Il Cannone Guarnerius

02.12.2014 01:51

Il Cannone Guarnerius
slavné housle

Il Cannone Guarnerius je název hudebního nástroje, který v roce 1742 nebo 1743 vyrobil Giuseppe Guarneri (Guarneri del Gesù) v Cremoně a který získal svou proslulost díky tomu, že to byly oblíbené housle virtuóza Niccoló Paganiniho. Nástroj, který sám Paganini nazýval il cannone violino, a které ve svém testamentu daroval městu Janova, nejproslulejší houslista všech dob dostal darem. Není zcela jasné, od koho a za jakých okolností se tak stalo. Max Schottky uvádí dvě možnosti: Paganini hovořil, pravděpodobně v souvislosti s léty 1802 až 1804, hovoří o výletu do Livorna, kam houslista nejel pracovně a kde mu bohatý kupec půjčil housle, protože u sebe žádné neměl, poté, co na ně Paganini zahrál, je ale odmítl vzít zpátky. V jiné souvislosti Paganini hovořil o jakémsi panu Pasinim v Parmě, který mu slíbil, jestliže zahraje k jeho spokojenosti obtížný repertoár na koncertě, že mu daruje housle. Ty se pak staly jeho majetkem. Bez průkazných dokladů je ovšem v literatuře jmenován také napoleonský generál Domenico Pino.

Tyto housle nechal Paganini v roce 1828 ve Vídni rekonstruovat houslařem Carlem Nicolausem Sawickim. Po opravě housle dostaly nový struník podobný viole a jiný hmatník, širší a s větším klenutím.  V roce 1833 utrpěly housle poškození, které opravil až houslař Jean-Baptiste Vuillaume v roce 1838. Přitom vytvořil kopii, kterou později Paganiniho žák Camillo Sivori od svého učitele dostal darem.

Cannone se staly po vídeňské přestavbě pozoruhodným nástrojem s velkým, kulatým tónem, ideálním instrumentem a partnerem houslisty vzhledem k tomu, že disponoval dlouhými, tenkými prsty, které dokázal na levé ruce neuvěřitelně natáhnout. Mohl tak právě pomocí tohoto nástroje inovovat techniku houslové hry. Slabé struny, které umožňovaly krystalický tón a skloubily v sobě zářivost sopránu i hloubku barytonu.

Od roku 1851 se nástroj nachází, spolu s dalšími vzpomínkovými předměty na mistra houslové hry v Palazzo Doria Tussi, místě městské správy Janova. V roce 1937 byl pověřen opravou houslí kremonský houslař Cesare Candi. Další restaurátorské práce se konaly kolem přelomu tisíciletí. V rámci festivalu Paganiniana 2004 bylo uspořádáno sympózium. O housle se stará skupina znalců, mezi nimi houslista mario Trabucco, který na ně pravidelně hraje, houslař Bruce Carlson, který je zodpovědný za jejich konzervování. Vítěz mezinárodní soutěže Premio Paganini, konané při příležitosti festivalu na počest Kryštofa Kolumba 12. října, má zvláštní právo vystoupit s tímto nástrojem.

https://de.wikipedia.org/wiki/Il_Cannone_Guarnerius

 

Zpět