Ferienstraßen / Turistické autotrasy

22.01.2011 20:40

 

Deutschland im Internet

Slovíčko „Ferienstraße“ lze do češtiny dost obtížně přeložit. V jádru jde o systém silničních tras, které je, podobně jako turistické značení pro chodce a cyklisty, návrhem pro dovolenou, kterou individuálně podnikáme autem. V Německu jsou to trasy tematicky označené, jako například Cesta hradů, Romantická cesta, Cesta za chřestem či Pivní cesta. Můžete ty výrazy, originály viz níže, samozřejmě přeložit jinak, třeba doslovně „Prázdninová cesta…“ či „Turistická autotrasa“, stejně nevystihnete onen základ, vlastně velmi jednoduché a přitom věcně přesné pojmenování „Ferien-„, používané pro apartmány „Ferienwohnung“ či „Ferienhaus“, musíte to nějak opsat, aby to bylo česky.
Na Wikipedii český ekvivalent nenajdeme, francouzské „route touristique“ odpovídá výše uvedenému výrazu, v Rakousku se užívá výraz „Erlebnisstraße“, tedy „zážitková cesta“. Anglické „scenic route“ odpovídá i v němčině používanému výrazu „Panoramastraße“ – tedy silnice s unikátními výhledy, zatímco v názvu první americké trasy tohoto typu bylo použito slovíčko „parkway“.

První německé Ferienstraßen vznikly, podobně jako ve Spojených státech, už ve dvacátých a třicátých letech minulého století (Alpská prázdninová cesta, Německá prázdninová cesta za vínem), do roku 1950 další čtyři a dnes jich je přes sto. Jejich rozšíření je spojeno s rozšířením individuální autoturistiky. Podle Německého autoklubu (ADAC) je jejich cílem tematicky podchytit a nabídnout autoturistické téma určité oblasti, spolkové země apod.  Na místě jsou označeny jednotlivé zastávky, trasy jsou vyznačeny v autoatlasech, vydávají se průvodce.
(použity informace ze stránek německé Wikipedie)

Stejně jako o jiných tématech projektu „Deutchland im Internet“ najdete i tady informace na Wikipedii. Řada textů na těchto stránkách ale vychází z článků na portále www.deutchland-tourismus.de a pokouší se přinést a dodržovat nový typ článků, totiž jakýsi informativní hrubý překlad originálního textu, ukázku originálního textu (většinou první odstavec) a odkaz na něj s případnou charakteristikou další nabídky. Článek je tak použitelný i pro ty, kdo nevládnou dost dobře němčinou a pomůckou pro ty, kdo jej využívají k zlepšení své jazykové kompetence.

Německá alpská turistická autotrasa / Deutsche Alpenstraße

Německá alpská turistická autotrasa – autokino extratřídy! V roce 2002 slavila své 75. jubileum a tím patří k nejstarším německým turistickým silnicím. Návštěvníky okouzluje kolem 450 kilometrů zatáček, od Lindau u Bodamského jezera až do Berchtesgadenu u Královského jezera poblíž rakouských hranic. Fascinující na této trase je její proměnlivost, rytmus bohatých alpských luk, mírné pahorkatiny a příkrých vrcholků hor, zelených lesů, romantických údolí a zářících jezer.  

Bavorské Alpy tvoří grandiózní kulisu pro rustikální vesničky a s nimi se střídající historická města, monumentální hrady, kláštery a malebné zámky, které lákají k zastavení. Křišťálově čistá voda nabízí nejen nádherné pohledy, ale i možnost vodních sportů a volnočasových aktivit.

Částečně paralelně probíhající cyklotrasa je sportovní výzvou ke kondici rytířů pedálů při objevování prázdninového Eldoráda Allgäu. Také renomované historické lázně a kulturní památky jsou důvodem k zastavení. Tady jedete jako v kočáru křivolakými zatáčkami nádhernou krajinou s jejím přírodním a kulturním bohatstvím na pomezí Allgäu a Bavorských Alp.

