Jean-Delphin Alard

06.12.2014 23:25

Jean-Delphin Alard
světoví houslisté

Francouzský houslista a skladatel se narodil v roce 1815 v Bayonne. V deseti letech uvedl publikum do vytržení, když zahrál Viottiho houslový koncert. Od svých dvanácti let Alard studoval na pařížské konzervatoři u Françoise-Antoina Habenecka. Už za rok získal diplom a studoval dále kompozici. Poté, co Niccolò Paganini slyšel šestnáctiletého houslistu hrát polonézu od Habenecka, byl tak nadšen, že pravil: Jestliže zde takto hrají žáci, jak potom musejí hrát učitelé! Od roku 1843 Alard pokračoval na konzervatoři na místě, na kterém byl předtím Pierre Bailot a zůstal zde až do roku 1875.  V roce 1850 se stal rytířem čestné legie a 1858 byl vyžádán jako sólový hráč do Chapelle imperiále (Císařské kapely) Napoleona III. Během svého profesního života založil řadu komorních souborů, s nimiž seznamoval pařížské publikum s dílem W. A. Mozarta a L. van Beethovena. Jakožto jeden z tenkrát nejslavnějších houslistů Francie byl i žádaným hudebním pedagogem, jeho nejvýznamnějším žákem byl Pablo de Sarasate.

Alard byl zetěm houslaře Jeana Baptista Vuillauma (o něm na těchto stránkách příspěvek zde) a dostal od něj darem dvoje vzácné housle, jedny od Guarneriho del Gesù z roku 1742 a jedny stradivárky z roku 1715, oboje dnes mají přídomek „Alard“. Zároveň byl houslaři kompetentním rádcem v jeho experimentech, jak najít ideální zvuk italských nástrojů a jak je kopírovat.

Jean-Delphin Alard po sobě zanechal dlouhou řadu skladeb pro housle, etud, dva houslové koncerty, tři koncertantní symfonie pro dvoje housle a orchestr a množství fantazií pro housle a klavír. Sbírka 56 skladeb byla vydána pod titulem Maitres classiques du violon.Také napsal houslovou školu se 24 capriccii v různých toóninách. Belgický skladatel a životopisec François-Joseph Fétis považoval Alarda za nejvýznamnějšího představitele francouzské houslové hry v době vrcholného romantismu.

https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Delphin_Alard
https://www.youtube.com/watch?v=7o3b81rVIbk – historická nahrávka
https://www.youtube.com/watch?v=s0LRHFqwj-w

Zpět