George Bizet / Symfonie č. 2 – Řím

02.09.2017 23:22

George Bizet byl jedním z nositelů ceny Grand Prix de Rome, původně vzniklé za vlády krále Ludvíka XIV. v roce 1663 a určené sochařům a malířům. Postupně se však okruh oborů, v nichž bylo možné cenu získat, rozšířil a v 19. století, přesněji od roku 1803, obdrželi cenu i skladatelé. Na nápad napsat symfonii s tímto názvem přišel francouzský skladatel v roce 1860, cestou zpět do Paříže, vlastně se původně měla jmenovat podle více italských měst, totiž „Řím, Benátky, Florencie & Neapol“. Dílo ukončil v roce 1868, nicméně – kromě Scherza – jej celé dramaticky přepsal. Pak ještě následovaly další úpravy, které byly ukončeny v roce 1871. Skladba v úplnosti byla uvedena nicméně ne dříve než pět roků po skladatelově smrti v roce 1875.

Druhá Bizetova symfonie tedy dopadla ještě dobře ve srovnání s tou první, od níž ji dělilo jedenáct let. Hovořilo se o ní jako o nedokončené, což ovšem není pravda, celá partitura byla v pořádku. Ta první symfonie, v C dur, nicméně musela počkat na své první uvedení dokonce šedesát let od smrti skladatelovy.

Našel jsem při prvním výpisu do vyhledávače dvě nahrávky, ta první se mi hned od prvních taktů nelíbila nepřesností dechových nástrojů, které trochu netradičně celé dílo začínají, a jejichž souhra je hodně citlivá; lepší pak je druhá nahrávka, přestože má pouhých 105 shlédnutí (2. září 2017), což rovněž svědčí o tom, o jak neznámou záležitost jde.

Symfonie je čtyřvětá, má následující části:
I. Andante Tranquillo - Allegro Agitato
II. Allegretto Vivace
III. Andante Molto
IV. Allegro - Vivacissimo

Info
https://en.wikipedia.org/wiki/Roma_Symphony_(Bizet)
https://www.allmusic.com/composition/roma-symphony-for-orchestra-in-c-major-mc0002496120
Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=PFRxmlZLJuU

Přidávám k poslechu odkaz ještě i na první symfonii v C dur. Je to ale žel nuda, téže rytmy, první věta bez invence opakuje donekonečna týž motiv, který se v různých podobách přenáší i do dalších vět.
https://www.youtube.com/watch?v=-xk7TVPyboY¨

Zpět