Člověk nemusí být právě horolezcem, aby se zajímal o hory. Alpští chodci nicméně oceňují, zvláště v pozdním podzimu, výlety po dobře vybudované cesty určené pro vysokohorskou turistiku, přičemž mnoho námahy při výstupu mohou ušetřit horské dráhy a sedačkové lanovky. Síť dobře značených vycházkových a turistických tras vede přírodou k pyšným hradům, nádherným zámkům, klášterům či a kostelům a může tedy nabídnout každému dostatečně námětů podle jeho vkusu. Je jen třeba otevřené srdce, abychom mohli vnímat krásu a tajemství nádherné přírody a i – lidi, kteří zde žijí.

Die Deutsche Alpenstraße - ein Autokino der Extraklasse! Im Jahre 2002 feierte sie 75jähriges Jubiläum und ist somit eine der ältesten deutschen Touristikstraßen. Rund 450 kurvenreichen Kilometern, von Lindau am Bodensee bis nach Berchtesgaden am Königssee nahe der österreichischen Grenze verzaubern die Besucher. Faszinierend an dieser Route ist der Abwechslungsreichtum, der Rhythmus von satten Alpenwiesen, sanftem Hügelland und steilen Berggipfeln, von grünen Wäldern, romantischen Tälern und glitzernden Seen.

Celý člálnek na adrese
https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse.htm#top

Z této adresy jsou další odkazy k turistickým cílům v Bavorsku, k přehledným mapám a dalším informacím.

Německá autoturistická trasa alejemi / Deutsche Alleenstraße

Jet zeleným tunelem alejí je jako droga. 100 let staré stromy uzavírají své větve nad silnicí a tvoří tak ochrannou střechu, kterou jen chvílemi prosvítá sluneční světlo. Z mysu Arkona na ostrově Rujána až k ostrovu Reichenau na Bodamském jezeře lemují staleté stromy jako zelená páska okraj cesty. Pod tímto loubím probíhá nejdelší a nejzelenější německá prázdninová autotrasa. Prezentuje se nevyčerpatelným množstvím dojmů.

Existuje pohodovější zážitek z jízdy, než projíždět statnou alejí s uzavřenou korunou loubí poskytujícího stín? Původní lesy, rozsáhlé jezerní krajiny s křišťálově čistými jezery – z ptačí perspektivy to vypadá, jako by na zem spadlo zrcadlo a roztříštilo se na tisíce kusů, odevšud se blýskají velká jezera a malá jezírka.

Hrubý překlad části článku.

Es ist wie ein Rausch, durch die grünen Tunnel der Alleen zu fahren. Rund 100 Jahre alte Bäume verschränken ihre Äste über der Straße und bilden so ein schützendes Dach, durch das nur vereinzelt das Sonnenlicht bricht. Von Kap Arkona auf der Insel Rügen bis zur Insel Reichenau im Bodensee säumen Jahrhunderte alte Bäume wie ein grünes Band den Wegesrand. Genau unter diesem Laubdach verläuft mit rund 2.500 Kilometern Deutschlands längste und grünste Ferienstraße. Sie präsentiert sich mit einer unerschöpflichen Vielfalt an Eindrücken.

Celý článek na adrese
https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse-id7.htm
Na stránce o turistické autotrase, která prochází osmi spolkovými zeměmi, jsou další odkazy na samostatné stránky, přehledová mapa a jiné informace.

Cesta za hrady / Burgenstraße
Ponořit se do nádhery a lesku starých časů

Cesta hradů, jedna z nejtradičnějších prázdninových tras v Německu slavila v březnu 2004 své padesáté narozeniny. Historická místa a poutavé obrazy krajiny s mnoha romantickými hrady a pohádkovými zámky tvoří z trasy z Mannheimu až do Prahy, dlouhé asi 1000 kilomentrů, jednu z nejpestřejších tras. Lesk dávných dob určuje dodnes obraz těcht míst a měst.

