Giuseppe Verdi / árie Ferranda z opery Trubadúr

14.11.2015 17:24

Giuseppe Verdi / Di due figli vivea, árie Ferranda z opery Trubadúr
skladby v repertoáru PSO

Kontext této árie z jednoho z nejznámějších hudebně dramatických děl italského hudebního velikána Giuseppe Verdiho ozřejmuje text v programu italského repertoáru Gusto di Italia:

Vojáci čekají, až se vrátí hrabě Luna, který tráví pod okny své milé někdy celé noci – bojí se, že trubadúr, který zpívá po nocích v zahradě, by mohl být nebezpečným sokem. Aby vojáci při čekání neusnuli, chtějí od Ferranda vyprávět o starém hraběti Lunovi (otci hraběte Luny) a jeho dvou synech (nynějším hraběti Lunovi a jeho bratrovi).

Převyprávět příběh o dvou rivalech (hrabě Luna a trubadúr), cikánce a dalších postavách, s temnými tajemstvími, který může čtenářům svou spletitostí, motivy msty atd., připomínat třeba Máchovy Cikány, a šermířskými scénami ale též třeba Tři mušketýry, nemá na tomto místě smysl (lze jej kdekoli dohledat), nicméně připomínka Třech mušketýrů není nemístná. Literární předlohou pro operu zpracoval Antonio García Gutiérrez, španělský romantický dramatik a básník, který překládal dílo Alexandra Dumase staršího, autora Třech mušketýrů a který je rovněž autorem divadelní hry Simon Bocanegra – ta byla rovněž předlohou pro další stejnojmennou Verdiho operu, z níž árie Fiesca je rovněž v repertoáru PSO (viz samostatný příspěvek).

Podobně jako u této zmíněné árie z opery Simon Bocanegra je i árie Di due figli vivea hned na začátku celé opery, v prvním obraze prvního dějství. Na YouTube je na některých nahrávkách uvedena s předchozí částí All'erta, all'erta! nacházející se hned po Introduzione (úvodu). K samotné opeře jsem vyhledal pár dalších zdrojů, zde v odkazech pod textem.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trubad%C3%BAr_(opera)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_Garc%C3%ADa_Guti%C3%A9rrez
O libretu a dalších souvislostech
https://operaplus.cz/prazsky-trubadur-poslouchat-nekoukat/
https://www.operadream.com/2011/04/j-sovinsky-d-simkova-trubadur-nekolik.html

Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=2qQ4NygDryM

Zpět