Informační systém města Jičína / IV

22.01.2011 11:25

 

Jednotlivé položky

Knihy, turistické publikace a další tištěné materiály

Představa, že občan či návštěvník Jičína bude mít k dispozici celistvou řadu materiálů, knížek, skládaček, turistických průvodců, map atd. o Jičíně, která by už svou grafikou odkazovala k jedné „adrese“ a která by demonstrovala vážné úsilí věnované prezentaci města, bude samozřejmě vždy spíš v oblasti snění, a to z řady důvodů. Prvním z nich je už to, že jsou tady různé „subjekty“, které si budou vždy chtít dělat své publikace „po svém“, v rámci svých představ a možností. Zároveň by úhledná řada map, průvodců, odborných studií atd. byla sice pěkná svou obsahovou provázaností, ale mohla by působit uniformně, možná dokonce kasárensky strojeně. Individualita, pestrost, rozmanitost, možnost výběru vysílá určitě už sama o sobě pozitivní poselství.

Společným duchem by nicméně mohly působit drobné publikace, tj. např. skládačky či listy o jednotlivých památkách, kalendář kulturní nabídky atp. Svorníkem by právě tady bylo grafické řešení, pojednané ve „vizuálu“ zpracovaném profesionální grafickou agenturou, který poskytuje prvky použitelné i na plakátech či vstupenkách.

Idea jakési „Knihovny Jičína“ (Knihovny Jičínska), tedy řada publikací, kterou by se prezentovalo město Jičín, podobně jako to některá města mají (jen co vím, Kutná Hora, Chrudim), se rozplývá i při představě o ekonomických požadavcích na cokoli podobného. Přesto si myslím, že např. sborníky, jaké mají Turnovsko a Semilsko (Z Českého ráje a Podkrkonoší), vytvářející celistvou tematickou řadu, by nebylo marné v nějakém ohledu následovat. Nemusely by to být výpravné publikace, ale kvalitní paperbacky jako zmíněné sborníky. Vydávat by je muselo některé z odborných pracovišť, spojené těsněji či volněji s městem, podpořit by je musely granty či účast města na publikacích, zastřešovat nějaký konkrétně formulovaný program.

Jestliže řada knih je spojena se značnými problémy, nedostupná není naopak možnost i zde při prezentaci využít nových digitálních technologií. Dovedu si představit naskenované některé materiály, jejichž reedice by byla problematická, zvukové záznamy některých pořadů v kulturních zařízeních města Jičína s jednoduchými přepisy (alespoň hlavních myšlenek) o besedách, přednáškách, hudebních dílnách atd. Jsem si vědom možných souvislostí či komplikací (autorská práva, nákladnost či pracnost atd.). Nicméně rozšířená prezentace města tímto způsobem by znamenala určitě krok, kterým bychom byli zase o kousek vepředu (při představě, že za deset toto bude myslím běžné).

Turistické materiály by měly mít nějakou dlouhodobější koncepci a být provázané se všemi dalšími prvky informačního systému.
Položky, které přicházejí v úvahu:

Valdštejnův Jičín, Jičín jako brána do Českého ráje (Město čtyř krajin), Jičín 1866, Židovský Jičín, Musilův Jičín (architektura 20. století)

Provázání s ostatními prvky systému je důležité z hlediska orientace návštěvníka, který nalezne v každém „médiu“ (na skládačce, na informačních tabulích ve městě, na inernetu) stejný „klíč“ k nalezení svých informací – například bude vědět, že „červená“ linie/ikona/pozadí bude patřit k bitvě u Jičína 1866, „modrá“ k Valdštejnovi, „žlutá“ k židovským památkám atd. Na materiálech mohou být odkazy, kde jednotlivé věci hledat na internetu atd.

Některé informace i na
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/informacni-system-mesta/

Pracovní materiály / jkč 2010

Zpět