Erbach, Eberbach, Erbuch a Ebrach (I)

29.07.2012 12:44

Erbach, Eberbach, Erbuch a Ebrach (I)
Poznámky kolem Erbachu

Když projíždíte Odewaldem, mohli byste mít dojem, že „v místním zeměpisu“ řádil nějaký šílený lingvista. Jakoby nestačilo, že samotných Erbachů je po Německu povícero (stalo se, že kdosi z Jičína jel k přátelům do Erbachu, pořádně si nezjistil trasu a ocitl se v jiném místě téhož jména), kromě toho se na malém prostoru, vlastně v podstatě na onom „kopci“, který tvoří Odenwald mezi několika „rovnými“ silnicemi v Hesensku, popřípadě přilehlých spolkových zemích, nachází řada městeček a vesnic, které se velmi lehce zamění. Tak hned když vyjedete z Erbachu vedlejšího Michelstadtu do zmíněného „kopce“, nabízí ukazatele v nejbližším dosahu Erbuch a za chvlikku Ernsbach, kdybyste se vydali na opačnou stranu, pak dojedete do Elsbachu či Auerbachu, v trochu větší vzdálenosti směrem na sever byste se dostali do Erlenbachu nad Mohanem, zatímco směrem na jih byste jeli do Eberbachu. Podíváte-li se na mapu, najdete na poměrně malém prostoru Eisenbach, Mosbach, Heubach, Brensbach, Lützelbach, Aschbach, Hetzbach… A tak dále.

Přemýšlel jsem, jak pojednat ten pocit, kdy si chcete „udělat pořádek“ nějakým textem. Zřejmě to vzít prostě jedno po druhém. Takže Erbach:

Erbach, ten Erbach, kam Jičíňáci dvacet let jezdí (příští rok se bude slavit dvacet let uzavření partnerství), je Erbach v Odenwaldu. Na Wikipedii rozlišují připojením lokalizace: Erbach (im Odenwad) Němci jedno ze dvou „souměstí“ se zmíněným Michelstadtem, prakticky nepoznáte, kde končí jedno město (pojednáme zvlášť) a kde začíná druhé, rovněž zajímavé (světoznámá pozdně gotická radnice z roku 1484 či Einhardova bazilika, karolínský kostel postavený mezi léty 824 – 827 Einhardem, kronikářem Karla Velikého v části Steinbach či zámek Fürstenau ze 14. století). Obě města se nacházejí na jedné trase mezi Höchstem a Eberbachem, označené B 45 nebo L 3108.

Jiný Erbach je částí města Heppenheimu (na Německé horské cestě / Deutsche Bergstraße), zaznamený v Lorschském kodexu už ve 12. století, další Erbach s necelými čtyřmi tisíci obyvatel nacházející se ve vinné oblasti Rheingau, který je součástí města Eltville am Rhein (z lat. alta villa, vysoko položený dvůr) v Hessensku, ukazuje, že název Erbach vznikl zkrácením (stažením) původního slova Eberbach. Že tento název je charakteristický pro Hesensko, ukazuje i další jméno, Erbach v Taunusu (Erbach im Taunus), tentokrát přináležející k městu Bad Camberg, jehož součástí se stal v roce 1974. Další městská část s týmž názvem patří k Homburku v Sársku, pak ještě existuje potok s tímto názvem (slovo Bach ostatně znamená potok). Splést si ovšem Erbach (na mapě či v navigaci) se může stát nejspíše Erbach, který se nachází mezi Stuttgartem a Memmingen, popř. Mnichovem v Bádensku-Württenbersku, protože to je samostatné, asi třináctitisícové městečko.  Pak ještě existuje obec s tímto názvem v Porýní-Falci, ale je málo pravděpodobné, že se vydáte tam. Má totiž jen asi 233 obyvatel.

Odkazy
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbach_%28Odenwald%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbach_%28Homburg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbach_%28Bad_Camberg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbach_%28Blies%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Michelstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbach_%28Donau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbach_%28Hunsr%C3%BCck%29
Další jména budou pojednány v dalším příspěvku.

Zpět