Gusto di Italia

14.11.2015 17:41

Gusto di Italia
koncertní programy PSO

Na podzimní sezónu 2015 si Podkrkonošský symfonický orchestr připravil zbrusu nový repertoár s názvem Gusto di Italia. V grafice na plakátech a přední stránce programové brožurky podle návrhu Matěje Hřiba, klarinetisty a sólisty orchestru a tohoto koncertního programu, vidíme ruku dirigenta s dirigentskou hůlkou, která nabírá z misky italské spagetti ve tvaru notové osnovy s pěti linkami. Přímočará a přitom metafora odkazující k italské kultuře dává na vědomí, co může očekávat posluchač po dvou předchozích sezónách, nesených v duchu německé a české hudby – Beethovenovy Osudové v předloňském roce a Dvořákovy Novosvětské v loňském Roce české hudby; popřípadě, abychom nebyli při nejstručnějším shrnutí příliš nepřesní, také symfonické hudby ruské před dvěma lety. Ke slovu se tak dostala hudba země, z níž pochází dirigent orchestru Graziano Sanvito, absolvent třech hudebních oborů na konzervatořích v Itálii, Španělsku a Čechách, v současnosti člen orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci a pedagog v ZUŠ Liberec.

Program italské hudby sestává ze známých ouvertur či jiných známých instrumentálních částí a árií z italských oper, na posledním řádku plakátu jsou vyjmenováni skladatelé Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Franz von Suppé – pravda, poslední z nich není Ital, byť v jeho životopise italské souvislosti nalezneme. K instrumentálním skladbám na programu patří předehra k Rossiniho opeře Lazebník sevillský, uváděná na začátku koncertního programu, od téhož skladatele pochází Introdukce, téma a variace pro klarinet s doprovodem orchestru, virtuózní záležitost pro hudební nástroj, nicméně svým duchem a genezí v blízkosti operetní a operní hudby autora, Triumfální pochod z opery Aida (Finále druhého dějství opery) Giuseppe Verdiho.

Po přestávce pak předehra k Rossiniho opeře Straka zlodějka (La gazza ladra) a konečně předehra k operetě Lehká kavalérie Franze von Suppé, jíž se na některých koncertech program uzavírá. V programu pro Novou Paku a Semily není uvedena předehra poslední opery Gioacchina Rossiniho Vilém Tell (Guillaume Tell), která byla zamýšlena jako přídavek, na semilském koncertu se nicméně souhrou okolností (nemoc sólisty Josefa kurfiřta) stala součástí základního programu.

Protiváhou operních ouvertur jsou na programu čtyři árie, zařazené po dvou do každé části koncertu. V první z nich (podle novopackého a semilského programu) se uvádí Bella siccome un angelo – árie doktora Malafesty z opery Don pasquale a Il lacerato spirito – árie Fiesca z opery Simon Boccanegra Guiseppe Verdiho, v druhé části po přestávce pak Come Paride vezzoso – árie Belcora z opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho a Di due figli vivea – árie Ferranda z opery Trubadúr (Il trovatore) Giuseppe Verdiho.

Italský koncertní program staví vedle orchestrálních skladeb na třech sólistech. Matěj Hřib, laureát řady soutěží (je vítězem letošní celostátní soutěže ZUŠ) a v současnosti student hry na klarinet na Pražské konzervatoři a zároveň estetiky na FFUK v Praze vystudoval na středním stupni vzdělání SUPŠ HNN v Hradci Králové (což poukazuje i na Matějův zájem o vizuální umění, jak je zřejmé i z autorství plakátu) nevystupuje s Podkrkonošským symfonickým orchestrem v první sezóně, v těch minulých nastudoval například Kramářův-Krommerův klarinetový koncert.

Barytonista Josef Kurfiřt sice pochází z Liberce – jeho otec hraje v orchestru Divadla F. X. Šaldy na lesní roh a tomuto oboru se vedle zpěvu věnoval i syn – nicméně jméno je velmi dobře známé v semilském kulturním kontextu, ředitel zdejší ZUŠ Jiří Kurfiřt je příbuzný. Na Pražské konzervatoři Josef Kurfiřt studuje – v posledním ročníku – rovněž dirigování. Zpěvák, který se umístil na několika pěveckých soutěžích, spolupracuje kromě Divadla F. X. Šaldy i s řadou dalších orchestrů.

