Harmonia Mozartiana Pragensis

27.11.2017 23:23

Jeden z mých pražských přátel v oblasti hudby, fagotista (a kontrafagotista) Luboš Fait, který dělá v Zadní Třebani rok co rok Medové odpoledne, organizované ZO Českého svazu včelařů Liteň a souborem, který je v názvu tohoto drobného příspěvku, mi před časem vykládal, že na tomto podniku si dali za úkol, aby na hudební performanci každým rokem hrál ještě jeden další kontrafagotista, tzn. první rok jeden, další rok dva, třetí tři a tak dále. Když jsem se ho ptal, kolik je v Praze kontrafagotů, pravil, že jedenáct. Pravda, povídali jsme si o tom v hospodě „U růžového sadu“ na náměstí krále Jiřího a byl to slovutný Kongres řimsologický, kdy nemůžete úplně všechno brát tak doslova (anebo naopak více než kde jinde), v každém případě to bylo téma hodné té příležitosti, jestli víte, jak zní kontrafagot, nástroj, který je do orchestrálních skladeb psán spíše výjimečně, když jde o něco monumentálního, a představa už dvou takových nástrojů coby sólových bere dech. Když jsem viděl Luboše naposledy a ptal se ho, zda počet přibývá, byl skleslý a ve špatné náladě, dále zvyšovat počet kontrafagotů se nedařilo, naopak jich po dosažení určitého počtu zase začalo ubývat. Ještě více ho ale trápila budoucnost těchto podniků vzhledem k byrokracii, která v příštím roce prý ohrozí tyto aktivity do té míry, že mohou zaniknout. To by mi bylo líto už proto, že mě vždy potěší mejl s pozváním na další koncert, který je sice z ruky, takže se na něj nakonec nevydám, přesto ale stále věřím, že se naskytne taková konstelace, že se potěším muzikou a odborným seminářem o včelařství, o němž nic nevím, ale kvalitní med mám rád.

Dostal jsem od Luboše letáček o souboru „Harmonia Mozartiana Pragensis“, obsahující programy koncertů na rok 2017, většinou v Riegrových sadech, v zahrádkách Park Café, a také charakteristikou souboru, který sestává z těchto hudebníků:

Umělecký vedoucí souboru Richard Hein
Bedřich Hejsek, Marie Müllerová Vaňková – hoboj
Jaromír valášek, Michal Studničný – klarinet
Pavel Douba, jakub Hořejší – lesní roh
Daniel Hucek, Luboš Fajt – fagot

Doufám, že soubor bude pokračovat a že jeho webové stránky nezaniknou, pro případ opačný kopíruju text, který je ne zcela identický, nicméně podobný tomu na letáčku:

Harmonia Mozartiana Pragensis (HMP) je těleso, které zaměřilo svoji činnost převážně na interpretaci tvorby W. A. Mozarta a jeho českých současníků. Právě jim byl v koncertní sezóně 2000-2001 věnován cyklus deseti koncertů “Bohemia-Austria”, kterému byla udělena záštita České komise pro UNESCO. Soubor HMP tvoří členové předních pražských orchestrů.

 

V červnu roku 2001 se postavil do čela HMP jako umělecký vedoucí dirigent Státní opery Praha Richard Hein. Ke svému pětiletému výročí činnosti připravila HMP v roce 2004 první ročník minifestivalu Medové odpoledne, který se každoročně koná v obci Zadní Třebaň. Festival je zaměřen na propagaci neoficiální kultury, včelařství a méně známých kulturních činností.

Kromě řady koncertů, které soubor sám zorganizoval, vystoupila HMP např. i na presentační akci České centrály cestovního ruchu - Visit Czech 2000, na slavnostním rozloučení s českými olympioniky před odletem na LOH v Sydney, na festivalu “Toujours Mozart” ve Dvořákově síni pražského Rudolfina (pořádá mnichovská Mezinárodní nadace na podporu kultury a civilizace v Salcburku, Praze a Vídni), na mezinárodním Festivalu Komorní Hudby v Českém Krumlově, či na zahájení školního roku Nadace Evropské Comenium v Chebu.

V roce 2006 byl soubor přizván k účinkování na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro k uvedení mozartovského programu na pražské Bertramce. V červenci 2007 vystoupí v rámci 16. Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov agentury Auviex.

Harmonia Mozartiana Pragensis se soustavně věnuje i interpretaci soudobé hudby. Od roku 2005 uvádí ke konci koncertní sezóny koncert z tvorby soudobých českých skladatelů, jejichž skladby jsou téměř pravidelně zařazovány do programů souboru. Vznik řady nových skladeb soubor sám inicioval.

Žánr dechové harmonie, jemuž se HMP věnuje, spadá převážně do období hudebního klasicismu a je psaný pro proměnlivé párové obsazení dechových nástrojů - většinou hobojů, klarinetů, lesních rohů a fagotů. Byl velice oblíben v mnoha šlechtických rezidencích a dokonce i na císařském dvoře. Tato hudba je neobyčejně působivá, v pozitivním slova smyslu líbivá a sdělná i současnému posluchači.

Odborné kritiky činnosti HMP byly uveřejněny v periodiku Hudební rozhledy (12/2000, 6/2001, 11/2001, 3/2002, 6/2002, 9/2002, 4/2003, 6/2003, 8/2004, 3/2005, 8/2005, 8/2006, 7/2006, 10/2006) i jinde.

Činnost souboru byla podpořena Ministerstvem kultury ČR, Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze, Francouzským kulturním institutem v Praze, Rakouským kulturním fórem v Praze, Stanley Thomas Johnson Foundation, Nadací Český hudební fond, Nadací Život umělce, Nadací Ochranný svaz autorský aj.

 

Unikátnost Medového odpoledne dokumentují i články v tisku, jak je možné se přesvědčit z odkazů pod textem. Taková sešlost kontrafagotistů se nekoná nikde na světě!

Stránky souboru
https://www.hmp-oktet.cz/

HMP v tisku (odborné recenze v pdf formátech na stránkách souboru)
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/soubor-harmonia-mozartiana-pragensis-zpestri-sobotni-dopoledne/

Medové odpoledne
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/beroun/4944-40025-nabidka-13-medoveho-odpoledne-v-zadni-trebani-se-nebude-tykat-pouze-vcel.html
https://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/vyletnik/medove-odpoledne-v-zadni-trebani-se-bude-konat-jiz-poctrnacte/

 

Zpět