František Ondříček

15.09.2011 01:05

František Ondříček
čeští houslisté

František Ondříček je pro typ „poslechového článku“, obvyklého v této sérii textů, vzdáleně podobných tomu, co dělá v oblasti populární hudby Jiří Černý na svých antidiskotékách, poněkud problematické téma. Neboť on sám je legendou interpretačního umění, které v době kdy Ondříček žil, ještě nemělo – ve srovnání se třeba už jen s o jednu generaci mladším Janem Kubelíkem záznamové médium, takže by houslista buď musel něco zkomponovat, ale pak to není o vlastním tématu toho, co bychom měli poslouchat, nebo by jeho tvorbu musel někdo zrekonstruovat a pak by to ovšem nebyl originál, ale plagiát (pokud by to nepřiznal jako záměr, ale i tak by to bylo o něčem jiném). 
Nu a přestože opravdu zkomponoval, ať to jsou kadence ke koncertům, které si mnohý houslový virtuóz píše takříkajíc na tělo, nebo skladby nejrůznějšího druhu, nenalezneme na YouTube, hlavním zdrojem možností – jak řečeno tohoto typu článku, který spojuje „informace“ z jednoho soudku s „muzikou“ zprostředkovanou z druhého, příliš mnoho. Něco jsme nicméně přece jen našli a níže odkazy předkládáme. Životní dráhu tehdejší evropské houslové hvězdy si můžeme přečíst v článku na Wikipedii, ale třeba i ve svižně napsaném článku „Katuldy“ či na adrese „Hameliky“. Z posledního řečeného textu vybírám (přepisuji ručně, protože kopírovat to nejde) tři věty, charakterizující Ondříčkův význam (tipuju si podle archaického stylu, že to je rovněž převzato z nějakého staršího materiálu): Koncem 19. a počátkem 20. století byl jedním z nejslavnějších světových houslistů, obdivován pro plnokrevnou hudebnost, vrcholnou techniku, monumentalitu a podmanivost slohového, zároveň však silně osobitého i realisticky pravdivého podání. Vyvrcholuje tradici Slavíkovou a Laubovou, byl nádherným vzorem veskrze českého a slovanského umělce a ve svém oboru přímo symbolem našeho národního rozmachu. Byl zahrnut oficiálními poctami všeho druhu.
Nikde se mi nepodařilo zjistit, zda je houslový virtuóz devatenáctého století předkem či alespoň vzdáleně příbuzný významnému filmovému tvůrci Františku Ondříčkovi, spolupracovníkovi Miloše Formana (odkaz na článek na těchto stránkách přikládám).
Info
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ond%C5%99%C3%AD%C4%8Dek https://udalosti.signaly.cz/1104/frantisek-ondricek
https://www.hamelika.cz/slavnihoste/S_ONDRICEK.HTM
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/klara-issova-martha-issova-david-ondricek-frantisek-ondricek-lenka-termerova-samer-issa/

Muzika
Barkarole
https://www.youtube.com/watch?v=NmkocQIqeNU
Scherzo caprizioso op. 18, dvě interpretace na Kociánově soutěži v letošním roce (2011)
https://www.youtube.com/watch?v=4TwZCPf-61E
https://www.youtube.com/watch?v=8sue1Q8mlW4&feature=related

Zpět