Proměnlivá a strhující jako dějiny je i krajina. V mnoha ohybech se vine řeka Neckar Odenwaldem, opředeným pověstmi a údolí řeky se otevírá s veškerou svou nádherou. Zdá se, že se Hohenlohská rovina rozléhá do nekonečna, následovaná dalšími úseky německé krajiny. Dědictví někdejších falckých kurfiřtů, kteří měli smysl pro umění, můžeme obdivovat dodnes ve městech Mannheimu a Heidelberku.

Hrubý překlad asi poloviny článku, který pokračuje popisem jednotlivých míst, např. Rothenburku, Auerbachu, Bamberku, Coburku aj., až po Mariánské Lázně a Prahu.

Die Burgenstraße, eine der traditionsreichsten Ferienrouten in Deutschland feierte im März 2004 ihren 50. Geburtstag. Historische Stätten und reizvolle Landschaftsbilder mit vielen romantischen Burgen und märchenhaften Schlössern machen die rund 1000 Kilometer lange ausgeschilderte Burgenstraße von Mannheim bis Prag zu einer abwechslungsreichen Strecke. Der Glanz vergangener Zeiten bestimmt vielfach noch heute das Bild der Orte und Städte.

Celý článek na adrese
https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse-id6.htm

Německá cesta za vínem / Deutsche Weinstraße
Symfonie hroznů v zahradě požitků

Německá cesta za vínem je první a nejznámější prázdninová autotrasa. Vede druhou největší německou oblastí, kde se pěstuje víno, a nabízí 85 kilometrů plných radosti ze života. Zda začíná nebo končí na jihu v obci Schweigen-Rechtenbach, to není vážné téma ke sporu, protože mnozí návštěvníci zde u Německé brány vína a prostě se vrací nahoru do Bockenheimu ještě jednou zpět – tak se jim to líbilo. Když na jiných místech je ještě pořádná zima a jsou potřeba deštníky, krášlí tisíce kvetoucích mandloní krajinu Německé trasy vína.

Letní slunce září zde, kde je mírné klima, krajina jako v Toskánsku a lidé srdeční, na kopce s vinicemi a rozsáhlé lesy, na kiwi, fíky a citróny. Na podzim se zdá, jako by celá krajina byla omámená vínem, když víno teče z vinného lisu a lidé, kteří mají smysl pro jedinečné věci, si užívají hodinku se zlatým mokem.

Tento otevřený kraj je bohatý na tradici a poklady přírody. Pro pěší turisty, cyklisty, sportovce i ty, kteří hledají odpočinek, představuje cesta bohatství objevů. Gurmeti i obdivovatelé vína, milovníci umění i lidé, kteří mají radost ze života, je tato trasa tím, co jim přiroste k srdci, ale především tím, co znamená umění žít a užívat života.

Zhruba přeloženo (kromě posl. odstavce).

Die Deutsche Weinstraße ist Deutschlands erste und nach wie vor die bekannteste Ferienstraße. Sie führt durch das zweitgrößte deutsche Weinanbaugebiet und bietet 85 Kilometer voller Lebensfreude. Ob die Deutsche Weinstraße im Süden in Schweigen-Rechtenbach anfängt, oder endet, ist keine ernsthafte Streitfrage, weil viele Besucher hier am Deutschen Weintor einfach kehrtmachen und die Strecke hinauf nach Bockenheim gleich noch einmal in umgekehrter Richtung zurücklegen - so gut hat es ihnen gefallen. Wenn andernorts noch der Winter mit ausgedehnten Tiefs auf Stimmung und Schirme drückt, verzaubern an der Weinstraße schon tausende blühende Mandelbäumchen die Landschaft.

