Heitor Villa-Lobos

13.03.2018 17:56

Jméno brazilského hudebníka a skladatele Heitora Villa-Lobose znám z koncertů komorního seskupení Gran Duetto Concertante (Jan Riedlbauch – flétna, Miloslav Klaus – kytara), na jehož repertoáru se Villa-Lobosovy skladby nacházejí. Vracím se k tomuto multiinstrumentalistovi (hrál na violoncello, kytaru, klarinet, klavír) a rovněž dirigentovi v souvislosti se záměrem udělat si bližší představu o latinsko-americké hudbě, jejíž některé populární skladby hraje v orchestrální podobě Podkrkonošský symfonický orchestr. V tomto případě se ovšem setkáváme spíše se skladatelem, „jehož kytarové etudy cvičí každý klasický kytarista“, jak říká článek o něm na české Wikipedii, a který je zároveň považován za „nejvýznamnějšího brazilského hudebního skladatele 20. století“, jenž je – to je pro mě rovněž důležité, protože tento aspekt je právě pro latinsko-americkou hudbu charakteristický – ve své tvorbě ovlivněn brazilskou lidovou hudbou.

Biografie brazilského skladatele je poměrně podrobně popsána na zmíněné stránce Wikipedie, informaci o jeho díle bych poněkud rozšířil, zdrojem mi bude německá stránka této internetové encyklopedie. Ta uvádí, že Villa-Lobos je autorem zhruba tisíce skladeb ve všech základních formách klasické hudby – oper, orchestrální a komorní hudby, vokální hudby), mezi jinými dvanácti symfonií, pěti klavírních  a dvou violoncellových koncertů a dalších koncertů pro kytaru, harfu či dokonce pro foukací harmoniku, sedmnácti smyčcových kvartetů a třech klavírních trií. Jeho skladby pro kytaru patří ke standardnímu repertoáru sólistů s tímto hudebním nástrojem.

Nejznámějšími a nejúspěšnějšími díly je čtrnáct skladeb nazvaných Choros a devět Bachianas Brasileiras pro různá obsazení, v nichž přichází ke slovu právě brazilské lidové melodie, zpracované nicméně v polyfonním stylu Johanna Sebastiana Bacha, jenž byl skladateli velkým vzorem. Zajímavé je, že méně známé jsou skladby, které vycházejí více z evropské tradice v duchu romantismu, impresionismu a novoklasicismu.

Podívám se, které ze skladeb, uvedených v připojeném seznamu, je možné si poslechnout na internetu.

Info
https://cs.wikipedia.org/wiki/Heitor_Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras
https://www.youtube.com/watch?v=LaNoiKuJFQg
https://www.youtube.com/watch?v=fiID-gjFDhg
https://www.youtube.com/watch?v=0mnHoXkhkzw

https://www.youtube.com/watch?v=fN40nSauWjE&list=PL4AB7A954274F1A72
(řada položek, Nashvillský symfonický orchestr, sólisté)

Koncert pro foukací harmoniku
https://www.youtube.com/watch?v=Wt2QrXA3A6I

Suite Popular Brasileña
https://www.youtube.com/watch?v=Z2_LDC-WQQ0

Choros (příklady)
https://www.youtube.com/watch?v=7bwLkFBCtNQ
https://www.youtube.com/watch?v=gyeUxoAK0iM

Amazonas (orchestr)
https://www.youtube.com/watch?v=1LbpjOyi2c4

Suite Floral (klavír)
https://www.youtube.com/watch?v=GwErnSvqeGI

Génesis (balet, orch.)
https://www.youtube.com/watch?v=XRFKpnfZz9w

Erosão                                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=DKRTAqO5z4o
 

Zpět