Eduard Strauss

30.04.2014 11:29

Eduard Strauss
Ze staré Vídně

Na tomto místě zmíním pravopis příjmení skladatelů Straussovy dynastie. Prakticky všude se píše dnes s „técet“ (česky nesprávně „ostrým es“), tedy Strauß. Přitom ve skutečnosti to byl právě „schöne Edi“, který se takto za svého života psal, ostatní se psali se dvěma „ss“. Na jeho pomníku nicméně i on je označen „Strauss“ – jako ostatní. Eduard byl nejmladším synem Johanna Strausse otce. Zajímavý je název ulice, kde v mládí ve Vídni bydlel. Byla to „Táborská ulice“ (Taborstraße) ve čtvrti Leopoldstadt, která má svůj nezastupitelný význam v příběhu „vídeňského valčíku“.

Eduard studoval hudební teorii u Gottfrieda von Preyer, harfu u Antona Zamary a nastoupil právě jako harfenista ve Straussově orchestru. Od roku 1862 dirigoval společně se svými bratry a kromě toho měl svou vlastní kapelu. Když v roce 1870 zemřel Joseph Strauss a Johann se věnoval stále více skládání, převzal sám vedení orchestru. V roce 1878 byl pak novým vedoucím orchestru zvolen Carl Michael Ziehrer.

Eduard Strauss se oženil s Marií Klenhartovou, z manželství pak vzešli dva synové, Josef Eduard Strauss a Johann Strauss vnuk (1866 – 1939), autor opery „Kočka a myš“, právník, který pracoval na ministerstvu kultury a vyučování a pak dirigent (hrající na housle), který s orchestrem projezdil Evropu a ve třicátých létech také hostoval v USA.

S Hudbou dvorních plesů (Hofballmusik) projezdil Eduard Strauss křížem krážem dva kontinenty, celkem na 840 různých měst, a když tento orchestr byl v roce 1901 zrušen, stáhl se postupně do ústraní. V roce 1916 zemřel Eduard Strauss na srdeční infarkt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Strau%C3%9F
https://www.bobjanuary.com/eduard.htm

Telephone, polka
https://www.youtube.com/watch?v=0XqxfPgj074
Ohne Aufenthalt (Bez zastávky), rychlá polka (už okomentováno v jiném příspěvku)
https://www.youtube.com/watch?v=axMX8P6Le8Y
Boccaccio-Quadrille, op. 180
https://www.youtube.com/watch?v=axMX8P6Le8Y
Helenen-Quadrile, op. 14
https://www.youtube.com/watch?v=yz5RHYntbXc&list=PLFCE7910AA12F54D8
Bahn frei!, rychlá polka, op. 45
https://www.youtube.com/watch?v=gjs53uwDMTQ&list=PLFCE7910AA12F54D8&index=15
Mit Extrapost (Zvláštní poštou), rychlá polka, op. 259
https://www.youtube.com/watch?v=ccdaDUmln-c&list=PLFCE7910AA12F54D8
Electrisch, rychlá polka
https://www.youtube.com/watch?v=CQjG_7y_USU&list=PLFCE7910AA12F54D8

https://www.youtube.com/user/neuIlaryRheinKlange/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=4 (spousta dalších skladeb všech Straussů)

Zpět