Johann Sebastian Bach / Orchestrální suity BWV 1066 – 1069 (IV)

21.04.2013 22:33

Johann Sebastian Bach / Orchestrální suity BWV 1066 – 1069 (IV)
hudební skvosty minulosti / dílo J. S. Bacha

Suita č. 3 D Dur BWV 1068

Třetí ze čtyř orchestrálních suit Johanna Sebastiana Bacha obsahuje jednu z nejznámějších melodií německého barokního skladatele, totiž Air. V pořadí vět se nachází hned za ouverturou, kterou začínají všechny orchestrální suity, jako první z řady „tanců“.  Této skladbě budeme věnovat ještě samostatný příspěvek, zajímavé je nicméně právě onen kontext, v němž se tato známá část nachází, respektive poslech celé skladby.

Slovo tanec jsem dal v předchozím odstavci do uvozovek mimo jiné také proto, že Air vlastně tanec, výjimečně ve srovnání se všemi ostatními větami orchestrálních suit (pochopitelně právě kromě ouvertur) není. Stejně jako v ostatních případech je zhruba polovina času a partitury celého kompletu věnována ouvertuře, pak následuje pět dalších částí. Zatímco Air je kantilénovou záležitostí, zbývající čtyři části vycházejí z opakujících se charakteristických rytmů. Následuje Gavotte s kontrastující střední částí a Bourrée. Závěrečná Gigue přináší před koncem pro Bacha typickou chromatiku.

V obsazení je zajímavé, že hoboje takřka ve všech větách zdvojují první housle, pouze v Gavotte II první a druhé housle, trubky podporují rytmicky, zvláště když se chopí hlav tématu. Důvodem tohoto přístupu může být i skutečnost, k jakému účelu byla hudba určena. V Lipsku se konaly pravidelná hudební vystoupení v Zimmermann´s Kaffeehaus, a Bachovo Collegium musicum bylo právě tím souborem, který se staral o „světskou“ pohodu ke kávě, oblíbenému nápoji posluchačů (ostatně J. S. Bach je také autorem známé Kaffee-Kantate).

Obsazení: trubka I/II/III, tympány, hoboj I/II,  housle I/II, viola, basso continuo

Věty:
    * Ouverture c – 2 (vite) – c D-Dur
    * Air c D-Dur
    * Gavotte I ¢ D-Dur
      – Gavotte II D-Dur
    * Bourrée ¢ D-Dur
    * Gigue 6/8 D-Dur

Muzika
Ton Koopman
https://www.youtube.com/watch?v=ER9IQF_p4uQ (I) (Air na konci této části)
https://www.youtube.com/watch?v=vF4JaPhyefw (II)

Nikolas Harnoncourt
https://www.youtube.com/watch?v=2EXfGd9S7bA (I)
https://www.youtube.com/watch?v=E1LDO_O3PzA (II) (Air na začátku této části)

Zpět