Hodiny hudební výchovy / 7

08.11.2010 22:09

Hudba a film
Na začátek malý slovníček: hudební film, filmová hudba, muzikál, film o umělcích, filmová písnička

Filmová písnička byla hned od počátku zvukového filmu oním „háčkem“, na kterém byla zavěšena popularita filmu. Když šel divák z filmu s Vlastou Burianem, zpíval si písničku, která se v průběhu filmu dokonce několikrát opakovala (třeba i v různých úpravách, na začátku, v průběhu děje, na konci – vzpomeňte si na příklady). Dodnes žijí mnohé písně či skladby z filmu samostatným životem, na samostatných nahrávkách, trailerech k filmu, na koncertních pódiích. Každý tak zná třeba muziku z Titaniku. Někdy se vydává hudba k celému filmu (třeba Pán prstenů).

Filmová hudba je hudba specifického charakteru, která „podbarvuje“ děj, někdy stupňuje jeho dramatičnost, může být více či méně samostatná, někdy je neodmyslitelná (vzpomeňte třeba na Psycho, typický řezavý zvuk). Může mít podobu „příznačného motivu“ (motiv Harmoniky v jednom známém westernu), který se opakuje, může to být hudba symfonická, velkých ploch. Ve filmu se rovněž objevují známé skladby z „klasické“ hudby – Pachelbelův kánon, Sonáta měsíčního svitu a co já vím ještě.

Hudební film – je film, v němž hudba je podstatnou složkou. Je paralelou operety či muzikálu, někdy má přímo tento charakter. Na jevišti se mohly tomuto filmu podobat také „hry se zpěvy a tanci“. Filmová podoba muzikálu je jednou z možností – například Pomáda. Jindy je první film – Kdyby tisíc klarinetů či proslulí Starci na chmelu a na jeviště se s větším či menším úspěchem dostávají posléze. Měli bychom odlišit hudební film od filmů, v nichž je hudební tvorba námětem – pak to bývají vlastně filmy o umělcích: To byl český muzikant o Františku Kmochovi například.

Jednou z položek našeho tématu by měla být kapitola „český film a filmová hudba“. Patřily by sem kromě už uvedených například filmové pohádky jako Šíleně smutná princezna, hudba ke kultovním filmům jako Spalovač mrtvol apod.

Neměli bychom zapomenout na hudební skladatele, kteří se specializují na filmovou hudbu. U nás to je například skvělý Zdeněk Liška, někdy to souvisí s tím, že je to dirigent filmového orchestru, např. František Belfín, jindy je to hitmaker, který také psal pro film – Karel Svoboda či Jaroslav Uhlíř. Stejně tak najdeme velké množství jmen ve světové hudbě, jsou uvedeni v odkazech, zde alespoň uvedu Vangelise.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filmov%C3%A1_hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Li%C5%A1ka
https://cinemania.sweb.cz/liska.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Skladatel%C3%A9_filmov%C3%A9_hudby

filmy Beatles
https://cs.wikipedia.org/wiki/Help!
https://en.wikipedia.org/wiki/Help!_%28film%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pern%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magical_Mystery_Tour_%28film%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Yellow_Submarine_%28film%29

české filmy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Limon%C3%A1dov%C3%BD_Joe_aneb_Ko%C5%88sk%C3%A1_opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Noc_na_Karl%C5%A1tejn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%ADlen%C4%9B_smutn%C3%A1_princezna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starci_na_chmelu

zahraniční filmy
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99%C3%AD%C5%A1n%C3%BD_tanec

umělci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otomar_Korbel%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Matu%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_Burian

A poslech si už najděte sami.

Zpět