Fritz Kreisler

17.11.2011 19:19

Fritz Kreisler
světoví houslisté

Svůj mimořádný talent ukázal pozdější proslulý umělec, narozený v roce 1875 židovskému otci a německé matce ve Vídni, už ve čtyřech letech a pod otcovým vedením dělal tak rychlé pokroky, že už od šesti let byl svěřen péči učitelů a v sedmi letech začal docházet na vídeňskou konzervatoř, kde byl mimo jiné jeho učitelem skladby Anton Bruckner, a posléze na konzervatoř pařížskou, kde k jeho učitelům patřili tehdy proslulí operní skladatelé Léo Delibes či Jules Massenet. V roce 1888, tedy ve třinácti letech, vystoupil v Steinway Hall v New Yorku a v témže roce se vydal s Morizem Rosenthalem na své první americké turné. Po návratu se pokusil o přijetí u Vídeňských filharmoniků, nicméně byl odmítnut. Započal tedy studium medicíny a malířství a krátkou dobu pobýval v armádě. Vrátil se k houslím, vystoupil s Berlínskými filharmoniky, dával koncerty ve Vídni, a posléze následovalo několik turné po Spojených státech, provázených bouřlivými úspěchy na významných jevištích. V této době dával až dvěstěpadesát koncertů ročně.
Začal rovněž natáčet, v roce 1910 měl premiéru houslový koncert anglického skladatele Edwarda Elgara, který byl Kreislerovi připsán.
Za první světové války krátce sloužil v armádě, po zranění však byl z ruské fronty poslán domů. Poslední válečná léta strávil v Americe. Následovaly koncertní cesty po celém světě, na Dálný Východ, kde nicméně byl už znám svými gramofonovými deskami. Od roku 1924 žil v Berlíně, v roce 1938 přesídlil do Paříže, kde obdržel i francouzské občanství. Usídlil se poblíž Monte Carla. V roce 1939 se přestěhoval do Ameriky, kde žil do konce života a už nikdy se nevrátil do Evropy. V roce 1943 dostal americké státní občanství, vystupoval nicméně zřídka vzhledem k autohavárii, při níž utrpěl poškození paměti. Následovalo už jen několik rozhlasových koncertů. Zemřel v roce 1962 v New Yorku.
O Kreislerově stylu houslové hry se vedou debaty. Jedni ho zbožňují, druzí rezolutně odmítají. Důvodem je specifický „měkký“ tón, charakteristický právě pro něj, a spojený se stylem Vídně v době, kdy zde žil a kdy si tento styl vytvořil. I ve svých skladbách se orientoval na staré styly, dokonce hrál skladby ve stylu Gaetana Pugnaniho a Giuseppe Tartiniho, k nimž se jako autor přiznal teprve v roce 1935, čímž způsobil malý skandál. Bylo to trapné i pro uměleckou kritiku, protože nepoznala, že skladby ve skutečnosti napsal on. Dodnes jsou známé tzv. charakterové kusy pro housle a klavír, jako je třeba Schön Rosmarin nebo Liebeslied (Píseň lásky). Kreisler byl posledním komponujícím virtuózem ve stylu Nicola Pagaginiho. 

Info
https://www.thirteen.org/publicarts/violin/kreisler.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Kreisler

Muzika
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6un_YIawX-E
https://www.youtube.com/watch?v=jniNETA36Us
https://www.youtube.com/watch?v=G2PDZdjc1Ks
https://www.youtube.com/watch?v=hGp6HtlfPmY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=g8YRyFFNEZY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=pfuCpt2jzeU&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=pfuCpt2jzeU&feature=related
MusicMe
https://www.musicme.com/#/Fritz-Kreisler/albums/Icon:-Fritz-Kreisler-5099926504254.html (!)

 

Zpět