György Ligeti / Smyčcový kvartet č. 1 „Métamorphoses nocturnes“

09.01.2017 19:20

Smyčcový kvartet č. 1 „Métamorphoses nocturnes“ je dílo maďarského modernisty György Sándora Ligetiho z let 1953–54 . Je zkomponované jako jediná takřka dvacetiminutová věta, členěná nicméně do sedmnácti částí.  Ligetiho skladba je inspirována dvěma „prostředními“ smyčcovými kvartety Bély Bartóka (3. a 4.), někdy jsou proto „Noční proměny“ nazývány „sedmým Bartókovým smyčcovým kvartetem“. Je zajímavé porovnání s první skladbou pro smyčcový kvartet, která je napsána ještě v tradičním duchu. Posun během několika let je zřejmý, přestože První smyčcový kvartet je někde na začátku oné proměny (v letech 1957-58 pracoval ve Studiu elektronické hudby Západoněmeckého rozhlasu v Kolíně, centru tehdejší avantgardy), sám skladatel nazýval toto díle „prehistorickým Ligetim“. Přes radikální změny v harmonických postupech a faktuře celé hudby právě výchozí melodická linka, často v teskném duchu, není opuštěna. Pozoruhodné disonance, glizanda, zvláštní barevnost, zvláštní rytmické struktury, někdy v kontrastu s ní představují zajímavou muziku, při níž se v žádném případě nenudíte.

Premiéra se konala ve Vídni (ve známém Hudebním spolku) v roce 1958. Jednotlivé části skladby jsou označeny takto:

Allegro grazioso
Vivace, capriccioso
A tempo
Adagio, mesto
Presto – Prestissimo
Molto sostenuto – Andante tranquillo
Più mosso
Tempo di Valse, moderato, con eleganza, un poco capriccioso
Subito prestissimo
Subito: molto sostenuto
Allegretto, un poco noviale
Allarg. Poco più mosso
Subito allegro con moto, string. poco a poco sin al prestissimo
Prestissimo
Allegro comodo, noviale
Sostenuto, accelerando – Ad libitum, senza misura
Lento

info:
https://en.wikipedia.org/wiki/String_Quartets_(Ligeti)
muzika:
https://www.youtube.com/watch?v=t9vsGMgR-Bc (1. část)
https://www.youtube.com/watch?v=aJkjf7QzYoI (2. část)

jiná nahrávka
https://www.youtube.com/watch?v=QYgz1vHWTvM

Zpět