Efrem Zimbalist

08.12.2014 18:42

Efrem Zimbalist
světoví houslisté

Americký skladatel, hudební pedagog a dirigent ruského původu a rovněž jeden z nejvýznamnějších koncertních houslistů 20. století se narodil v Rostově na Donu v roce 1899. Efrem je židovského původu, jeho otec, Aron Zimbalist, byl dirigentem Ukrajinského operního orchestru. Od pěti let navštěvoval Císařskou hudební školu, v devíti letech se stal prvním houslistou v orchestru svého otce. Ve dvanácti letech se se stipendiem stal žákem Leopolda Auera na konzervatoři v St. Petersburgu, získal zlatou medaili a Cenu Antona Rubinsteina za houslovou hru, která byla dotovaná 1200 rubly. Již za dob studií patřil do skupiny hudebníků, kteří hráli komorní hudbu v domě Nikolaje Rimského-Korsakova.

Po ukončení školy se vydal Zimbalist do Berlína. Jeho koncertní program zahrnoval Chaconnu Tomase Antonia Vitaliho, Legendu Henryka Wieniawského, Harlequin Serenade Ríccarda Driga, Suitu Christiana Sindinga a Glazunovův houslový koncert. Tím byla jeho budoucnost zajištěna. Koncertoval ve Vídni, Londýně, východní Evropě a Rusku. V roce 1911 debutoval v USA s Bostonským symfonickým orchestrem pod vedením Maxe Fiedlera. Následovala vystoupení v Carnegie Hall. V roce 1912 hrál Glazunovův koncert pod Leopoldem Stokowskim, který poprvé dirigoval Londýnský symfonický orchestr.

V roce 1914 se Zimbalist oženil se známou americkou sopranistkou Almou Gluckovou, s níž byl dlouhou dobu na koncertním turné.  Měli dvě děti, dceru Marii Virginii a syna Eframa Zimbalistu juniora, který se stal známým hercem, stejně jako vnučka Stepanie Zimbalist. Alma Glucková zemřela v roce 1938.

V roce 1940 ho požádala Mary Louise Curtis Bok, zakladatelka Curtis Institutu of Music ve Philadelphii, aby pomohl této škole se „opět postavit na nohy“.  Nabídku akceptoval a ujal se nejen vyučování hry na housle, nýbrž i správy institutu. V roce 1943 se s Mary Louse Curtis Bokovou, která byla o 13 let starší vdova, oženil a byl pak ředitelem školy v letech 1941 až 1968. Mezi jeho žáky byly známé osobnosti jako Jascha Brodsky, Rafael Druian, Daniel Heifetz, Aaron Rosand, Eudice Shapiro, Oscar Shumsky, Joseph Silverstein, Felix Slatkin, Shmuel Ashkenasi a Toshiya Etô.

V roce 1949 Zimbalist ukončil svou kariéru houslisty, měl však comeback v roce 1952 při světové premiéře houslového koncertu Gian Carla Menottiho, který mu byl věnován. 1955 se definitivně stáhl do ústraní. V letech 1962 a 1966 byl členem poroty Čajskovského mezinárodní houslové soutěže v Moskvě.

K Zimbalistovým vlastním skladbám patří houslový koncert American Rhapsondy a symfonická báseň Dafnis a Chloe, jakož i  Zlatý kohoutek ve vlastním aranžmá podle opery Rimského-Korsakova. V německém textovém zdroji, na Wikipedii, je to uvedeno nepřesně:  Sarasateho Koncertní fantazie Carmen Zimbalist nahrál, ale není jeho úpravou či skladbou. Nicméně složil skladbu pod názvem Sarasateana.

https://de.wikipedia.org/wiki/Efrem_Zimbalist
historické nahrávky
Sarasate, Carmen, Koncertní fantazie, op. 25, nahr. Columbia, 1936
https://www.youtube.com/watch?v=_EM3Vc2UzOQ
Sarasate, Tarantella, 1942
https://www.youtube.com/watch?v=f5HFk8iwiZE
J. S. Bach, Air (na struně G, 2. věta orch. suity č. 3 D dur, BWV 1068, úprava Augusta Wilhelmje)
https://www.youtube.com/watch?v=ADuUfnv1oxY  (dnes jsou ta glisanda  už hodně mimo estetický kánon)
César Cui: Orientale

https://www.youtube.com/watch?v=jBqTUB9tZAE
E. Zimbalist: Sarasateana, hraje Ch. Atanasiu
https://www.youtube.com/watch?v=D5jqVYFJ66g


 

Zpět