Emmerich Kálmán

06.05.2014 15:39

Emmerich Kálmán
Ze staré Vídně

Zatímco o některých skladatelích z éry vídeňských valčíků a operet je nějaká základní životopisná informace na internetu v češtině méně dostupná a bylo třeba ji překladem z německé Wikipedie či Vienna Planet vytvořit, o autorech operet je zdrojů minimálně o stupeň, ne-li o dva více, a bylo by nošením dříví do lesa mořit se s potřebným příspěvkem. Tak tomu je i u Emmericha (Imre) Kálmána. Dalo by se namítnout, že Kálmán není Vídeňák (narodil se 1882 v Siófoku, zemřel 1953 v Paříži), a maďarská metropole byla rovněž významným hudebním centrem, nicméně zaprvé měla Vídeň coby „hlavní město“ této kultury rozhodující vliv na Kálmánovu kariéru (po počátečním odmítnutí v Budapešti měl ve Vídni příznivce ředitele divadla Theater an der Wien Viliama Karczaga (v tomto divadle se konalo německé přepracování první Kálmánovy úspěšné operety Podzimní manévry) a premiéry řady operet, počínaje Čardášovou princeznou,  se konaly ve Vídni), a za druhé, což je podstatnější, Kálmánova hudba svým stylem měla velice blízko hudebnímu světu, z něhož se zrodily vídeňské valčíky a operety (např. Franze von Suppého). Samozřejmě můžeme dále uvažovat o „hierarchii“ impulsů, tzn. Paříž byla oním „hlavním městem Evropy“ (se svým Offenbachem v této oblasti) a Vídeň se jí snažila přiblížit (např. i secesním výtvarným uměním, architekturou atd.), takže prostoupení určitých stylových prvků je komplikovanější, nikoli pouze přímočaré.

Info
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emmerich_K%C3%A1lm%C3%A1n
https://www.musical-opereta.cz/kalmanovy-operety-se-vraci-do-plzne-a-ostravy
Příběh Čardášové princezny
https://www.musical-opereta.cz/cardasova-princezna-obohati-uz-zitra-repertoar-ostravskeho-divadla

Muzika
Předehra k operetě Hraběnka Maríza

https://www.youtube.com/watch?v=tAOKIzzroZM
Celá opereta
https://www.youtube.com/watch?v=43oSIOQdqZA

Čardášová princezna, celá opereta, představení na festivalu
https://www.youtube.com/watch?v=lBlzDDPl10I
jako film
https://www.youtube.com/watch?v=070a_VWTW5w

Předehra k Čardášové princezně
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emmerich_K%C3%A1lm%C3%A1n

Výběr z Čardášové princezny
https://www.youtube.com/watch?v=TNJ3VhlOgMA

Zpět