Geoparky

14.03.2011 19:56

Po delší době jsem trochu prošmajdal některá místa v Českém ráji, kde jsem dlouho nebyl. Zajímalo mne, co se v tom kterém koutu změnilo. První, co mne zaujalo, byla skutečnost, jak se všude staví. Neskutečné množství především nových staveb jsou potvrzením toho, že spousta lidí pochopila, jak úžasné místo Český ráj je pro život. Domek na svahu s výhledem do úžasné krajiny je důvodem pro rozhodnutí tady žít přes všechna případná negativa, jako je třeba větší vzdálenost do práce, pokud dotyčný nepracuje doma u počítače, k nákupu, do školy, zvláště jsou-li malé děti, ke kultuře či sportu. Ta nádhera, ale také možná dostatek prostoru či zdravé místo bez automobilových zplodin a městského hluku prostě převáží nade vším.
A pak jsem si všiml informační tabule, na níž bylo mimo jiné napsáno, že Český ráj patří do sítě evropských geoparků. Připomnělo mi to „na místě“ skutečnost myslím i obecně známou z médií, nicméně poněkud naléhavěji než doma u psacího stolu. Zvláště vzhledem k tomu, že se jedná o termín poměrně mladého ražení, podobně jako třeba metropolitní regiony či euroregiony, a tedy výraz ještě ne tak úplně „zaběhnutý“, jak jsem si ostatně ověřil zpětnou otázkou u pár lidí. Umím si totiž představit, že se někdo zeptá: Proč nějaké geoparky, když tady už dávno máme celý systém ochrany přírody, národní parky, rezervace, chráněné krajinné oblasti. Systém, který přece docela dobře funguje.
Odpověď je přitom vcelku prostá. Stejná jako u těch předchozích dvou termínů, které reagují na prudkou proměnu reality za posledních několik desetiletí, na jinou situaci, kterou pojmenovávají a nacházejí pro ni způsob fungování. Metropolitní regiony v Německu, dané dnes zákonem, reagují na srůstání měst, které jsme dříve nazývali aglomerace, souměstí, které ale svou mírou překročilo nejen kvantitativní hranice, ale i kvalitativní, strukturální, a je potřeba tuto novou skutečnost nějakým způsobem zastřešit. Stejně tak euroregiony, u nás třeba Euroregion Nisa, tvoří most mezi příhraničními oblastmi v tomto případě tří zemí, Česka, Německa a Polska, a dává rámec pro jejich spolupráci ve všech oblastech.
Podobnou funkci má také druhý český geopark UNESCO, tedy právě přesněji česko-bavorský geopark Egeria, který, mimo jiné, umožňuje spolupráci obou zemí na poli ochrany přírody, ale i v řadě dalších oblastí. Je tady celá řada odlišností od předchozích uvedených forem ochrany/tvorby krajiny, jak zde byly zmíněny. Kromě příhraniční spolupráce, propojující například značení pro návštěvníky, ale i např. sjednocující pravidla pro jejich pohyb v geoparku, jsou to takové věci, jako např. že geopark nemá vyznačené hranice terénu, také chápání krajiny nejen coby „panenské přírody“, ale krajiny jako krajiny kulturní je jedním z důležitých aspektů.
V jednom z materiálů na webu (viz odkaz dole) se charakterizuje termín geopark následujícími slovy:
Geopark není zatím příliš zavedený termín, proto je důležité vysvětlit, co znamená. Jde o část země, zajímavou krajinu, které se vyznačují skalními útvary a nevšedním tvarem terénu, jde o krajinu s vysokým stupněm geologické rozmanitosti, kam často dobře zapadají například i staré opuštěné lomy, u nichž geologické odkryvy jedinečným způsobem dokumentují vývoj a složení neživé části přírody. Geopark rovněž ukazuje odborné i laické veřejnosti historii využívání nerostných zdrojů formou hornických skanzenů anebo zpřístupněním důlních děl. Pro geopark je důležitý vysoký stupeň poznání geologické stavby území. Jsou dosud nevyužitým potenciálem pro rozvoj šetrného cestovního ruchu (tzv. geoturismus) zaměřeného na poznání krajiny, zejména však geologického dědictví.
Dalším důvodem pro vytvoření nového pojmu je rovněž rozdílná situace v jednotlivých zemích. Zatímco v Evropě navazuje zřizování geoparků určitým způsobem na staletou tradici předchozích forem (např. zmíněné národní parky), v Číně, odkud vlastně vzešla první iniciativa, může tato nová forma na jedné straně navazovat na tisíciletou tradici vztahu Číňanů k přírodě, ale zároveň poprvé tvoří jejich institucionální podobu. Světová síť UNESCO vznikla na zakládající konferenci globálních geoparků v Pekingu v roce 2004, kde byla podepsána tzv. Pekingská charta, nejvíce geoparků – dvacetdva – je právě  na území Číny. Evropská síť geoparků přijala rok nato (2005) v Madonii na Sicílii tzv. Madonskou chartu, která obsahuje základní principy. Původní počet zakládajících členů v počtu 4 se rozrostl na dnešních 37 evropských geoparků. V ní je začleněn i Český ráj.

