Johann Jakob Walther / Hortulus chelicus

28.08.2013 16:50

Johann Jakob Walther / Hortulus chelicus
skvosty barokní hudby

Hortulus Chelicus (Mohuč, 1688), suity pro housle a basso continuo, je dílo Johanna Jakoba Walthera (1650 - 1717). Na autentické hudební nástroje jej nahrál soubor Les Plaisirs du Parnasse, jehož uměleckým vedoucím je David Plantier (violin), dalšími členy jsou Maya Amrein (violoncello), Shizuko Noiri (theorbo), Andrea Marchiol (chamber organ), nahrávka je z roku 2006 u Zig-zag Territoires.

Autor nepříliš známý, nicméně tvůrce přinejmenším dvou skvostů barokní hudby, německý houslista a skladatel, se narodil v malé vesničce Witterda u Erfurtu v Duryňsku v roce 1650, zemřel v roce 1717 v Mohuči. Informace, které máme o jeho životě, pocházejí z Hudebního lexikonu (Musikalisches Lexikon, vydaný v Lipsku 1732) Johanna Gottfrieda Walthera, varhaníka, kapelníka, skladatele a hudebního vědce, synovce Johanna Sebastiana Bacha. V letech 1670 a 1674 působil jako houslista v kapele Medicejských ve Florencii. Od roku 1674 byl koncertním mistrem u drážďanského dvora. V roce 1680, po smrti svého příznivce, se stal italským sekretářem u kurfiřtského dvora v Mohuči a duchovním (kanonikem).

Jsou známy dva svazky hudby se čtyřiceti skladbami. První z nich byl publikován v roce 1676 pod názvem Scherzi da Violino solo con il basso continuo. V tomto cyklu uplatňuje paganiniovskou houslovou techniku, kde například pizzikatem imituje hru na harfu a smyčec se zároveň pokouší napodobovat zpěv slavíka. Hortulus chelicus (první vydání 1688, druhé 1694 s podtitulem Wohlgepflanzter Violinischer Lustgarten, tedy Dobře pěstěná houslová zahrádka oddechu) je soubor 28 skladeb a v předmluvě si autor chválí, jak se mu dílo povedlo. Je to opravdu skvělá muzika, možná připomínající našeho Heinricha Ignaze Bibera (Němci si ho též přivlastňují), hudební historie jej opravdu řadí k nejvýznamnějším houslistům 17. století, z Němců ještě vedle Johanna Paula von Westhoffa. Vynikal houslovou technikou, zvláště pestrými formami dvojhmaty a arpeggio. Soubor Les Plaisirs du Parnasse nahrál díla všech tří zmíněných houslistů a skladatelů.

Hortulus chelicus*

SUITE n. 6 for violin and basso continuo in B minor

I. Preludio - 0:05
II. Allemanda - 4:19
III. Corrente (Variatio) - 7:00
IV. Sarabanda (Variatio) - 8:47
V. Giga - 11:30
VI. Finale - 11:59

PASSAGAGLI n. 7 for violin and basso continuo in D minor
I. - 14:30

SUITE n. 8 for violin and basso continuo in E major

I. Preludio - 24:06
II. Aria (Variatio) - 26:51
III. Sarabanda (Variatio) - 27:46
IV. Giga - 31:10

SUITE n. 9 for violin and basso continuo in C minor

I. Preludio - 32:10
II. Allemanda - 35:41
III. Corrente - 37:54
IV. Sarabanda - 39:23
V. Giga - 40:50

ARIA n. 14 for violin and basso continuo in G minor
I. - 42:46

SUITE n. 20 for violin and basso continuo in E minor

I. Preludio - 49:36
II. Allemanda - 52:09
III. Corrente (Variatio) - 53:41
IV. Sarabanda (Variatio) - 55:28
V. Giga - 58:42

SERENATA a un Coro di violini, Organo tremolante, Chitarrino, Piva, Due Trombe e Timpani, Lira todesca e Harpa smorzata per un violino solo n. 28 in D major

I. Coro di Violini [Violins chorus] - 59:39
II. Organo tremolante [Trembling organ] - 1:00.40
III. Aria a violino solo / Chitarrino [Guitar] / Piva [Bagpipes] - 1:01.53
IV. Timpani / Tromba / Bicinio di due Trombe [Duet of trumpets] - 1:04.19
V. Violini e Violino solo / Lira todesca / Adagio (Violino solo e coro) - 1:06.46
VI. Harpa smorzata [Muffled harp] - 1:10.14
VII. Finale con archi [Finale with strings] - 1:12.49

Info
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Walther
Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=SFR-KLSCd1E
*na IMSPL a YouTube je název uváděn „Hortulus …“, ve Wikipedii „Hortus…“ (zahrádka, latinsky se často používalo v době baroka). Nejsem schopen rozsoudit, co je správně.

Zpět