Hejnice

25.04.2012 19:53

Hejnice je městečko v protáhlém údolí mezi dvěma hřebeny Jizerských hor, táhnoucí se od Frýdlantu přes Raspenavu až k Bílému Potoku a uzavírající se skladbou hor, přes jejichž úbočí vedou cesty dále k nejvyšším horám Smrku a Jizeře či k nejvýše položené osadě Jizerce či přehradní nádrži Souš. Historické poutní místo s dominantou barokní baziliky Navštívení Panny Marie je součást komplexu dnešního Mezinárodního centra duchovní obnovy. Rekonstrukce bývalého františkánského kláštera, přilehlého k bazilice dala novou podobu tradice, která sahá až do 12. století a překračuje hranice tří dnešních států, tedy Česka, Polska a Německa, a je tak jedním ze symbolů i kulturně-krajinných souvislostí, vedle např. kraje Trojzemí (s pojmem se setkáme v nedaleké Chrastavě či Hrádku n. N.). V logu křesťanského setkávacího centra nalezneme linii vrchu Ořešníku vypínajícího se nad sakrálním komplexem, v opačném směru bychom se úzkou silničkou dostali do proslulých Lázní Libverda a k Obřímu sudu.

Dovolím si soukromou poznámku. Na těchto stránkách se nalezne možná několik článků, které se věnují těmto místům, vzhledem k osobním vazbám k nim. V nedalekém Bílém Potoce jsem po léta trávil letní prázdniny, prochodil tenkrát celé Jizerské hory. V hejnickém kostele jsem poprvé hrál na varhany, později s Fidle hrál kamarádovi na svatbě, znal jsem pátera Miloše Rabana, jehož rodina měla vztah k Jičínu a jehož bratr zde chodil na gymnázium. Zajímavý detail je i, že autorem freskové výzdoby kostela je pravděpodobně týž jako v jičínském chrámu sv. Jakuba, totiž Josef Kramolín.

Jak ale souvisejí Hejnice s Albrechtem z Valdštejna? Podobně jako s Frýdlantem a Raspenavou. Panství se stalo Valdštejnovým majetkem v roce 1622, otevřel znovu katolický kostel, který byl za předchozího vládnutí Redernů zavřen vzhledem k tomu, že Frýdlantsko bylo protestantské. Pravda je, že vrcholu popularity získaly Hejnice až za Gallasů, kteří získali panství dva roky po Valdštejnově zavraždění 1634, tedy v roce 1636. Teprve oni vybudovali františkánský klášter a rozšiřovali dále celý komplex. Nicméně v bazilice je jedno místo, které se k Valdštejnovi bezprostředně váže.

Ve východní boční kapli se nachází oltář používaný jako polní na vojenských taženích Albrechtem z Valdštejna a věnovaný kostelu jeho manželkou Isabelou. Tato kaple se nachází na původním místě zjevení a uvnitř oltáře je údajně dodnes zabudovaný pařez po původní lípě. (Wikipedie)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_%28Hejnice%29
https://www.mcdo.cz/

Zpět