K zařazení k evropským geoparkům dochází určitým postupem. Předstupněm pro tuto možnost je dostat certifikát národního geoparku. Na zmíněných stránkách se celý proces popisuje takto:
Reprezentanti národních geoparků zde na základě podpisu Charty národních geoparků obdrží certifikát a právo užívat znak národních geoparků. Tento znak se bude postupně objevovat na propagačních a vzdělávacích materiálech, na vybraných ubytovacích zařízeních a dalších produktech nebo spolupracujících subjektech geoparku. Po čtyřech letech je národní geopark s pomocí Rady národních geoparků znovu posuzován (revalidován)  a platnost certifikátu se případně prodlouží nebo se certifikát odebere. Je přirozené, že většina národních geoparků se pokouší vstoupit vzápětí do Sítě evropských geoparků.

Orientovat se ohledně geoparků ve světě a v Evropě není zcela jednoduché, např. na stránkách Wikipedie (na českých či německých stránkách) ještě toto hledisko pohledu přírodu a kulturní dědictví není zohledněno. Existuje několik seznamů, z nichž je možné čerpat, především v angličtině. Na stránkách Českého ráje nalezneme seznam evropských geoparků (zde bez udání data, kdy byl park vytvořen):
1. Reserve Geologique de Haute Provence – Francie

2. Vulkaneifel European Geopark – Německo

3. Petrified Forest of Lesvos – Řecko

4. Maestrazgo Cultural Park – Španělsko

5. Astrobleme Rochechouart Chassenon – Francie

6. Psiloritis Natural Park – Řecko

7. Terra Vita Naturpark – Německo

8. Copper Coast Geopark– Irsko

9. Marble arch caves & Cuilcagh mountain park - Sev. Irsko - Anglie

10. Madonie Nature Park – Sicílie - Itálie

11. Parko Culturale Rocca di Cerere - Sicílie - Itálie

12. Kulturpark Kamptal – Rakousko

13. Eisenwurzen Naturepark – Rakousko

14. Naturpark Bergstrasse Odenwald – Německo

15. North Pennines AONB – Anglie

16. Abberlay and Malvern Hills Geopark – Anglie

17. Park Naturel Régional du Luberon – Francie

18. North West Highlands – Scotland - Anglie

19. Geopark Swabian Alps – Německo

20. Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen – Německo

21. Mecklenburg Ice Age Park – Německo

22. Hateg Country Dinosaurs Geopark – Rumunsko

23. Beigua Geopark - Itálie

24. Fforest Fawr Geopark – Wales - Anglie

25. Bohemian Paradise (Český ráj) - Česká republika

26. Egeria - Česko-bavorský geopark
Je tedy zřejmé, že více než desítka položek v seznamu chybí.
Pokusím se stručně okomentovat oba české geoparky. Vzhledem k tomu, že v oblasti Českého ráje žiju, vnímám tuto problematiku docela osobně.

