Erbach, Eberbach, Erbuch a Ebrach (II)

29.07.2012 12:45

Erbach, Eberbach, Erbuch a Ebrach (II)
Poznámky kolem Erbachu

Pozastavení nad názvem měst, městských částí a obcí Erbach a celou řadou podobných jmen v jižním a středním Německu bylo východiskem předchozího příspěvku, který sledoval řadu míst téhož jména, vycházejících ze slova „Bach“, označujících vlastně potok. Ještě než se pustím do druhé části textu, musím říci, že mě už dříve napadlo, že také v Čechách jsou názvy obcí, které znějí v ekvivalentu k německému „Bach“ „Potok“: Bílý Potok pod Smrkem či Bílý Potok v Jeseníkách (místo Rudišových románů), Červený Potok, dnes součást města Králíky atd.

Eberbach je, podobně jako Erbach, názvem pro několik toků v Odenwaldu v Hesensku či Bádensku-Württenbersku, a zároveň pro několik obcí, přičemž některé z nich se nacházejí poměrně blízko sebe, tedy v Hesensku či Bádensku- Württenbersku. Nejzajímavější je zřejmě onen Eberbach, nacházející se na severu této spolkové země necelé půl hodiny cesty autem do Heidelberku. Městský znak, typické „mluvící znamení“ (heraldický termín) vysvětluje i název místa: Je na něm zobrazen černý kňour (kanec), kráčející po sníženém břevnu (modré vlny). Znamení je doložené na pečeti z roku 1387. Město leží na úpatí hory Katzenbuckel, nejvyšší hory Odenwaldu (626 metrů) v rozšířeném údolí řeky Neckar, v přírodním parku „Údolí Neckaru – Odenwald“ a na romantické Cestě hradů, vedoucí z Mannheimu do Prahy. Zajímavé je historické staré město se zachovanými věžemi středověkého opevnění se zajímavými názvy: vedle Prašné věže jsou zde Modrý klobouk či kulatá Růžová věž. Šlechtický rod Eberbachů je zmíněn poprvé v roce 1196, v době vrcholného středověku existoval hrad stejného jména, přináležející k biskupství ve Wormsu. Jeho zříceniny se nacházejí nad městem.

Erbuch je městská část odenwaldského Erbachu. Společně se sousedním Ernsbachem tvoří městský okrsek „Erbuch-Ernsbach“, leží čtyři kilometry od hlavní části obce, obklopen lesy. První listinná zmínka o vesnici je z roku 1095. V roce 1939 měl pouhých 47 obyvatel, v roce 1968 se dvě jmenované obce spojily v jednu a v roce 1971 se v rámci územní reformy v Hesensku připojily k Erbachu.

Ebrach, obec nacházející se mezi Würzburkem a Bamberkem, má ve znaku rovněž kance, který drží v tlamě šikmo stříbrnou opatskou hůl. S tím opatstvím je to správně, s kancem to nicméně nesedí. Jméno totiž s největší pravděpodobností nepochází od slova „Eber“, kňour, nýbrž od předgermánského kmene ebr-, označujícího „vodu“, a původně příbuzného s baskickým „ibar“, označující údolí.

Klášter Eberbach byl založen v roce 1127 jako jeden z cisterciáckých klášterů na pravém břehu Rýna svobodnými pány Bernem a Richwinem z Eberau. V roce 1147 sem přesídlilo 12 mnichů z mateřského kláštera ve francouzském Morimondu. V roce 1200 bylo započato se stavbou opatského kostela, který je považován za jednu z nejkrásnějších stavebních památek rané gotiky.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ebrach
https://de.wikipedia.org/wiki/Eberbach#Wappen
https://de.wikipedia.org/wiki/Eberbach_%28Begriffskl%C3%A4rung%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Eberbach

Zpět