Johann Sebastian Bach / Suity pro sólové violoncello

14.04.2013 22:23

Johann Sebastian Bach / Suity pro sólové violoncello BWV 1007 – BWV 1012
hudební skvosty minulosti / dílo J. S. Bacha

Dnešní většinové cítění hudby, do značné míry dané i jeho pestrým vývojem zvláště v minulých dvou stoletích, počítá s „harmonií“ jako nezbytnou součástí její plnosti. Skladby pro sólový nástroj (kromě klavíru či varhan, které tuto mnohohlasost umožňují) jsou proto mimořádným hudebním svátkem. A každý, kdo někdy stál na jevišti sám, ví, že nemáte-li „za sebou“ další hudební doprovod, jste jak „nahý v trní“, nic „nepřikryje“ to, co s doprovodem unikne pozornosti, sebemenší nedokonalost je slyšet. Bachovy sonáty pro housle nebo pro violoncello jsou dnes o to pozoruhodnější. Jejich hudba si vytváří imanentní harmonii a kdybych neměl příliš v nelásce velká slova, označil bych ji za velebnou. Christoph Wolf, současný německý hudební vědec, se o nich vyjádřil: „Bachovy skladby pro sólové housle a sólové violoncello jsou synonymem nejvyšší virtuozity, a to, v pohledu na jejich jedinečnost, dokonce více než skladby pro klavír, které jsou podobně technicky náročné.“

Článek na české Wikipedii je dobrým stručným úvodem, článek na německé Wikipedii klade jednu zajímavou otázku: „Sbírka nebo cyklus?“ a odpovídá na ni takto: Skutečnost, že všech šest sonát pro violoncello BWV 1007 – BWV 1012je zachováno v jednom společném rukopise, dokládá, že i Johann Sebastian Bach je považoval za jeden celek.  Kromě následnosti vět, která má určitá pravidla, tady existuje i následnost tónin, která později byla velmi důležitým kritériem uspořádání rozsáhlých kompozic, ukazuje jistou plánovitost – žádná tónina se neopakuje, a každá sonáta je složena ze dvou durových vět, mezi nimiž je jedna věta mollová. To je srovnatelné např. se sonátami pro housle a obligátní cemballo, kde je to naopak – tam je jedna durová věta mezi dvěma mollovými. O dalekosáhlejším rozvrhu jednotlivých částí podle tónin ovšem v této době ještě nemůžeme hovořit, teprve v invencích a symfoniích či v Temperovaném klavíru se tohoto způsobu Bach dobral.

Sonáty pro violoncello jsou evidentně sesterským celkem k podobným skladbám pro sólové housle. Na jejich autografu je na přední desce napsáno „libro primo“, tedy „první kniha“, často se tedy spekuluje, že violoncellové sonáty jsou onou „druhou knihou“ z dvojdílné sbírky. Protože sonáty pro violoncello jsou v celku zpracovány méně polyfonně než ty houslové, je domněnka, že byly vytvořeny dříve. Je ale také možné, že náhledem skladatele bylo, že nižší posazení nástroje je pro polyfonní zpracování méně vhodné. Na rozdíl od sólových skladeb pro housle lze u těchto skladeb obtížně hledat nějaký vzor. Je možné uvažovat o francouzské gambové hudbě.

Se sonátami pro violoncello je spojena celá řada dalších otázek. Podstatné problémy jsou s datováním, protože neexistuje skladatelův autorský zápis. S tím souvisejí dokonce pochybnosti o Bachově autorství vůbec. To je ovšem krajní poloha diskusí. Další záležitostí je, pro koho Bach tyto skladby psal, zda pro konkrétního hudebníka, nebo prostě pro „jakéhokoliv“ violoncellistu. A možná ne poslední otázkou je, pro „jaké“ violoncello Bach tyto skladby psal. Totiž v této nebyly smyčcové nástroje ustáleny jako dnes, nýbrž existovala celá řada nástrojů, podobně jako u gambové skupiny, např. „violoncello picolo“ nebo třeba také „viola da spalla“. S tím souvisí možnosti prstokladů, které jsou pro techniku hry u takto obtížných skladeb dost podstatné. Tyto otázky pochopitelně nezbývá než nechat otevřené.

Na rozdíl od předchozího příspěvku nechávám na zájemci, který se chce informovat o jednotlivých sonátách a jejich větách, aby nahlédl na německou stránku Wikipedie, kde vše najde. Možná, že se k tématu ještě vrátím v nějakém dalším textu.

https://de.wikipedia.org/wiki/Suiten_f%C3%BCr_Violoncello_solo_%28Bach%29
https://www.supraphon.cz/cs/katalog/databaze-titulu/detail-titulu/?idtitulu=920108
https://dev.supraphon.cz/cs/katalog/databaze-titulu/detail-titulu/&idtitulu=2020305
https://scena.cz/index.php?d=1&o=3&c=1806&r=10

Noty
https://imslp.org/wiki/6_Cello_Suites,_BWV_1007-1012_%28Bach,_Johann_Sebastian%29

Muzika
Jean-Guihen Queyras – J. S. Bach, Violoncellové suity, komplet
https://www.youtube.com/watch?v=IsYdeSqqyd4
Nikkolas Harnouncourt – J. S. Bach, Violoncellové suity, komplet
(6. suita hrána na zmíněné cello picolo ze 17. století, ostatní Gastagneri 1744)
https://www.youtube.com/watch?v=A4c2Nnohtzg
Misha Maisky – Suita č. 1, G dur
https://www.youtube.com/watch?v=mGQLXRTl3Z0

 

Zpět