Herrmannsdenkmal etc.

16.03.2011 00:30

(německé monumentální pomníky 19. století / 1. část)

Už kdysi jsem se na těchto stránkách zmiňoval o monstrózních pomnících na různých místech světa. V jednom z nedávných článků jsem naopak narazil na pomník, o kterém „se učí studenti na německých gymnáziích“ a který nechybí v žádném lepším turistickém průvodci po Německu, totiž o Herrmannově (Arminiově) pomníku (Herrmannsdenkmal) v Teutoburském lese u města Detmold, který připomíná vítězství Germánů nad Římany, kteří utrpěli v bitvě v Teutoburském lese drtivou porážku.
Řekl jsem si, že by bylo na čase se rozpomenout na některé další německé pomníky – už vzhledem k tomu, že i my máme (mnohdy i negativní) tradice s obrovitými objekty, adorujícími někdejší či novější hrdiny (jako negativní příběh, který je nicméně součástí naší historie je Stalinův pomník v Praze na Letné). Čas od času jsem na nejrůznější objekty narazil v různých publikacích, u některých jsem svého času i byl cestou po zemi. Nějaký rozumný přehled (není možné poukázat na všechno, například jen od jednoho druhu objektu, který dále zmíním, je přes stopadesát realizací) by mohl být příjemným počtením pro zájemce o tuto problematiku a „úklidem“ jednoho malého šuplíčku pro mne.

Řečený Herrmannsdenkmal se nachází  jihovýchodně od města Detmold v Severním Porýní – Westfálsku (asi půl kilometru od městské zástavby, tři kilometry od centra města), z leteckých snímků (přes aplikaci Google maps) je patrné, jak vysoko přečnívá okolní stromy. Pomník je dílem architekta, sochaře a malíře Ernsta von Bandela, žáka významného klasicistního architekta Leo von Klenze, který je autorem jiné významné stavby podobného zaměření, totiž bavorské Walhally, ale také například „Síně slávy“ se sochou Bavarie v Mnichově (zmíníme se o ní na příslušném místě). Arminiův pomník (Herrmannsdenkmal) je nejvýznamnější Bandelovou stavbou.
Pomník byl postaven v letech 1838 – 1875. Je tedy jednou ze staveb charakteristických pro tuto dobu, totiž „národních památníků“, jaké byly budovány v Německu v 19. století. Právě k nim patří řečená Walhalla u Řezna nebo Niederwalddenkmal u města Rüdesheim am Rhein, představující sochu Germánie. Zřízení pomníku souvisí s úspěchem prací klasika německého dramatu Friedrich Gottlieb Klopstocks na historické téma Herrmanna, od té doby, tedy už od 18. století, se vyskytovaly plány Arminiovi postavit pomník. S návrhem přišel například Karl Friedrich Schinkel, autor řady významných staveb (zámek Tegel či Staré muzeum v Berlíně, zámek Babelsberg v Postupimi, hrobka královny Luisy etc.) či urbanistických řešení měst (berlínská předměstí).
O stavbě vysoké 53,46 metrů píše Heinrich Heine ve své knize Německo. Zimní pohádka (Deutschland. Ein Wintermärchen). Samotná figura měří 26, 57 metrů, je zhotovena z konstrukce kovových trubek a pokryta měděnými pláty. Váží 42,80 tun. Na 7 metrů dlouhém meči je vyryt nápis:

Deutsche Einigkeit, meine Stärke
Meine Stärke, Deutschlands Macht.
Jednota, moje síla
Moje síla, moc Německa.

Na štítu je slovo Treufest. / Česky bychom řekli „věrnost až za hrob“.
To odpovídá své době, věrnost je ostatně ctnost, která patřila ke ctnostem rytířským už ve středověku – triuwe.

https://de.wikipedia.org/wiki/Hermannsdenkmal
https://maps.google.de/maps?ll=51.924444,8.843889&spn=0.1,0.1&t=m&q=51.924444,8.843889

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Bandel
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ernst_von_Bandel_um_1870.jpg&filetimestamp=20091115182252
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leo_von_Klenze