Josef Kovačič, třetí sólista, bas, je absolventem Pražské konzervatoře, studuje operní zpěv na HAMU, vystudoval ale i Hudební vědu na FFUK v Praze, na interpretačním poli si může připsat celou již řadu úspěchů v soutěžích, spolupracuje s Divadlem J. K. Tyla v Plzni, koncertuje v řadě evropských zemí (Německo, Itálie, Španělsko) v tomto roce debutoval v roli Hermanna (Hoffmanovy povídky) na prestižním festivalu v Bregenz (Bregenzer Festspiele).   

O repertoáru a účinkujících se v katalogu rozepsal pregnantně a čtivě Roman Mlejnek, kontrabasista PSO a pedagog Pražské konzervatoře. Veškeré informační a propagační materiály související s konzertní sezónou lze jen pochválit. Mají promyšlenou i grafickou úpravu, vizuální kulturu, jejíž součástí je i humor (zmíněné spagetti na titulní straně). Katalogu je možno vytknout jen menší písmo italských originálních textů árií, což je, kromě toho, že jsou hůře čitelné, graficky zvláštní, otázkou je, zda neuvést v úvodu souhrnně i celý program koncertu, včetně přesných údajů o místech konání. To je samozřejmě jen nárok, který někdy nesplňují ani profesionální tělesa, kromě toho každý, kdo měl s přípravou těchto materiálů co do činění, ví, jak je to pracná záležitost a jak se šetří na papíře místo. Převážnou většinu informací lze pak dohledat na pečlivě vedených stránkách orchestru.

Podzimní turné PSO zahrnuje šest vystoupení. První bylo v Kulturním domě v Tatobitech v úterý 27. 10. 2015 (19:00 hod.), následovalo v Kulturním domě v Nové Pace v sobotu 7. 11. 2015 (19:00 hod.) a v pátek 13. 11. 2015 (19:30 hod.) v KC Golf v Semilech, následují (píši z perspektivy po koncertu v Semilech) v úterý 17. 11. 2015 (19:30 hod.) v Aule Technické univerzity Liberec, v neděli 22. 11. 2015 ve Velkém sále Muzea Chrudim, posledním bude ve čtvrtek 3. 12. 2015 (20:00 hod.) v Koncertním sále Pražské konzervatoře. Na prvních třech místech PSO vystupuje opakovaně, pochopitelně nejčastěji ve svém domovském místě, v Semilech, kde koncertoval pravidelně například na slavnostních koncertech při příležitosti vzniku republiky. Rovněž v tomto libereckém sále (posluchači mohli navštívit jeho koncerty i jinde) není poprvé, naposledy zde vystoupil v květnu tohoto roku (28. 5.) s Čajkovského Houslovým koncertem (sólista Jakub Sedláček). Ostatně právě ze spolupráce s libereckou ZUŠ se zrodilo získání Graziana Sanvita jako současného dirigenta orchestru. V Chrudimi je pak vystoupení PSO záležitostí zdejšího projektu chrudimského randez-vous, kde je PSO hostem Chrudimské komorní filharmonie.     

Není možné nezaznamenat – již po prvních koncertech – úspěch posluchačsky atraktivního italského repertoáru, je to zřejmé v nárůstu publika v sálech i jeho reakcích. Za tím vším je samozřejmě hodně soustředěné práce všech zúčastněných, dirigenta, muzikantů, ale i vedení orchestru. Dá se říci, že Podkrkonošský symfonický orchestr se kvalitou posunul o další stupeň výše.

https://pso.ic.cz/koncerty.html
https://salmuzeumcr.cz/22-11-2015-chrudimska-komorni-filharmonie-chrudimske-rendez-vous-2015
https://www.kcgolf.cz/kalendar-akci/koncert-pso-ve-znameni-italske-opery/

Zpět