Johann Paul von Westhoff / Šest sonát pro housle a basso continuo a Šest sonát pro sólové housle

28.08.2013 16:51

Johann Paul von Westhoff / Sonáty pro housle a basso continuo a pro sólové housle
skvosty barokní hudby

Johann Paul von Westhoff (1656 – 1705) je jeden ze tří významných houslistů a skladatelů barokního německého kulturního prostoru – vedle Heinricha Ignaze Bibera a Johanna Jakoba Walthera (o něm na těchto stránkách nedávno samostatný příspěvek). Johann byl syn rytmistra, loutnisty a hráče na pozoun Friedricha von Westhoff z Lübecku, který byl ve službách krále Gustava Adolfa, později dvorním hudebníkem v Drážďanské dvorní kapele (Hofkapelle), zprvu loutnistou, později pověřený hrou na pozoun. Vzhledem k mimořádným jazykovým schopnostem byl od roku 1671 informátorem saského prince. O tři roky později byl, podobně jako jeho otec, s platem 400 guldenů přijat do Drážďanské dvorní kapely. V téže době se stal učitelem italštiny, francouzštiny a španělštiny princů Johanna Georga a Friedricha Augusta. Cesty ho v roce 1679 vedly do Švédska a pobaltských zemí. Jako velitel osobní gardy generála hraběte von Schulze se účastnil obležení Budy (dnešní součásti Budapešti) proti povstalcům Emmericha, hraběte Thökölyho.  V roce 1684 uskutečnil cestu za uměním do Itálie, Francie, severního Německa, Brabantska a Flander a rovněž Anglie. V Paříži mu vyšly dvě sonáty ve vydavatelství Mercure Galant, ve Vídni mu císař věnoval za zásluhy v hudbě zlatý řetěz.

Poté, co August Silný přestoupil na katolickou víru, vyučoval Westhoff nové řeči na univerzitě ve Wittenberku. V roce 1699 přešel jakožto komorní tajemník, „kammermusikus“, a „mistr v řeči“ španělské a italské k drážďanskému dvoru.

Westhoffův hudební styl byl poněkud ovlivněn o něco starším Johannem Jakobem Waltherrem, s nímž po několik let hrál v Drážďanské dvorní kapele. Protože byl Westhoff několik let ve službách u dvora sasko-výmarského stejně jako později Johann Sebastian Bach, který musel znát jeho dílo, dá se říci, že Westhoffovy Houslové sonáty sólo (bez jinak obvyklého basso continua) z roku 1696 lze považovat za důležité předchůdce téhož žánru, totiž slavných Sonát a partit, Johanna Sebastiana Bacha.  

Info
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Paul_von_Westhoff

Muzika
Sonáty pro housle a basso continuo
https://www.youtube.com/watch?v=DOIRJoHnZYQ
Sonata n. 4 in D minor
Sonata n. 3 in D minor 10:54 (Imitation of Bells)
Sonata n. 2 in A minor 23:38
Sonata n. 5 in G minor 35:03
Sonata n. 6 in G minor 46:11
Sonata n. 1 in A minor 56:58

Sonáty pro sólové housle
https://www.youtube.com/watch?v=34iZsGgufmg
Suite No.1 in A minor 10:18
Suite No.2 in A major 18:06
Suite No.3 in B flat major 25:46
Suite No.4 in C major 34:07
Suite No.5 in D minor 41:50
Suite No.6 in D major 49:13
(pod videem anglický komentář ke skladateli)

Zpět