Hodiny hudební výchovy / 3

05.11.2010 23:36

 

Připomeňme na úvod tři nejvýraznější možnosti propojení hudby s nějakou další oblastí / divadlo či film / církevní hudba / hudba a tanec. Budeme se zde věnovat té druhé z nich.

Církevní prostor je jedním z nejvýraznějších míst, kde se uplatňuje hudba po tisíciletí. S každým náboženstvím je spojena určitá podoba hudby instrumentální i vokální, tedy církevní zpěv, zpěv věřících na jedné straně, na straně druhé mše a oratoria či jiné velké útvary, které zaznívají obvykle z kůru. Jinak to funguje v náboženství židovském, jinak u ortodoxní východní církve, jinak u katolíků. Z „češtiny“ si pamatujeme, že každá z těch církví má svůj kánon, a tedy také svůj „zpěvník“, kancionál (latinsky cantare, zpívati).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kancion%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amotulsk%C3%BD_kancion%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jistebnick%C3%BD_kancion%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kto%C5%BE_js%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci
https://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2161&mode=thread&order=0&thold=0
https://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=7
https://vismo.obce.cz/mesto-trebenice/vismo/zobraz_dok.asp?u=16960&id_org=100177&archiv=0&id_ktg=5537
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_chor%C3%A1l

Útvar latinské mše je pevně stanovený kánon, který má svůj pevný text. Jen hudba je jiná. Mše svatá (lat. missa) má stanovené jednotlivé části.
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e_%28hudba%29

Kyrie / Glorie / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
https://cs.wikiversity.org/wiki/D%C4%9Bjiny_evropsk%C3%A9_hudby/St%C5%99edov%C4%9Bk#Gregori.C3.A1nsk.C3.BD_chor.C3.A1l

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekviem

další linky na církevní hudbu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:C%C3%ADrkevn%C3%AD_hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_hudba

Varhany, organologie
Varhany (kostelní varhany) jsou prakticky největším nástrojem evropské hudby, který zároveň nalezneme pouze v chrámu. Také nejsložitějším. Zabývá se jím celý jeden obor, nazývaný organologie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Varhany
https://www.rieger-kloss.cz/
https://www.organa.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plask%C3%A9_varhany
https://www.moric-olomouc.cz/varhany.htm
https://varhany.pueri.info/varhany/CR/olomouc/moric.htm
https://theatreorgans.com/atlcity/
https://varhany.pueri.info/varhany/amerika/atlantic/index.htm

https://www.orgelbau.com/
https://www.die-orgelseite.de/
https://www.orgelforum.de/

https://varhany.nomi.cz/
https://www.varhany.ic.cz/
https://www.varhany.net/
Lipsko / Thomaskirche
https://www.youtube.com/watch?v=CN1afTeihZ4
https://www.youtube.com/watch?v=E1ECQtaeyQA&feature=related

Známá hudební díla
J. S. Bach – Mše h-moll BWV 232
https://www.youtube.com/watch?v=E4x4gj1fqSE&feature=related
L. van Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=-uSME7Bv4JE
W. A. Mozart / Ave verum corpus
https://www.youtube.com/watch?v=6KUDs8KJc_c&feature=related

uživatel
https://www.youtube.com/user/ChorUW

 

Zpět