Ferienstraßen II

30.01.2011 18:18

Německá prázdninová cesta za hrázděnými stavbami

Německá cesta za hrázděnými stavbami vítá návštěvníky v říši hrázdění pzn.. Krajina s hrázděnými stavbami je pestrá svými styly, formami a barvami. Hrázděné domy se staví po celém světě, ale v žádné zemi na planetě neexistuje takový poklad hrázděných domů jako v Německu, tj. zhruba dva půl miliónu staveb. Německá prázdninová cesta za hrázděnými budovami, existující od roku 1990, se rozprostírá na zhruba 2800 kilometrech od Labe až po Bodamské jezero, je dále členěna na několik částí a protíná tak spolkové země Dolní Sasko, Sasko-Anhaltsko, Hesensko, Duryňsko, Bavorsko a Bádensko-Württenbersko. Lázně a místa, kde se konají festivaly, se střídají s přírodními parky a romantickými zákoutími.

Přeložena první část následujícího článku.

Die Deutsche Fachwerkstraße heißt ihre Besucher herzlich willkommen im Reich des Fachwerks. Die Fachwerklandschaft Deutschlands ist reich an Stilen, Formen und Farben. Häuser werden auf der ganzen Welt gebaut, aber kein anderes Land auf dieser Erde besitzt einen so zahlreichen Fachwerkschatz wie Deutschland, nämlich rund 2,5 Millionen Gebäude.

https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse-id10.htm

Pzn. Technologický princip hrázděné stavby je ozřejmen na uvedené stránce Wikipedie. Německý princip hrázdění se rozšířil po celé Evropě, i k nám, a představuje jeden ze základních typů vedle staveb roubených a zděných. Odborníci na architekturu poznají podle způsobu skladby trámů, odkud dům pochází, tj. typ hrázdění charakterizuje je regionálně specifický.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1zd%C4%9Bn%C3%A1_stavba

Německá cesta propustí

Nejen v Holandsku je tématem vztah pevniny a moře (poldry, hráze a moderní systémy vodních staveb vůbec). Také sever Německa nabízí turistům tento námět, který pojednává Německá cesta propustí.

Německá cesta propustí vede na okruhu dlouhém zhruba 200 kilometrů z Nordenhamu přes Brake, Lernwerder, Meerkirchen, Jaderberg, Tossens zpět do Nordenhamu. Prochází jedinečnou krajinou řeky Wesery, která je utvářena močály, říční krajinou a šťavnatě zelenými loukami a obydlena zářivě bílými stády ovcí.

Je to krajina, kde slunce dosahuje až na zemi, selské usedlosti stojí samotné v krajině a lodi na vodních náspech Wesery působí dojmem, jako by pluly po loukách. Lákají nás historické větrné mlýny z 18. a 19. století, v nichž můžeme objevovat život mlynářů před dvěma sty lety. A stále znovu se setkáváme s romantickými přístavními městy s rybářskými kutry, trucovitými frízskými kostely a malými zasněnými vesničkami s typickými doškovými střechami.

Tady u Severního moře člověk zažije fascinující hru přílivu a odlivu. Ale co to jsou vlastně ty „propusti“? Jsou to charakteristické znaky krajiny mezi řekou Weserou a zátokou Jadebusen. Jsou to hrázové propusti sloužící odvodňování země u moře a řek. První takové propusti existovaly už za středověku, tenkrát v podobě vydlabaných kmenů stromů, které se pak uzavíraly záklopkami.

A co je příliv a odliv? …

Přeložena část článku, který je celý uvedený na dole uvedené adrese a při rozkliknutí dále pokračuje na následující straně.

Die Deutsche Sielroute führt auf einem rund 200 Kilometer langen Rundkurs von Nordenham über Brake, Lernwerder, Meerkirchen, Jaderberg, Tossens wieder zurück nach Nordenham. Sie verläuft durch die einzigartige Landschaft der Wesermarsch, welche von Mooren, Flusslandschaften und saftig grünen Wiesen - bevölkert von leuchtend weißen Schafherden - geprägt ist.

https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse-id16.htm

Dolnosaská prázdninová cesta chřestu

Dolní Sasko je země chřestu. Každý pátý německý chřest roste tady. Proto se nabízelo, této královské zelenině věnovat v Dolním Sasku prázdninovou trasu. Chřest se stal kmotrem, když se této relativně nové trase dávalo jméno.

Zdejší pole chřestu utvářejí již od března na mnoha místech podobu krajiny. Chřest sám se sází od konce dubna do konce června (na svátek Jana Křtitele). Po sklizni poznáte chřestová pole až do pozdního podzimu podle zelených rostlin s červenými bobulemi. Sezóna sklizně představuje obzvláště zajímavou dobu, když je chřest vypíchán, prodán a nabízen v restauracích v nejrůznějších variacích k jídlu.

Hlavní směr Dolnosaské prázdninové cesty chřestu, paralelně s ní probíhající Cyklotrasou chřestu z Burgdorfu do Burgdorfu, je nutnost pro každého turistu. Na 750 kilometrech jsou propojeny nejdůležitější oblasti pěstování chřestu v dolnosaských regionech Braunschweigská země, Hannover, Lüneburské vřesoviště, Střední Povezeří, Oldenburgská země kláštera a biskupství Münster.

Přeložena část článku, který je celý uvedený na dole uvedené adrese a po rozkliknutí pokračuje na následující straně.

Niedersachsen ist ein Spargelland. Jeder fünfte deutsche Spargel wächst schließlich hier. Deshalb lag es nahe, dem königlichen Edelgemüse eine touristische Route in Niedersachsen zu widmen. Und so stand der Spargel Pate bei der Namensgebung dieser relativ neuen Tourismusroute.

https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse-id39.htm

Prázdninová cesta Oranžského rodu

Cesta po stopách mocného rodu knížat Oranžských se v Německu a v Nizozemí stalo špičkou pro znalce. Kulturní turistická trasa „Oranier Route“ napříč Německem a Nizozemím, dlouhá okolo 2400 kilometrů, nabízí fascinující turistické objevy historií a přítomnosti Oranžské dynastie.  Jsme na stopách královské dynastie oranžsko-nasavské, jednoho z nejstarších a nejznámějších rodů Evropy.

Jeho zakladatelé, mimo jiné též holandští králové, pocházejí z Hessenska v srdci Německa. Během staletí se Oranžští rozšířili po celé Evropě a zanechali zde mnoho stop. V Holandsku, stejně jako v Německu, ale i v jiných evropských zemích, je řada míst, která připomínají kulturní, politický a sociální vliv.

Přeložena část článku, který je celý uvedený na dole uvedené adrese a po rozkliknutí pokračuje na následující straně.

Reisen auf den Spuren des mächtigen Fürstengeschlechts der Oranier ist in Deutschland und den Niederlanden zu einem Highlight für Kenner geworden. Der rund 2400 Kilometer lange Kulturreiseweg "Oranier Route" quer durch Deutschland und die Niederlande bietet eine faszinierende touristische Entdeckungsreise durch die Geschichte und Gegenwart der Oranier auf besondere Art; hier wandelt man auf den Spuren des Königshauses Oranien-Nassau, eines der ältesten und bekanntesten Fürstengeschlechter Europas.

https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse-id41.htm

Tyto dva články obsahují pouze výběr/ukázky z desítek německých prázdninových autotras. Další naleznete na adrese

https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/reiseland_deutschland/master_tlfstrasse.htm

 

 

Zpět