Festival světla Signal

27.11.2013 18:28

Festival světla Signal
Praha 17. - 20. 10. 2013

Světlo je stejně významný materiál ve výtvarném umění jako všechny ostatní, tužka a papír, barvy a plátno, hlína, žula či mramor. Jediným „problémem“ byla dříve pomíjivost toho, co bylo do té doby, než byla tato rovnohodnotnost objevena, považováno pouze za druhotný „prostředek“ k osvětlení, nikoli samotný výsledek. Tak tomu rozumí ještě Goethe, když hovoří o obcházení sochy s pochodní, při němž se vyjevují její různé tvary a tedy i její podstata. Od zrození fotografie, kdy byla podoba věcí fixována a snímek se stal sám objektem, jemuž je věnována pozornost, případně nejen dokumentem, ale i uměleckým dílem, se význam světla posunul zcela jinam, do centra dění, a světlo se stalo rovnocenným materiálem vedle ostatních. Vývoj tímto směrem, tedy k filmu, televizi a videoinstalaci, na druhé straně elektřina, která toto vše umožňuje jak jako energetický zdroj, tak jako stabilizační, neměnný prvek, dává světlu nové rozměry. A vedle toho samozřejmě i vývoj v samotném umění, které vykročilo již před druhou světovou válkou, ale výrazněji pak v poválečném směřování, k „odhmotnění“ uměleckého díla či jeho „zrušení“ na jedné straně, na straně druhé na jeho přesunu z galerie do přírody (např. v land artu) a později (?) do veřejného prostoru (v němž nás může možná nejvíce zajímat site specific coby jeho ozvláštnění a reflexe), propojování a prostupování tvorby v interdisciplinárních podobách a vazbách na divadlo či architekturu atd. To vše vytváří nové kontexty i pro světlo jako svébytný umělecký prostředek, který se – kromě toho všeho – vyvíjel i sám o sobě.

Festival světla Signal v Praze byl velký veřejný projekt, první svého druhu u nás (zatímco některé menší akce už proběhly a samostatné světelné instalace jsme mohli vidět spíš jinde už před několika desetiletími). Koncept byl široce založený, tedy podoby světla ve veřejném prostoru byly nejrůznější, od takřka prostého „nasvícení“ přes video-mapping či jiná světelná díla umístěná na některém z několika desítek míst (účastník se o nich mohl informovat podle dostupné mapky) až po interaktivní realizace. Nebudu zde příliš rozebírat participaci jednotlivých umělců a výsledky jejich práce, vystačím si s drobným textovým „úvodem“ v prvním odstavci a odkazy na stránky festivalu, případně ohlasy v tisku, a na fotky jedné z „položek“ festivalu, kterou jsem mohl sám zaznamenat, zatímco několik ostatních jsem viděl pouze zběžně.

https://www.signalfestival.com/
https://cdr.cz/clanek/signal-festival-svetla-v-praze-mapa-a-program-projekci
https://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/signal-festival-svetla--1269160
https://aktualne.centrum.cz/kultura/fotogalerie/2013/10/21/svetelny-festival-signal-meni-centrum-prahy-na-obr/
Moje fotky
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Signal_Festival_svetla_Praha/

Zpět