Celý článek na adrese
https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse-id20.htm

Německá pohádková cesta / Deutsche Märchenstraße
Po stopách bratří Grimmů pohádkovou krajinou

Přidejte se k nám na cestu do pohádkové země, po Německé pohádkové cestě z Brém do Hanau. Je to jedna z nejstarších německých prázdninových tras a spojuje více než 70 měst, obcí a okresů, spojených s místy, kde žili bratří Grimmové, a spojuje fantastické příběhy z celého světa pohádek, pověstí, mýtů a legend k báječnému putování. Svou pestrostí může okouzlit na četných pohádkových cestách také cyklisty. Vede tam, kde jsou živé sny z dětství. Kde za sedmero horami u sedmero trpaslíků bydlí srdnatí princové, kde je člověk zaklet vílami a lákán k novým dobrodružstvím krysařem, kde potkáte líbeznou Červenou Karkulku. Na trase „paní Holle“ mezi Hiligenstadtem a Gottinkami putují – kde paní Holle naklepává ještě sama polštáře a každou minutou se člověk cítí jako „Hans im Glück“ (Jak se jmenuje pohádka česky? Je to o tom, jak Honza proměnil hroudu zlata za koně, koně za krávu, krávu za prase atd.)

Zde, mezi Mohanem a mořem, je všední den vzdálen více než měsíc. Přes 600 pohádkových kilometrů vede Německá pohádková cesta krajinou plnou poezie k romantickému tržišti s „Brémskými muzikanty“ (pzn. – česky Zvířátka a Petrovští), k historickým hradům a zámkům  Šípkové Růženky a Popelky, k malebné hrázděné obci, kde Max a Moritz (č. Vít a Véna) dělají své skopičiny nebo k zakletému hradu, z něhož dívka Rapunzel spustila své vlasy.

Hrubý překlad následujícího článku (kromě posl. odstavce).

Kommen Sie mit auf eine Reise ins Märchenland, auf die Deutsche Märchenstraße von Bremen nach Hanau. Sie ist eine der ältesten deutschen Ferienrouten und verbindet mit mehr als 70 Städten, Gemeinden und Landkreisen die mit den Lebensstationen der Brüder Grimm verbundenen phantastischen Geschichten aus der Welt der Märchen, Sagen, Mythen und Legenden zu einem fabelhaften Reiseweg. Abwechslungsreich, doch immer zauberhaft zeigt sie auf zahlreichen märchenhaften Wanderwegen auch dem Fahrradfreund dieses Märchenparadies. Sie führt dorthin, wo die Träume aus Kindertagen lebendig sind. Wo hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen mutige Prinzen wohnen; wo man von Feen verzaubert und vom Rattenfänger zu neuen Abenteuern gelockt wird; wo man dem liebreizenden Rotkäppchen begegnet. Auf der „Frau-Holle-Route“ zwischen Heiligenstadt und Göttingen wandern - wo Frau Holle die Kissen noch selbst aufschüttelt und man sich jede Minute fühlt wie „Hans-im-Glück“.

Celý článek na adrese
https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse-id14.htm

Cesta industriální kultury
Trasa jiná než všechny ostatní

Severní Porýní – Vestfálsko, zde tluče srdce německého těžkého průmyslu, který je ohraničen na severu řekou Ruhr, na severu řekou Lippe, na západě Rýnem. Na východě vyznačuje jeho hranice město Hamm. Porúří je největší německá a evropská průmyslová oblast, ve které na 4 400 čtverečních kilometrech žije přes pět miliónů lidí.

Hospodářský význam tohoto regionu spočíval původně v těžbě kamenného uhlí a s ní spojenými průmyslovými odvětvími, obzvláště železářství a ocelářství. Oceloví baroni jako Krupp a Thyssen zde vybudovali svá impéria. Dnes zde uváděný tep tluče pomaleji, v Porúří se uskutečňuje strukturální proměna, v níž vedle starých odvětví nabývá na významu obchod a služby.

Do češtiny přeložena první část nížeuvedeného článku.

Nordrhein-Westfalen, hier schlägt nach wie vor das Herz der deutschen Schwerindustrie, die im Süden von der Ruhr, im Norden von der Lippe, im Westen vom Rhein begrenzt wird; im Osten markiert die Stadt Hamm den äußersten Rand. Das Ruhrgebiet ist der größte deutsche und europäische Industriebezirk, in dem auf 4.400 Quadratkilometer über 5 Millionen Menschen leben.

Celý článek na adrese
https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse-id46.htm

Zpět