jednoduché testy

30.05.2010 23:24

1.

Bedřich Smetana

se narodil a) v Plzni, b) v Litomyšli, c) v Hradci Králové
složil a) Louisinu a Jiřinkovou polku, b) jen Lousinu polku, b) neskládal polky
pobýval a) Göteborgu, b) v Lipsku, c) v Kijevu
v Prodané nevěstě jsou role a) Jeníka, Mařenky, Kecala a Esmeraldy b) všechny předchozí, ale nikoli Esmeraldy, c) Francka a Maryši
Z mého života je a) symfonie, b) trio, c) kvarteto
Dvě vdovy je a) komická konverzační opera, podnikavá Karolína chce dát dohromady Anežku s jejím tajným ctitelem, b) operní drama, c) historická hra na libreto J. K. Tyla
Večerní písně jsou na slova a) V.Hálka, b) J. Nerudy, c) J. Vrchlického
Má vlast obsahuje a) 5 skladeb, b) 7 skladeb, c) 6 skladeb
nedokončil operu a) Viola, b) Prodaná nevěsta, c) Tajemství
na hradě Rožmberk a u Vltavy se odehrává opera a) Hubička, b) Libuše, c) Čertova stěna

Antonín Dvořák
se narodil a) v Plzni, b) v Nelahozevsi, c) v Kutné Hoře
jeho otec byl a) řezníkem, b) advokátem, c) policajtem
hrál také a) na violu v orchestru Prozatímního divadla, b) na violoncello v orchestru Národního divadla, c) na kontrabas v orchestru plzeňského divadla
zkomponoval a) Uherské tance, b) Slovanské tance, c) České tance, d) Lašské tance
dotyčných tanců jsou a) dvě řady po osmi, b) tři řady po osmi, c) deset
Rusalka je a) romantická pohádková opera na libreto Jaroslava Kvapila, b) pohádková opera na libreto Elišky Krásnohorská, c) pohádková opera, libreto si Dvořák napsal sám
je autorem a) Biblických písní a Moravských dvojzpěvů, b) jen Biblických písní, c) písně nepsal, ale napsal Pijácké tance
do Ameriky odjel v roce a) 1792, b) 1892, c) 1922

Josef Suk
byl a) vnukem Antonína Dvořáka, b) žákem a zetěm A. Dvořáka, vzal si jeho dceru Otylku, c) zetěm B. Smetany
napsal a) scénickou hudbu k Radúzovi a Mahuleně, b) scénickou hudbu, která se jmenovala V studni, c)  Symfoniettu
napsal a) symfonii Israel, b) symfonii Asrael, c) symfonickou báseň Nedokončená

Leoš Janáček
se narodil v a) Brně, b) Hukvaldech, c) v Olomouci
je autorem opery a) Její pastorkyňa, b) Z mrtvého světa, c) Liška bystrouška a lesník
je autorem a) „nápěvkové metody“, b) „popěvkové metody“, c) rozlišoval ohlasy písní českých a ruských
napsal a) Glagolskou mši, b) byl zakladatelem pěveckého spolku Hlahol, c) byl ředitelem Národního divadla v Praze
opera Věc Makropulos je na motivy hry a) Karla Čapka, b) Jiřího Mahena, c) Fráni Šrámka

 

Zpět