George Bizet / Les Toreadors

02.09.2017 20:49

Když si do vyhledávače YouTube zadáte výraz „Les Toreadors“, vyskočí vám jako jedno z prvních (možná první) video na obrazovce s úvodním textem Georges Bizet / Carmen Suite Nr. 1 (London Festival Orchestra, Alfred Scholz, to už není v našem kontextu tak důležité). „Písnička“, kterou snad zná každý, ani nemusí být příznivec vážné/klasické hudby, zazní pak v druhé polovině dvouapůlminutové skladby, na monitoru běží i informace o francouzském skladateli, který zemřel v mimořádně brzkém věku necelých 37 let a byl pohřben na slavném pařížském hřbitově Père Lachaise. Video mělo v okamžik, kdy jsem ho spustil 6 017 381 zhlédnutí.

Časná smrt skladatele bývá spojována s neúspěchem opery (premiéra 3. března 1875), na níž si zakládal, což je v souvislosti s právě řečeným paradox. Tento příspěvek se nebude zabývat úspěchy opery na cestě světovou kulturou, od vídeňského uvedení v říjnu 1875, které odstartovalo její slávu, jejími proměnami či inspiracemi, ať jimi jsou dokonce snímky němého filmu (!, např. s Charlie Chaplinem), boom tématu podle původní novely Prospera Mériméeho (libreto napsali Henri Meilhac a Ludovic Halévy) v 80. letech minulého století, počínaje divadelní variantou Petera Brooka (1983) přes film s Julií Migenes a Plácidem Domingem v jihoandaluském městě Ronda (režie Francesco Rosi) až po taneční film Carlose Saury, apoteózu flamenca (v obojím případě s choreografií Antonia Gadese), a o osm let pozdější uvedení Carmen na prknech Württenberského státního divadla ve Stuttgartu právě v jeho režii.

Když si pustíme jednotlivá čísla suity č. 1, sestavené z nejznámějších melodií opery, zjistíme, že naprostou většinu z nich dobře známe. Sestává z šesti čísel – Prélude, Aragonaise, Intermezzo, Séguedille, Les Dragons d´Alcala, přičemž Les Toréadors celou řadu završuje. Rovněž známá Habanera je součástí suity č. 2, obsahující také šest čísel. Autorem tohoto uspořádání je francouzský hudební skladatel Ernest Guiraud (1837 – 1892), známý také coby upravovatel Offenbachovy opery Hoffmannovy povídky. Přestože i on sám je autorem řady operních děl, z nichž bohužel velká část vůbec nebyla provedena nebo je dokonce ztracena, nejvíce je proslaven (i když si možná většina posluchačů jeho jméno vůbec neuvědomuje) právě coby editor díla Georga Bizeta. V samotné opeře nahradil mluvené části recitativy, sestavil obě orchestrální suity, tak jak se dnes hrají. Uspořádal rovněž známou Arléskou suitu.

Známá melodie v posledním čísle suity se ovšem nekryje s tou v opeře, v níž zazní celá árie i s refrénem. Ten je napojen jako druhá část čísla ve suitě. V češtině zní známý text: „Toreadore smělý, pozor si dej, ať co vítěze tě láska uvítá, dbej.“ Přes všemožné hledání jsem ale na YouTube nenašel jinou nahrávku než v originální francouzštině, ačkoli zřejmě každý z nás v rozhlase někde českou verzi slyšel. Jako na potvoru se prostě v tomto prostoru nedá dohledat.

Opera
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10212440340-opera-nas-bavi/20954215898-jaroslav-kricka-ogari/3327-prispevek/?recid=2359

https://de.wikipedia.org/wiki/Carmen

Les Toreadors ve suitě
https://www.youtube.com/watch?v=4DNGMoMNLRY
Celá suita, resp. obě suity
https://www.youtube.com/watch?v=6RG_QStDbfU
https://www.youtube.com/watch?v=Zoqpn_7I7Dw

Ernest Guiraud, autor uspořádání Bizetovy hudby do suit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Guiraud

text songu orig. a angl. překlad
https://www.thoughtco.com/toreador-song-lyrics-and-text-translation-724076

překlad libreta opery od Elišky Krásnohorské
https://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:b7837730-baa3-11e5-b5dc-005056827e51#monograph-page_uuid:cb1aff70-c165-11e5-bb59-5ef3fc9ae867

 

 

Zpět