Informační systém města Jičína / I

22.01.2011 11:35

 

Položky, rozsah a obsah, terminologie, styl

1) Na skutečnosti, že informační systém města je strategickou záležitostí, se shoduje řada lidí, kteří tak či onak pracují s informacemi kolem města. Nemám teď na mysli jen „vnitřní“ systémy, se kterými pracují úředníci „uvnitř“ úřadu, i když i tady se vše propojuje – mezi jednotlivými úřady i vůči občanovi. Rovněž je obtížné od sebe zcela oddělit to prostředí, z něhož vycházejí úřední dokumenty (třeba výpis z katastru) a „volné“ informace (bez právní závažnosti, např. informace o vánočních trzích). Informační systém představuje poměrně rozsáhlý strukturovaný a organicky skloubený celek, který by měl být přehledný, vstřícný, přátelský v používání (klient nemá pocit chaosu, bloudění, bariér, nepřátelských postojů, nepříjemných překvapení či neočekávaných situací, které by musel „řešit“). Nepředstavuje pouze informaci, ale vysílá zásadní sdělení o povaze toho, o čem informuje, ale i toho, kdo informuje, tedy o sobě samém. Pzn1

2) Terminologické rozlišení: Používají se výrazy informační, vizuální či komunikační systém. Poslední z nich, který by byl „nejpřesnější“, má ovšem dva významy, ten druhý je dopravní. První dva zdůrazňují každý něco trochu jiného, termín turistický je příliš úzký, protože by měl sloužit nejen turistovi, ale i občanovi, podnikateli, médiím (viz návrh T. Frýby).

3) Prvním krokem budování informačního systému musí být na jedné straně rámcová představa o tom, co vše má zachycovat, na straně druhé vědomí, že jednotlivé položky se postupně budou rozvíjet.
Domnívám se, že zásadní je vytvořit to, čemu se říká „vizuál“. To znamená zadat studii s tím, co budeme chtít, odborníkovi. Existují dnes grafická studia, která se tím zabývají. Mohlo by se zdát, že na to jdu „od konce“. Nikoliv. Nejdřív je třeba mít rámec, do něhož se pak všechno vejde a nedělá se neustále znovu. Jablka je také lépe přenést v nůši než je nosit po jednom ze sadu do sklepa.
„Vizuálem“ se označuje obecná grafická studie, která dává image/“ksicht“ všemu, co budeme dále naplňovat. Vzpomeňte si na popularitu, kterou dal ředitel J. Fejk pražské zoologické zahradě tím, že nechal pro ni vytvořit grafickou podobu, která provází návštěvníka od brány a vstupenky přes pavilóny šelem až k restauraci či lanovce. Pzn2 .
V našem případě to budou např. plakáty a vstupenky na sportovní, kulturní a společenské akce, publikace, grafika webových stránek, informační prvky ve městě atd.  Každá z těchto položek, zvláště pak poslední dvě, si pak nejen po „formální“, ale i po „obsahové“ stránce zaslouží samostatnou kapitolu a bližší rozvedení.

4) Webové stránky reprezentují nejlépe „obsah“, který chceme komunikovat. Konkrétní cíle, co ukázat, o čem informovat, k čemu vybízet aj. Tady je samozřejmě základní místo pro diskusi, co všechno by sem mohlo patřit. Elementární návrh, který překládám pro úvahu (samozřejmě většina toho všeho už v té či oné podobě je, je přesto dobré „vysypat obsah košíku a znovu vše přebrat“, aniž bychom museli vše radikálně rušit):
- Jičín jako evropské město, představení města, jeho historie, památek („význam“ a postavení Jičína, Valdštejn, K. Kraus, pohádková tradice)
- Město/„úřední deska“ – město pro občana (Radnice, úřady, odkazy na úřady, které nejsou bezprostředně „pod Městem“, samostatné složky školství, zdravotnictví, služby

-  Jičín/Jičínsko jako turistická destinace (Jičín, odkazy na další obce, Český ráj, cestu do Krkonoš)
-  kultura (aktuální dění, kult. organizace, kalendář, festivaly, kulturní spolky)
- sport (dění/kalendář, sportovní nabídka, sportovní zařízení, sportovní kluby, úspěchy, sport mládeže) - servis pro podnikatele - je otázka, zda „firmy“ dát do předchozího balíčku či zda jim dát „kolonku“ (byl bych pro, totiž je možné vytvořit samotnou databázi)
- aktuální dění (stavby, události, společenský život)
Jsem si vědom nedostatečnosti, případně nepřesnosti těchto formulací, je ale obtížné ve výčtu postihnout „ducha“ nové představy, o které je třeba dále diskutovat.

5) Prostoupení s dalšími „systémy“. To, co zde pojednávám, je statický-vizuální soubor prostředků. Ten je samozřejmě provázán s dalšími formami komunikace, která je rovněž tématem města současnosti – tiskové konference (či jakkoli to budeme nazývat) a další formy spolupráce s médii, diskusní fóra či Hot line, komunitní servery (Facebook aj.) a jiné interaktivní formy komunikace, komentáře k dění, veřejné besedy, nakonec i jednání zastupitelstva atd. V oblasti webové prezentace pak propojení se servery, které pojednávají „o Jičínu“, odkazy na ně.

Poznámky a odkazy
Pzn 1. Informační/vizuální systém města je dnes prostředkem komunikace, který vypovídá o kvalitě toho, kdo chce komunikovat s jinými subjekty. Proto se jeho budování stalo takřka módou nejen u obcí (mnohdy i menších), ale i řady institucí, organizací, spolků atd.
Příkladem významu může být článek https://www.ibrno.cz/index.php?id_clanek=4051&sec=casopis , který pojednává o novém informačním systému v Brně. Příkladem profesionálního tvůrce je V. Kovařík, viz https://web.fmk.utb.cz/?id=0_0&iid=1〈=cs&type=0&sid=kovarik
Jiným příkladem je Znojmo - https://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&p1=1002&id=12739&vol_stavzobrazeni=2  či Pardubice (dobrá definice, formát pdf)
https://web.ipardubice.cz/page.php?what=page&page=194

Informační systém (turistický informační a orientační systém) může mít i taková poměrně malá obec jako  Horní Slavkov https://www.turistika-hornislavkov.cz/

Pzn 2.  Pro Pražské jaro vytvořilo nový vizuál studio ReDesign https://www.festival.cz/articles/111.  Autorem vizuálního stylu pražské zoologické zahrady byl Michal Cihlář. Na něj navazuje od r. 2008 další práce Vladimíra Veselého.  Praha si vypracovala systém vizuální identity
https://search.centrum.cz/index.php?from=11&q=vizu%C3%A1ln%C3%AD+syst%C3%A9m+m%C4%9Bsta&sec=mix&offset=0&l=cs
jiné odkazy
https://www.vizualnikultura.cz/2008/11/12/news/viva-barcelona/
https://www.vgrafik.cz/kategorie/logotypy-vizualni-styly
celistvé vidění, byť speciální problematiky https://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=472 Interpretace „obsahu“ vizuálního stylu na tomto konkrétním příkladu je dobře popsaná na adrese
https://www.designportal.cz/loga-corporate_design/queer-festival-mezipatra-2010.html

Příklady firemních vizuálních systémů
https://www.unreality.cz/vizualni-styl-corporate-identity.php
https://www.kufieta.com.pl/cz/reference/
https://www.czechdesign.cz/d_foto.php?lang=1&designer=174&prace=2421

Obecně o informačním systému v mém starším příspěvku na stránkách
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/informacni-system-mesta/

Pracovní materiály / jkč 2010

Zpět