Jičínské lípy

16.01.2012 22:00

Jičínské lípy jsou téma na celý život. Páteřní osa barokní komponované krajiny, v níž jsou jednotlivé prvky – historické centrum Jičína, Valdštejnská loggie a okolní dominanty na horizontu krajiny propojeny v jeden celek s pozemským i vyšším smyslem, a v bližším pohledu pak další sofistikovanější vztahy mezi jednotlivými úrovněmi, zahrnující parter pozemské pouti, včetně jejích geologických a historicko-kulturních aspektů, i kosmické vztahy, do nichž je celý koncept vevázán. Pro mne krajina dětských vzpomínek coby nedělních procházek k poustevníkovi, rodinných legend o korzu na začátku minulého století, kde švarní důstojníci v uniformách a se šavlemi úklonami zdravili dívky doprovázené gardedámami, i mýtů města, jimiž je stromořadí opředeno.

V tomto roce dochází k základní fyzické změně tohoto historického stromořadí. Po ne zcela úspěšných pokusech omladit těleso aleje, kterému nebyla věnována více než půl století taková pozornost, kterou by byla potřebovala ke zdravému životu, bylo třeba sáhnout k radikálnějšímu, byť bolestnému kroku, a pro určitou část dožívajících stromů najít důstojný konec jejich existence. Neboť pokud bychom neudělali nic, během příštích brzkých desetiletí by zahynula celá alej. Ani to není příliš patetické, když řeknu, že by se rozpadla v prach. Zetlela by.

V několika albech v posledních měsících jsem zachytil něco z této etapy života Valdštejnských lip, obrazy ještě před počátkem procesu revitalizace, a první dny zániku části stromů, o němž věříme, že pomůže historické aleji znovu se nadechnout a být po další staletí tím, co znamenala pro generace před námi i pro nás samotné.

https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Valdstejnska_loggie_a_jicinske_Lipy_duben_2011/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Valdstejnska_loggie_a_jicinske_lipy_25._zari_2011/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Jicinske_lipy_1._rijna_2011/

Zpět