Walhalla
Valhalla (Valhall) je podle nordické mytologie místo posledního odpočinku padlých bojovníků. Jméno naleznete v nejrůznějších souvislostech – jméno asteroidu, dánské série filmových komiksů, katolického studentského spolku či měst v Severní Karolíně nebo v Austrálii. Pro nás je důležitá síň slávy (Ruhmeshalle) u německého Řezna, viditelná daleko v krajině (vzpomínám na jednu cestu v začínajícím soumraku, kdy osvětlená Walhalla zářila daleko mezi kopci nad Dunajem. Stavba v Donaustaufu má podobu antického chrámu byla vybudována jakožto pocta významným osobnostem německé historie, popř. významným osobnostem německy mluvících zemí. Na objednávku krále Ludvíka I. Bavorského ji postavil architekt Leo von Klenze v klasicistickém stylu. Je nápodobou dórského peripterosu podle vzoru Parthenonu v Athénách. Při otevření bylo poctěno 160 osobností na 96 bustách a 64 pamětních deskách. Dnes je ve stavbě umístěno 195 osob a skupin na 130 bustách a 65 deskách. Busty jsou seřazeny v určitém pořadí od vchodu podle chronologie. Prvním je Heinrich (Jindřich) I., německý král, následují Otto I., německý císař, Konrád II., Friedrich I. Barbarossa, Friedrich II., Rudolf I. von Habsburg, stavitel Erwin von Steinbach, Johannes Gutenberg, vynálezce knihtisku, Jan van Eyck, vlámský malíř, atd. Najdeme zde osobnosti jako je Albrecht Dürer, Erasmus Rotterdamský, Paracelsus, Mikuláš Koperník, Hans Holbein, Peter Paul Rubens, Gotthold Ephraim Lessing, Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Immanuel Kant, Friedrich Schiller – mohl bych pokračovat v řadě těch, jejichž jména by měl každý znát. Alespoň zběžně. Co mne při tom napadá – a proto jsem je zde napsal, „národní“ germánská nota se mi rozplývá, přestože Walhalla takto byla formulována, a zní mi tady nota evropská. Nebo bych hovořil prostě o úrovni základů světové kultury.

https://de.wikipedia.org/wiki/Walhalla_%28Denkmal%29 (též seznam bust a pamětních desek)
https://www.waymarking.com/waymarks/WM46Q3_Walhalla_Donaustauf_Germany
https://www.walhalla-regensburg.de/

Niederwalddenkmal

Niederwalddenkmal leží na okraji krajinného parku Niederwald u města Rüdesheim am Rhein. Památník byl postaven jako upomínka sjednocení Německa v roce 1871. Plánování a stavba trvaly dvanáct let od prvního impulsu až po otevření v roce 1883. Stavba trvala šest let. Spolu s už v tomto článku uvedenými stavbami a řadou dalších, jako je pomník císaře Barbarossy na hoře Kyffhäuser, Německým rohem v Koblenci, Památníkem bitvy národů v Lipsku či Bismarckovým pomníkem v Hamburku patří Niederwalddenkmal k řadě monumentálních staveb, které vznikly za Německého císařství. Od roku 2002 je tento pomník součástí kulturního dědictví UNESCO, uváděného pod položkou Oberes Mittelrheintal (Horní údolí středního Rýna).

Podnětem ke zbudování pomníku byla německo-francouzská válka 1870/71 a založení Německého císařství 18. ledna 1871. To představovalo vyvrcholení dlouholetých snah Německého spolku (Deutscher Bund) o sjednocení mnoha států v jeden nový – národní celek. Rýn se hodil k tomuto účelu už proto, že představoval dějiště nestarších německých mýtů a pohádek (rýnská romantika). O písni „Stráž u Rýna“, kterou zpívali vojáci, když táhli do bitev zmíněné války, se uvažovalo dokonce jako o hymně nového státu.

Po souhlasu císaře Viléma a říšského kancléře Otto von Bismarcka bylo vytvořeno v Berlíně komité, které sestávalo z členů Říšského sněmu. Byla vypsána výzva k lidu, aby přispěl dary k vytvoření pomníku, vítězem soutěže o autorství sochy se stal Johannes Schilling, zpracování architektury terasovité stavby, na niž byla socha umístěna, připadlo drážďanskému sochaři Karlu Weißbachovi. Výsledné dílo měří 38,18 Metern a váží 75 tun, sestává z několika plastik a reliéfů. Hlavní figurou je 12,5 metru vysoká postava Germánie ve „staroněmeckém stylu“ s vavřínem jako symbolem vítězství, a dubovou větví jako atributem německé národnosti. K ornamentům patří orli, jeleni, draci či labutě, zvířata, která se vyskytují často v německých pohádkách. Na soklu je reliéf se 133 významnými osobnostmi německé historie v životní velikosti, po stranách alegorie války a míru. Celek obsahuje celou řadu dalších motivů, například zobrazení „otce“ Rýna a „dcery“ Mosely.

Dnes vede na vrchol kopce kabinová lanovka – namísto zničené úzkokolejné zubačky v délce 2,3 kilometry, při příležitosti 125. výročí od vzniku byl celý prostor poměrně nákladně sanován a rekonstruován. Kolem památníku vede nově zřízená turistická stezka z Wiesbadenu do Bonnu.

https://www.niederwalddenkmal.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederwalddenkmal
https://sculptorbradp.multiply.com/journal/item/73
https://schwalbach.land-in-sicht.com/ausflugsziele/ruedesheim
https://www.ruedesheim.de/cms/index.php

Zpět