Johann Gottfried Silbermann / Varhany (I)

28.04.2013 17:33

hudební skvosty minulosti

Po obecné charakteristice stavby varhan se můžeme podívat na některé konkrétní nástroje. V odkazech pod textem je mj. seznam Silbermannových nástrojů (v angl.), kde jsou přehledně a v základních údajích všechny nástroje, které saský varhaník vytvořil. Řada z nich, je ovšem buď nedochovaná, se zásadními pozdějšími proměnami v konstrukci, přemístěna jinam atd.. V následujícím textu se budu opírat (podobně jako v předchozích příspěvcích) o německou stránku Wikipedie, kde je na stránce o Silbermannovi rovněž soupis jeho nástrojů. Jsou v něm seřazeny podle opusových čísel.

První nástroje, postavené v letech 1703 – 1711 ve Štrasburku jako společná práce s bratrem Andreasem (op. 1 – 4), či ve Frauensteinu (op. 5) buď nejsou dochovány nebo jen velmi zlomkovitě (op. 1 skříň částečně v Ittenheimu, op. 4 prospekt v Ribeauvillé, poslední byly zničeny požárem). Prvním, a hned významným nástrojem, který je dochován takřka nezměněn, jsou velké varhany v dómu ve Freiberku.

Varhany ve freiberském dómu Panny Marie, významné stavební památce s tradicí do 12. století, Silberman postavil v letech 1710 – 1714, v roce 1738 mírně předisponoval horní stroj, v letech 1981 – 1983 a 2009 – 2010 prošly důkladnou rekonstrukcí.  Jsou to třímanuálové varhany (hlavní stroj, horní stroj, prsní stroj, pedál) o 44 rejstřících a 2574 píšťalách, posuvnými spojkami mezi I/II a III/II manuálem, mechanickou tónovou a registrační trakturou (rozvádí pohyby kláves pomocí mechanických táhel, abstrakt, pák atd.). Nástroj představuje největší typ Silbermannových varhan.

Naproti velkým varhanám se ve freiberském dómu nacházejí ještě malé, jednomanuálové varhany se 14 rejstříky, z toho 3 v pedále. Byly dokončeny v roce 1719, původně byly umístěny v kostele sv. Jana.  V roce 1939 byl stroj přenesen do dómu P. Marie.

Ve Freiberku Silbermann postavil ještě další varhany. V kostele sv. Jakuba (Jakobikirche) jsou varhany z roku 1717 (tzn. druhé v pořadí, zmíněné malé v Dómu jsou tak třetí), vysvěcené v následujícím roce. Mají dvacet rejstříků a patří tedy k typu menších dvojmanuálových varhan. V letech 1890 – 1892 byl na místě starého kostela postaven nový, novogotický, a varhany byly umístěny v něm. Friedrich Ladegast z Weißenfelsu spojil přenesení nástroje s určitými úpravami. Především nahradil původní „Chorton“, typický pro všechny Silbermannovy nástroje ve Freiberku, nižším tónem, obvyklým v tehdejší době, doplnil (rozšířil) klávesy (o Cis), jakož i doplnil o šest rejstříků s pneumatickou, v té době modernější trakturou.  Při rekonstrukcích v padesátých a devadesátých létech byla dispozice vrácena do originální podoby, změněný „Stimmton“ byl ponechán.

Časově poslední, ale co do velikosti druhé největší varhany postavil Gottfried Silbermann ve Freiberku v kostele sv. Petra v roce 1735. Ačkoli jsou „pouze“ dvoumanuálové, vykazují znaky pozdních Silbermannových nástrojů, k nimž patří oboje velké nástroje v Drážďanech či varhany v kostele sv. Jana v Žitavě. Charakteristická je především zvuková výraznost, dosažená principálem a hlubokým pozounem („Fagott“) 16´, stejně jako základem 32´, tedy o oktávu hlubším, než v předchozích (kromě velkých varhan v dómu) v pedále. Tyto varhany doznaly ovšem podstatných změn v devadesátých létech předminulého století. K nim patřilo například doplnění třetího manuálu s pneumatickou trakturou, podobně jako u předchozích doplnění klávesy Cis aj. Teprve rozsáhlá rekonstrukce v letech 2006/7 vrátila řadu věcí do původního stavu (ne všechny, byla rozsáhlá diskuse a věci se měnily či neměnily bod od bodu různě), došlo k opravě píšťal a všech technických součástí i k restaurování skříně.

Freiberk nebyl posledním místem, kde Johann Gottfried Silbermann zanechal svou výraznou stupu. Řada dalších menších i větších prací jej v dalších letech ještě čekala.

O varhanách J. G. Silbermanna:

Užitečné (a pěkné) jsou stránky o Silbermannovi a o nahrávkách Bachových děl na Silbarmannových varhanách, z nichž některé jsem dával tuším do odkazů už v předchozích příspěvcích.
https://www.silbermann.org/orgel1.htm
https://www.baroquemusic.org/silbeng.html
https://www.baroquemusic.org/silfrei.html
https://www.baroquecds.com/organtable.html
https://www.baroquemusic.org/silblist.html
https://www.silbermann.org/orgeln/freiberg2.htm
https://www.sonusparadisi.cz/en/organs/top-selection/freiberg-petrikirche.html

Muzika interpretovaná na varhanách J. G. Silbermanna
Strasbourg, Saint-Thomas
https://www.youtube.com/watch?v=8dQmBt90oac
Freiberg, Dom St. Marien
https://www.youtube.com/watch?v=YB5Z2NGdfKM
https://www.youtube.com/watch?v=3WAQYMcHWNI
https://www.youtube.com/watch?v=AGy6GD3Zjmo
https://www.youtube.com/watch?v=E7P1RRoHY70
Peterskirche, Freiberg
https://www.youtube.com/watch?v=XV4K4PrJ2a8&playnext=1&list=PLCAC94229258B0778

Zpět