Houslařský rod Špidlenů

11.02.2015 11:02

Kolem houslařského umění chodí člověk, když hraje na housle, po celý život. A těch impulsů, informací, případně nejrůznějších setkání byla celá řada. Ostatně v Jičíně, kde jsem coby školáček vzal housličky poprvé do ruky, bylo několik houslařů, ti nejslavnější Patočkové, a z nich Benjamin Patočka, potkával jsem lidi, kteří měli jeho nástroj, dokonce celé smyčcové kvarteto tu bylo. Turnovského F. X. Drozena, vlastně pocházel z Tatobit, jako žáček hudební školy (tenkrát ještě LŠU) pamatuju. A později jsem měl knížku o českých houslařích a samozřejmě navštívil Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou (pojmenovaného podle obrozeneckého románu K. V. Raise), kde jsou vystaveny housle rodu Metelků (vlastně kdoví, jak to je, před několika roky byl objekt vykraden, především nástroje, takže jsem je ještě viděl), dalšího velkého jména (vedle zakladatele houslařské školy Věnceslava byl další z toho rodu, Jáchym Metelka, rovněž pozoruhodný písmák a tvůrce betlémů, některé knížky o muzikantech a muzicírování jsme rovněž četli), a odtud – vždycky je dobrý ten „zeměpisný“ pohled, to už není daleko do Sklenařic, odkud pochází jeden ze dvou nejslavnějších rodů českých houslařů, rod Špidlenů. Ten druhý jsou Pilařové, působící v Hradci Králové, zatímco Špidlenové působí od návratu zakladatele podniku Františka Špidlena z carského Ruska do Čech v Praze. Čas od času jsem narazil v médiích, většinou v nějakém časopise, na nějakou novinku, zvláště co se týká nejmladších generací houslařů, tak si vzpomínám na reportáž o Tomáši Pilařovi (nar. 1954) z druhého významného roku, který působí v Hradci Králové, ale to už mezitím působí Jan Pilař (nar. 1975) a na webových stránkách je uvedena i Šárka Pilařová (1980).

A stejně tak (před)posledním houslařem z toho druhého rodu, Špidlenů, je Jan Špidlen (1967), i když i ten má osmnáctiletého syna Františka, který se prý chystá převzít otcovu dílnu, tím dnešním mistrem houslařem, o němž se hovoří a píše. Kolem oné výlohy v Jungmannově ulici, inzerující práci slavného rodu, jsem už párkrát prošel, jen jsem si neuvědomil, že to je dům, který vlastnil a v roce 1847 v něm zemřel slavný jazykovědec (jeho velký pomník je pár kroků odtud, na Jungmannově náměstí). A rod Špidlenů moje generace měla spojen s Janovým otcem Přemyslem Špidlenem, který zemřel v požehnaném věku devadesáti let v roce 2010. Článek v dvojčísle Instinktu (18. prosince 2014) vypráví o tom, jak láska k lyžím (zase ty Krkonoše, odkud rod pochází) byly pro rod osudové, protože se Janův otec na lyžích seznámil s matkou, a jak mu jeho otec vyčinil, že se v Salcburku oddával lyžování, místo aby sháněl basovou kalafunu. Jan Špidlen postavil „modré“ housle pro Pavla Šporcla, na jeho nástroje hraje Ivan Ženatý, Jaroslav Svěcený, Leoš Čepický, Kremerata Baltica a  další.

Takže to ještě „pro pořádek“, jak říká jeden kamarád (a pro mě jasno v genealogii je taky motivací), shrňme:
František Špidlen (1867-1916), zakladatel houslařského rodu z podkrkonošských Sklenařic, houslař c arské konzervatoře v Moskvě, zřídil v Praze dílnu a obchod

Otakar Špidlen (1896 – 1958), syn Františka, v devatenácti osiřel, staral se o tři mladší sourozence, koukpil část domu v Jungmannově ulici č. 32, přistavěl tři patra a přestěhoval tam dílu. Majetek ukradený komunisty byl rodině vrácen po roce 1989.

Přemysl Špidlen (1920 – 2010), syn Otakara, vystudoval hru na housle na konzervatoři, reprezentoval Československo ve sjezdovém lyžování (byl i na ZOH ve Svatém Mořici, 1948), získal řadu cen za nástroje, které postavil

Jan Špidlen (1967), syn Přemysla, vystudoval uměleckoprůmyslovou školu, jeho první housle zakoupil Josef Suk, studoval houslařskou školu v Mittenwaldu, byl na stáži v Londýně u firmy John&Arthur Beare.

Podrobněji o jednotlivých osobnostech i o všem, co s naším tématem souvisí, na Špidlenových stránkách – zajímavé jsou už uvedení jmen (syn Františka jako Otakar František, Přemysl jako Přemysl Otakar, trochu to připomíná ruské „otčestvo“, jméno po otci), ale samozřejmě celá řada dalších věcí.

Rod Špidlenů
https://spidlen.housle.cz/cz-en/index.php

Další zdroje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Baptista_%C5%A0pidlen
https://ekonom.ihned.cz/c1-54222980-jak-zpivaji-housle-od-spidlenu
https://www.rozhlas.cz/leonardo/vstupte/_zprava/828224
https://kultura.idnes.cz/zemrel-premysl-otakar-spidlen-houslar-z-jehoz-dilny-pochazi-nejlepsi-nastroje-gc0-/hudba.aspx?c=A100107_160954_hudba_tt

Metelkové
Věnceslav, „zapadlý vlastenec“

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bnceslav_Metelka
Jáchym
https://knihovna.jilemnicko.cz/?id_rubriky=7&id_podrubriky=10
Loupež v Pasekách n. J.
https://liberec.idnes.cz/zlodeji-vnikli-do-muzea-a-ukradli-housle-zapadlych-vlastencu-p5y-/liberec-zpravy.aspx?c=A110620_164540_liberec-zpravy_oks
F. X. Drozen
https://www.rajnet.cz/web/zobraz.asp?id=927
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turnov_-_n%C3%A1hrobek_-_Franti%C5%A1ek_Xaver_Drozen.jpg
Rodina Pilařů
https://www.jmc.cz/stan/vlno/pilar/tomas.htm
https://www.jmc.cz/stan/vlno/pilar/
https://operaplus.cz/v-kralovehradeckem-atelieru-pilaru-se-housle-stavi-uz-devadesat-let/

 

Zpět