Český ráj je nestarší chráněnou krajinnou oblastí v Čechách. Turistická tradice sahá hluboko do 19. století, uvádí se, že název lze připsat národním obrozencům, kteří tento kraj označili kolem roku 1817, když navštívili vodoléčebné lázně Sedmihorky. Oblast označuje prostor, který zhruba ohraničují města Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Železnice a Jičín. (stránky Českého ráje jako geoparku UNESCO). V roce 2005 získal Český ráj označení národní geopark, v roce 2010 byl zařazen k evropským geoparkům. Situace je dokonce ještě unikátnější. Česká republika se může pochlubit prvním geoparkem, který je členem Sítě Evropských geoparků a zároveň i geoparkem UNESCO. Toto prvenství získalo v říjnu 2005 území Českého ráje.Tak to uvádějí zmíněné webové stránky. Zajímavá je ještě jedna věc, totiž rozsah území, který je v tomto zařazení podstatně rozměrnější než původní CHKO. Geopark UNESCO zahrnuje kromě původního území Českého ráje rovněž například Boskovské jeskyně (na Semilsku) či oblast Novopacka.


Problematickou záležitostí je řešení rychlostní silnice R 35, která, přestože existují tři varianty jejího vedení, může podstatným způsobem narušit celý proces. Udělení titulu na jedné straně neomezuje jakékoli, např. stavební aktivity v oblasti, na druhé straně označení není automaticky „na věčnost“, nýbrž se každé tři roky obhajuje. Vzpomeňme na Drážďany, které kvůli stavbě jednoho mostu přišlo o zařazení do seznamu světového dědictví UNESCO, jiné prestižní kvalifikaci.

 

Druhým evropským geoparkem je Egeria. Slovo Egeria se odvozuje od německého názvu jednak pro město Cheb (Eger), jednak pro řeku Ohři (rovněž Eger). Chebsko se německy řekne Egerland. . Geopark se rozkládá na bavorském území v okresech Bayreuth, Neustadt / Waldnaab, Tirschenreuth Wunsiedel a na české straně v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Doplňme ještě to, co je zmíněno výše. Geopark nemá žádné formální postavení, nicméně musí mít „zřizovatele“. V případě Českého ráje je to Sdružení Český ráj, v případě parku Egeria muzeum Sokolov. Park může používat certifikát národního geoparku, pokud splňuje body Charty národních geoparků ČR. Ta například požaduje, aby se zřizovatel staral o ochranu, prezentaci a propagaci přírodního a kulturního dědictví, udržitelný cestovní ruch, drobné zemědělství nebo zachování charakteru území. Certifikát uděluje parku na čtyři roky šéf rezortu životního prostředí po rozhodnutí Rady národních geoparků. Po této lhůtě se vyhodnotí, zda území nároky stále splňuje. Obnovení certifikátu je založeno na systému tří karet: zelená – jde se dál, žlutá – do dvou let je potřeba něco vylepšit, červená – konec členství. (čl. Hugo Charváta na Kudy z nudy, zde i další informace)

https://www.craj.info/
https://www.cesky-raj.info/dr-cs/novinky-z-regionu/nova-paka/podpisem-charty-byly-dnes-v-cr-vyhlaseny-prvni-dva-nove-narodni-geoparky.html
https://www.kudyznudy.cz/cs/aktivity/2010-06-04-1559-pesi-turistika-sokolov.html
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novinka-v-ceske-krajine-narodni-geoparky
https://www.mzp.cz/cz/news_100604_geoparky
https://www.ct24.cz/domaci/92002-cesky-raj-a-egeria-dva-nove-narodni-geoparky/
https://www.geopark.cz/
https://www.europeangeoparks.org/isite/home/1%2C1%2C0.asp

Zpět