Hrad Valdštejn

28.04.2012 00:08

Hrad Valdštejn
místa Albrechta z Valdštejna

Jak vypadají dnes místa, která jsou spojena s postavou Albrechta z Valdštejna? Místa, kde pobýval nebo kde bojoval, která byla součástí jeho panství či držav, která jsou spojena s jeho rozhodnutími či osudy? Jaký si můžeme o nich udělat obrázek v prostoru světové sítě? Otázka je legitimní i proto, že sám vévoda měl globální ambice.

U tohoto místa je to, zdálo by se, jasné. Jméno rodu, jehož nejznámějšího příslušníka v tomto seriálu sledujeme, je už v jeho názvu. Tak jednoduché to ovšem zase není. Rod Valdštejnů je poměrně rozvětvený a už vůbec neznamená, že název nejstaršího hradu v srdci Českého ráje implikuje právě vévodu frýdlantského. Na stránkách hradu se v kapitole Historie hradu píše, že byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů v Valdštejna. Valdštejnové drželi hrad asi do roku 1380 a další majitelé páni z Vartenberka do počátku husitských válek. Po několika dalších dějinných peripetiích se vrátil rodu Valdštejnů právě v osobě Albrechta a ve vlastnictví Valdštejnů zůstal dalších dvěstě let. Zásluhou romantického devatenáctého století a rytíře Lexy z Aerenthalu bylo, že Valdštejn, v té době poutní místo, zpřístupnili v nové podobě turistickému vlasteneckému společenství a v této funkci vlastně zůstal dodnes, kdy je ve vlastnictví města Turnova. K tajuplné romantické atmosféře přispívá, že pro obraz Jana Křtitele na hradě údajně byl předlohou K. H. Mácha.

Za Albrechta z Valdštejna byl hrad vlastně v dost dezolátním stavu. Vévoda s ním neměl žádné zvláštní záměry, za jeho časů nedoznal žádných podstatných změn. Chátrání ale nehrozilo jen v době, kdy hrady začaly být z ryze pragmatického hlediska nefunkčním přežitkem, ale i v dobách nejnovějších. Říká se, že posledních třicet let byl kastelánem hradu Ladislav Koucký, kterému se podařilo postupně vytvořit z neatraktivního místa oblíbený cíl výletníků. Původně vyučený zedník, kterého si předchozí kastelán pan Tomáš vybral za svého nástupce, v článku J. Hořeního v MF dnes 1. 10. 2011 komentuje jeho poválečnou historii:

V roce 1945 zabavili Aehrenthalům majetek, ale shradem si nikdo nevěděl moc rady. Takže ho dali Klubu českých turistů, pak to přešlo pod Obec sokolskou a ta svůj majetek svůj majetek dala v roce 1953 státu. Tehdy to přešlo pod Krajský národní výbor v Liberci, který končil. V roce 1959 smetli ze stolu několik objektů a předhodili je obcím. Jsme příspěvková organizace, kde si hospodaříme s penězi. A to je dobré, protože se snažíme. Děláme to tak, abychom uspokojili lidi a zároveň při malém vstupném něco vydělali a přispěli na údržbu.

Jak se proměnil hrad za těch třicet let?

Bylo to tu velmi zchátralé. Byl tu provoz hospody, který byl nevalný, taková vandrácká hospoda. Ten provoz byl velmi rušivý, snad žádná nádražní čtyřka tak nemohla fungovat, jak to bývalo tady. To bylo také příčinou, že byl zničený interiér zadního paláce, pokus o vloupání do kostela, a lidé z toho měli špatný pocit, myslím běžné návštěvníky. Hospoda byla v klasicistním domě. Dole v přízemí v jedné polovině byla kuchyně a v druhé lokál. Potom již neprovozovali lokál v budově, ale byla tu veranda a ti vandráci sedali pod ní. Pak tu byla ještě jedna budova, takzvaný skleník a tam také sedávali a přímo pod stoly spali. Spávalo tu patnáct až sedmdesát lidí během víkendu, takže to byl rachot.

Valdštejn za svoji podobu vděčí hlavně vám. Jak se vám dařilo získávat peníze?

Ale to není vůbec pravda. To byla souhra okolností a dobrých lidí, kteří k tomu měli vztah. Byli na městě, na okresním výboru v Semilech. Chodili nám sem pomáhat dobrovolníci, vyřezávali roští a dělali drobnější práce. V roce 1986 spadly ochozy kolem kostela, nejprve z jižní strany a za dva roky ze severní. Kostel zůstal nejištěný na obnažené skále a byla obava, že se zřítí. Nastala vleklá rekonstrukce, celé to probíhalo od roku 1986 do 1995 včetně opravy kostela.

https://www.hrad-valdstejn.cz/
https://www.zamky-hrady.cz/2/valdstejn.htm
https://www.interregion.cz/turistika/hrady_zamky/valdstejn/valdstejn.htm
https://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?id=3363
https://magazin.e15.cz/cestovani/romantika-skalnich-hradu-v-ceskem-raji-710455
https://www.trosky.cz/rajnet/web/zobraz.asp?id=178

Zpět