Jan Klusák

27.01.2018 23:41

Jan Klusák
čeští žijící skladatelé

Jméno Klusák je v prostoru české hudby výrazné jméno. Pro širší veřejnost je možná (či možná bylo?) nejznámější jméno Vladimír Klusák, kterého jsme mohli vídat v televizi hrát ragtimy Scotta Joplina a dalších jazzových pianistů, totéž jméno, o dvě generace starší patří českému etnografovi, muzikologovi a hudebnímu skladateli. Pak tu máme Pavla Klusáka, s jehož podpisem se můžeme setkávat pod články o nezávislém rocku a nonartificiální hudbě, tedy hudebního publicistu, a Jana Klusáka, jemuž je věnován tento příspěvek. Mimo vlastní rámec hudby by zde mohlo padnout jméno Jany Klusákové, moderátorky, překladatelky a publicistky, matky zmíněného Pavla Klusáka a Víta Klusáka, režiséra, kameramana a producenta, mimo můžeme ponechat komunistického politika, někdejšího ministra kultury Milana Klusáka. Když jsme u těch rodinných vztahů, upřesněme ještě, že otcem Pavla Klusáka je skladatel Jan Klusák a jeho bratra Víta Emil Viklický.

Jan Klusák je, samozřejmě podle kulturního zaměření každého z nás, někomu známější v souvislosti s Divadlem Járy Cimrmana, s nímž zvláště na konci šedesátých a v první polovině sedmdesátých let, tedy v době normalizace, kdy byl vytěsňován z veřejného života coby skladatel, ztvárnil několik rolí. Můstkem k tomuto druhému uměleckému oboru nicméně byla rovněž hudba, Jan Klusák je autorem filmové a scénické hudby, jména režisérů a filmů, pro něž skládal hudbu, najdeme v nejstručnější podobě na jeho stránce na Wikipedii.

V oblasti volné tvorby byl jedním z těch, kteří měli odvahu (v té době se jinak o tom nedá hovořit) přiklonit se k soudobým trendům Nové hudby, dodekafonie, serialismu. Jeho tvorba je tedy ovlivněna skladateli Druhé vídeňské školy a rovněž Paulem Hindemithem, Igorem Stravinským či Sergejem Prokofjevem, z našich autorů Iščou Krejčím, Bohuslavem Martinů a Pavlem Bořkovcem, na druhé straně ale také Antonem Brucknerem či Gustavem Mahlerem, kteří na něj působili výrazovou stránkou.

Jan Klusák absolvoval vysokoškolská studia na AMU (žák J. Řídkého a P. Bořkovce, též K. janečka, J. Zicha a V. Trojana. Už v době studií se představil jako autor značně vyhraněného rukopisu a řada úspěchů přišla hned s prvními skladbami, jeho skladby byly prováděny často v zahraničí, mj. na Varšavském podzimu, byl oceněn v Paříži na mezinárodním bienale mladých umělců. Po letech nucené odmlky v druhé polovině sedmdesátých a osmdesátých letech se v roce 1989 Jan Klusák stává opět veřejně činným, byl zvolen předsedou Umělecké besedy, místopředsedou České hudební rady, byl členem mezinárodní poroty Pražského jara, člen Českého hudebního fondu, rady Národního divadla, Umělecké rady HAMU aj. (podrobnější informace nalezneme na stránce internetového Českého hudebního slovníku).

Prvním opusem v Klusákově tvorbě je Hudba k vodotrysku pro dechové kvinteto (1954), v níž se jistě odráží skutečnost, že skladatel spolupracoval na zlomu 50. a 60. let s formujícím se orchestrem dechových nástrojů Komorní harmonie, kterou vedl Libor Pešek, kterého dnes známe coby dirigenta renomovaných evropských orchestrů. Na YouTube – protože tento příspěvek chce být, podobně jako jiné v této řadě – článkem poslechovým, nalezneme z doby prvních desetiletí Klusákovy skladatelské aktivity Concerto grosso pro dechové  kvinteto a smyčce (II. věta, 1957), Čtyři malá hlasová cvičení na texty Fr. Kafky, které kniha Čeští skladatelé současnosti (Panton, 1985) uvádí jako významné dílo Klusákova seriálního období (na YouTube jsou uvedeny z desky z roku 1980, kdy je uvedl recitátor a dirigent G. Rožděstvenskij, tedy v ruštině), dále Fantaisie lyrique (1965) či Priápeia per oboe (1986) v podání našeho vynikajícího hobojisty Viléma Veverky (z deskyTribute to a Lost Generation, nahranou s klavíristou Danielem Wiesnerem, další autoři zde K. B. Jirák, M. Kabeláč, Jan Hanuš, Klement Slavický). Jan Klusák má na YouTube svůj kanál, kde je možné si poslechnout i další skladby, zvl. opera Filoktétés z let 2012 (2015). Jan Klusák nahrával řadu skladeb u nahrávací společnosti Hannig Maximum, hudebního nakladatelství, které založil Petr Hannig v roce 1994.

Jméno Klusák
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Klus%C3%A1k_(1947)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Klus%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Klus%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klus%C3%A1k

Jan Klusák
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Klus%C3%A1k
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=631

YouTube
Concerto grosso pro dechové  kvinteto a smyčce
https://www.youtube.com/watch?v=fWbMx1E7f9I

Čtyři malá hlasová cvičení na texty Fr. Kafky
https://www.youtube.com/watch?v=hZwqrCB1w9E

Priápeia per oboe (1986)
https://www.youtube.com/watch?v=urog-AJ31FQ

Kanál Jan Klusák
https://www.youtube.com/channel/UCY1RlhXjv6tK2A8simXQH8Q

Zpět