Eduard Douša

16.01.2018 16:49

Eduard Douša
čeští žijící skladatelé

Se jménem skladatele Eduarda Douši jsem se seznámil v okamžiku, kdy jsme v Podkrkonošském symfonickém orchestru hráli jeho skladbu orchestru věnovanou (2012, Semilská ouvertura). Eduard Douša (nar. 31. 8. 1951) studoval hudební vědu na Filozofické fakultě UK, mohli jsme se tam tedy potkat (nevědouce o sobě tenkrát, pochopitelně) v době, kdy jsem byl rovněž studentem této fakulty (byl jsem v poměrně úzkém kontaktu s muzikology, nicméně nestalo se tak).

Douša byl poté studentem v kompoziční třídě Václava Dobiáše na AMU a byl absolventem dalších postgraduálních stupňů, působil na konzervatoři pro zrakově postiženou mládež v Praze, pracoval na ministerstvu školství. Portrét v knize „Čeští skladatelé současnosti“ (Panton 1885) říká: „Těžiště skladatelovy tvorby spočívá v instrumentální hudbě, s pedagogickou činností souvisí jeho záliba v kompozici instruktivních sklaba sborů pro děti a mládež. za cyklus dětských sborů Radovánky na slova V. Maršíčka obdržel čestné uznání v jirkovské soutěži v roce 1982. Věnuje se i populární hudbě. (…) Jeho skladebný styl vyrůstá z odkazu klasiků dvacátého století, zejména I. Stravinského, B. Bartóka a autorů pařížské Šestky, podobně jako oni se pokouší o syntézu vážné hudby s jazzovými prvky. Pro jeho hudební řeč je příznačná zkratkovitost a ostře profilovaná melodická invence, jakou nalézáme např. v Rapsodické předehře pro orchestr.“

Dnes je Eduard Douša zástupcem ředitele Pražské konzervatoře, docent na Ústavu hudební vědy. Na své stránce v CV uvádí:
Ve své kompoziční práci se věnuje zejména instrumentální tvorbě, ale jeho tvorba zasahuje i do žánrů hudby scénické, užité a populární (mj. více než 140 scénických hudeb pro rozhlas, sletová hudba, hudba k dokumentárním filmům). Věnuje se též hudbě pro děti. Ve své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na českou hudbu 20. století a problematiku hudební pedagogiky. Je členem správní rady Nadace OSA a Společnosti skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců. Soustavně pracuje organizačně i editorsky ve výboru Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost. V roce 2001 založil spolu s kolegy z Pražské konzervatoře sdružení pro soudobou hudbu Collegium 2001. Ve svých skladbách vychází z modernistického kompozičního stylu 20. a 30. let minulého století (B. Martinů, I. Krejčí, P. Bořkovec) a často je píše přímo „na tělo“ jednotlivým interpretům, např. pro houslistu Jaroslava Svěceného, trumpetistu Vladimír Rejlka nebo M. Laštovku, Panochovo kvarteto, Apollon-Quartett, Saxofonové kvarteto Bohemia, pro svoji ženu, klavíristku Evu Benešovou, violoncellistu Vladana Kočího ad.

Veselá skutečnost je, že na Wikipedii má skladatel pouze německou stránku. Na internetu lze dohledávat celou řadu skladeb, zaujal mě název Zvěrozpěvy („Tyto povedené melodické písničky s nádechem jazzových harmonií jsou vhodné jak dětské sbory základních nebo základních uměleckých škol, tak pro sólové zpívání malých zpěváků s doprovodem klavíru“, uvádí se na příslušné stránce www.clarina.cz), totéž vydavatelství nabízí dva sešity jazzových minietud pro klavír či Saxonatina. Orientace na tvorbu pro děti a mládež je ostatně zřejmá i z jeho disertační práce (FFUK v Praze), která má název „Tvorba pro děti a mládež českých autorů v letech 1945-95". V odkazech pod textem uvádím skladby, které je možné aktuálně poslechnout si na YouTube.

Eduard Douša
na stránkách FFUK
https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1438411976817455/?lang=cs
další podrobnější info
https://www.musica.cz/cz/composers/show?itemId=22
Wikipedie
https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Dou%C5%A1a

Program koncertu PSO, kde se hrála Semilská ouvertura, napsaná pro orchestr
https://pso.ic.cz/old/pdf/2012-28-10-Semily-program.pdf

Z publicistiky
https://www.hudebnirozhledy.cz/2016/12/02/cyklus-nova-hudba-na-druhou-opet-na-prazske-konzervatori/
https://www.ziva-hudba.info/article.php?id=151

YouTube
Sonatina for piano and flute
https://www.youtube.com/watch?v=TnRQ31TgyWg

Concertino di jazz
https://www.youtube.com/watch?v=rqY2Zr4dK3w

Dialogue for oboe and piano
https://www.youtube.com/watch?v=2zFe-cr3PR0

Zpět