Jana Kubánková

17.03.2018 15:05

Na poslední, dělenou zkoušku (smyčcových nástrojů) Podkrkonošského symfonického orchestru byla pozvána, aby ji vedla, Jana Kubánková. V info-SMS o nadcházejícím večeru jsem si přečetl, že to „bude stát za to“. Musím říci, zpráva pro mě potěšující. Graziano (Sanvito, šéfdirigent) umí skvěle analyzovat strukturu skladby a vystihnout ducha skladby i trpělivě směřovat ke kýženému výsledku. Nicméně je orientací „dechař“, a přestože latinsko-americká hudba, jejíž program se připravuje, má ve svém těžišti opravdu více nástroje dechové (i ty měly dělené zkoušky), nyní se věnovala smyčcovým nástrojům houslistka, která byla tuším po sedm let hráčkou České filharmonie, tedy někdo, kdo je více obeznámen se specifikou této skupiny nástrojů. O prospěšnosti věci nepochybuju, tato glosa má jiný záměr, totiž „vygúglovat si“, o koho se vlastně jedná. Po několika kliknutích jsem zjistil, že informace, určené primárně pro mě samotného, jsou z několika důvodů kvalifikací alespoň pro stručnou glosu na těchto stránkách.

Na stránkách Domu kultury v Kroměříži je k nalezení v programu Kina Nadsklepí „Houslový recitál Jany Kubánkové“, pořádané v rámci Cyklu komorních koncertů Konzervatoří P. J. Vejvanovského v Kroměříži, představující Kubánkovou a její partnerku na jevišti Martinu Mergentálovou (ta pochází z Kroměříže a zdejší konzervatoř studovala). Přebírám tento stručný text, vzhledem k tomu, že je pro účel glosy nejvhodnější, coby charakteristiku osobnosti v hudbě aktivní v širokém vějíři oblastí:

Jana Kubánková studovala nejprve na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze, dále pokračovala na pražské Akademii múzických umění ve třídě Prof. Bohuslava Matouška, kde završila svá studia magisterským diplomem. V letech 2006, 2007 a 2008 získala plné stipendium ke studiu na legendární letní škole Ivana Galamiana - Meadowmount School of Music (New York, USA). Během studií se účastnila mnoha výběrových aktivit, jakými byly například koncertní cesty do zahraničí (Velká Británie a Německo) či živé přenosy koncertů z Českého Rozhlasu. Získala ocenění v několika mezinárodních houslových soutěžích pořádaných na území České republiky. V letech 2005 a 2007 se prezentovala jako sólistka s orchestrem Pražské komorní filharmonie ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Jejími pedagogy byli Bohuslav Matoušek, Charles Avsharian či Semyon Yaroshevich. Jana Kubánková působí od roku 2009 v České filharmonii. Aktivně působí také jako komorní hráčka se členy Českého filharmonického kvarteta. Věnuje se i nadále sólové hře a rovněž se podílí na tvorbě edukativních programů pro děti a mládež.

Více se ovšem dozvíme, zavítáme-li na stránky „umělecké iniciativy pro život“, jak se představuje turnovské neziskové sdružení iMuza, jejímž představiteli jsou Jana Kubánková a skladatel Martin Hybler. S Martinem jsem se setkal nedávno na koncertu Mira Žbirky s Moravskou filharmonií Olomouc pod taktovkou slovenského dirigenta Adriana Kokoše v pražském Kongresovém centru. Turnovský skladatel píše mimo jiné skvělé symfonické aranže a právě i ty pro Žbirku napsal. Pro dobrou představu o spolupráci těchto dvou osobností je „nejpřímější“ cesta poslechnout si Hyblerovu skladbu In memoriam Jan Patočka, op. 40, uvedené v Turnově ve světové premiéře při příležitosti slavností při příležitosti 40. výročí úmrtí filosofa, v níž Jana Kubánková hraje spolu s Orchestrem Berg sólo (viz odkaz). Mohl jsem to všechno dávno vědět, kdybych byl býval tenhle večer, který jsem měl v kalendáři poznamenán, stihl. 

Jana Kubánková je koncertním mistrem Berg Orchestra, na jeho stránkách najdeme například koncert připravovaný v tomto roce (2018) na červen pod názvem Ne/Trpělivost se skladbami příznačnými pro toto těleso („které přináší svěží vítr na českou hudební scénu“), totiž od autorů jako je Kaija Saariaho, Petr Bakla či Julia Wolfe. Na FB profilu je zveřejněno 2. března pozvání k zahájení sezóny v Českém Muzeu Hudby otázkou „Víte, jak zní sníh?“, 5. března pár fotek z generálky a 6. březen fotka sněhové nadílky s komentářem „Tak jsme ten sníh přivolali (v Praze sněží!)“ To mi něco říká, vzpomínám si matně, jak jsem nedávno, alespoň podle jednoho FB komentáře, přivezl z Podkrkonoší do Prahy na jednu akci orkán – vyvrácenou ohradu z vlnitého plechu kousek od Knihovny Václava Havla kamarád skutečně nafilmoval. Nu, ať si to každý přebere.

Houslový recitál Jana Kubánkové
https://www.dk-kromeriz.cz/1933a-houslovy-recital-jany-kubankove

Imuza
https://imuza.cz/kdo-jsme/jana-kubankova/

Martin Hybler v mém článku o Miro Žbirkovi
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/miro-zbirka-symphonic-beatles/

Jana Kubánková v Hyblerově skladbě věnované Janu Patočkovi, Berg orchestra, dir. Martin Hybler, Turnov
https://imuza.cz/2017/08/

Orchestr Berg
https://www.berg.cz/index.html

FB orchestru Berg
https://www.facebook.com/events/171118083650821/?active_tab=about

Zpět