Georg Friedrich Telemann / Fantasie pro harpsichord, TWV 33

29.08.2013 00:41

Georg Friedrich Telemann / Fantasie pro harpsichord, TWV 33
skvosty barokní hudby

Dílo skladatele ve své době slavnějšího než jeho současník Johann Sebastian Bach doznalo několik období vzestupu i poklesu zájmu o něj, dokonce období dehonestace, různých názorů, v nichž je možná nejznámější ten nejsrozumitelnější, totiž že Telemannovo dílo je přístupnější než Bachovo. Určitá zjednodušení ovšem provázejí celou historii hudby, dokonce se dá říci, že umožňují přijetí nebo i prosazení určitých věcí pod určitým úhlem pohledu, zatímco v proměnách času jsou objevovány další možnosti interpretace toho, co skladatelé minulých dob po sobě zanechali, a mnohdy jsou objevovány i partitury považované za už dávno ztracené.

V každém případě se pod jedním jediným opusem, totiž TWV 33, nacházejí takřka tři hodiny muziky. Neumím spočítat, kolik hodin hudby německý barokní skladatel napsal, jen mechanickým násobením 55 položek v seznamu jeho skladeb TWV, u nichž je ovšem vždy několik desítek položek, ale také 1860 položek (u kantát), 90 položek u oper a operních árií atd., bychom dospěli ke stovkám hodin hudby. Samozřejmě asi nikdo nebude poslouchat všech asi čtyřicet skladeb pro harpsichord najednou, ale pustí si jich podle momentální nálady či zvyku. Italský varhaník a klavicembalista Andrea Coen, jehož jedním výrazným tématem je hudba 17. a 18. století, nahrál celý soubor v prosinci 2011 u labelu Brilliant Classics v souboru 3 CDs, podobně jako řadu jiných velkých řad (jak je zřejmé např. z jeho stránek). V souboru YouTube, který jsem dohledal, je k poslechu komplet, bohužel bez seznamu jednotlivých skladeb a minutáže. Ty je možné najít na www.klassika.info.  

https://www.youtube.com/watch?v=jeHjeo7rZt0
https://www.klassika.info/Komponisten/Telemann/wv_wvz1_24.html
https://www.prestoclassical.co.uk/r/Brilliant%2BClassics/94228
jiná možnost: https://www.virtuosochannel.com/2012/06/andrea-coen-telemann-fantasias-twv-33.html – a případné další návrhy muziky
https://www.firstpost.com/topic/holiday/christmas-georg-philipp-telemann-fantasias-twv-33andrea-coen-harpsich-video-jeHjeo7rZt0-47203-1.html

Zpět