco Cera
https://www.youtube.com/watch?v=Hhx4vks9S2k

https://www.youtube.com/watch?v=PP4bNH3fn9k a
https://www.youtube.com/watch?v=kPvF8pR0jD4

https://www.youtube.com/watch?v=NrN6izzk9Q4

Ton Koopman (pouze první část, celá skladba je v kompletu celého varhanního díla u příslušného článku)
https://www.youtube.com/watch?v=uJURToP15nI
nebo tady
https://www.youtube.com/watch?v=_85JoUCoj94

 

Zpět