Dynastie Koppel

01.12.2014 11:07

Na hudební rodinu dánských hudebníků a hudebních skladatelů, zvláště na Hermana Davida Koppela a Andrse Koppela, jsem narazil v souvislosti s violoncellistkou Michaelou Fukačovou, která se narodila v Brně, ale v Dánsku trvale žije. Michaela Fukačová nahrála violoncellové dílo Hermana Davida Koppela a jeho syna Andrse Koppela.

Herman David Koppel (1908 – 1998) je skladatel a klavírista židovského původu. Je to jedna z největších osobností dánské kultury dvacátého století. Jeho rodiče, jejichž byl Herman nejstarším synem, se do Dánska přestěhovali z malého polského městečka Blaszki v Lodžském vojvodství, tedy ve středním Polsku. Byly jednou z chudých židovských rodin, které emigrovaly v té době do Dánska. Herman se narodil v Kodani a v pěti letech začal hrát na klavír, který rodiče už předtím koupili. V sedmnácti letech, v roce 1925, byl přijat na Dánskou královskou hudební akademii, v porotě zasedal dánský národní skladatel Carl Nielsen. Koppel se dostal od roku 1929 do jeho blízkosti, když mu například přehrával všechny jeho klavírní skladby, kontakt s Nielsenem byl důležitým momentem v Koppelově cestě skladatele. Jinými důležitými osobnostmi byli Emilius Bangert, u něhož studoval hudební teorii a Rudolph Simonsen, jehož studentem byl ve hře na klavír (později studoval ještě soukromě u  Andersa Rachlewa.

Po smrti Carla Nielsena v roce 1931 se Koppel stále více začal zajímat o modernismus, především o Stravinského a Bartóka, a také o jazz. Stal se součástí meziválečného kulturního života podobně jako skladatelé Finn Høffding (1899-1998), Jørgen Bentzon (1897-1951) a Knudaage Riisager (1897-1974). Koppel pracoval s nejrůznějšími žánry, v oblasti divadelní, jazzové, revuální hudby, zajímal se o židovskou tradici, spolupracoval s výjimečným tenorem Akselem Schiøtzem.

V roce 1943 uprchl se svou ženou a dvěma malými dětmi před nacisty do neutrálního Švédska a zůstal tam, zatímco Dánsko bylo okupováno německými nacisty a židé pronásledováni, do konce války. Po válce se Koppel zabýval dalšími oblastmi hudby, obzvláště ho oslovily texty Starého zákona. Stal se profesorem hry na klavír v Dánské královské hudební akademii (1955 – 1978) a významným představitelem současné modernistické, neoklasicisticky orientované hudby. V šedesátých letech vytvořil svá nejrozsáhlejší díla, oratorium Mojžíš (1964) a Requiem (1966) či  operu Macbeth (1968).

Koppelovi mohli mít také radost ze svých potomků, kteří se stali rovněž velice známí a úspěšní hudebníci – dva synové Thomas a Anders, jimž přinesla senzační úspěch experimentální rocková skupina Savage Rose, dcera Therese, která se stala klavíristkou a druhou dcerou Lone, která se stala sopranistkou u Královské dánské opery.

Koppel kontinuálně komponoval i v sedmdesátých a osmdesátých letech, kromě zmíněných děl je například autorem třinácti symfonií, řady koncertů a dvaceti smyčcových kvartetů. Kromě toho byl aktivním hudebníkem, na pódiích hrál ještě rok před svou smrtí v polovině devadesátých let.

Anders Koppel se narodil v roce 1947 v Kodani. Už v mladých letech se učil hrát na klavír, klarinet a varhany. V letech 1967-74 byl hráčem na klávesové nástroje a textařem rockové skupiny Savage Rose, jedné z nejprominentnějších a nejinovativnějších dánských hudebních skupin. Když v roce 1974 skupinu opustil, začal skládat i současnou vážnou hudbu. Savage Rose vydala v roce 1968 své první album, označované jako Bílé album, a do roku 2004 vydala dalších dvacet alb s pozoruhodnou hudbou, jejichž spektrum zasahuje od folku, rocku, gospelu až po klasické vlivy. Charakteristickým znakem skupině je mimořádně tvárný hlas Annisette Hansenové, hudba je zajímavá také střídáním varhan, klavíru a akordeonu. Od začátku v Savage Rose hraje také Andersův bratr Thomas, jenž se stal vedle Annisette, kterou si vzal za ženu, rozhodující osobností kapely. Působí v ní i jedna ze dvou dcer manželů Koppelových Naja (Naja Rosa), která vydala i několik autorských alb.

V této linii svých aktivit pak Anders Koppel založil v roce 1976 další skupinu s názvem Bazaar, orientovanou na jazz, world music a lidovou hudbu s výraznými prvky improvizace. S Bazaarem natočil Koppel během pětatřiceti let jejich působení celkem devět alb.

V oblasti vážné hudby je pozoruhodná celá řada skladeb pro nejrůznější typy souborů. K nejznámějším patří „Toccata for Vibraphone and Marimba“ (1992) a „Concerto for Marimba and Orchestra“ (1995). Dále napsal, zčásti vysoce hodnocených, osm baletů, hudbu více než ke 125 filmům, padesáti divadelním představením a tři muzikály. K jeho nejnovějším dílům patří  „Concerto for Double Bass and Orchestra“ (2000), „Concerto no. 2 for Marimba and Strings“ (2000) a„Concerto for Percussion and Orchestra“ (2001).

Anders Koppel má tři děti se svou ženou Ullou Lemvigh-Müller Koppelovou, herečkou, která pochází ze šlechtického rodu Büllow: Marie Carmen je soulová a gospelová zpěvačka, Benjamin je hráč na saxofon a zakladatel jazzového souboru Benjamin Koppel Quartet, Sára je animátorka.

Když tak o tom přemýšlím – vím, že každé přirovnání kulže – připadá mi dynastie Koppelů tak trochu jako u nás rod Ebenů – s otcem skladatelem vážné duchovní hudby a syny, kteří jsou úspěšní na poli dalších svých aktivit.

https://de.wikipedia.org/wiki/Anders_Koppel
https://en.wikipedia.org/wiki/Herman_David_Koppel
https://www.dacapo-records.dk/en/artist-herman-d--koppel.aspx
https://www.dacapo-records.dk/en/artist-anders-koppel.aspx

Hermann David Koppel
Pátá symfonie

https://www.youtube.com/watch?v=ig6COTaWivw
Rekviem
https://www.youtube.com/watch?v=Gwd19f8crAo&list=PLwXiGTNP4v981cCdlG_bxneSHrZPcd05R

Anders Koppel
Tokáta pro vibrafon a marimbu

https://www.youtube.com/watch?v=lEtKRvd4ZE4

Koncert pro marimbu a orchestr
https://www.youtube.com/watch?v=zr7YlN93skg

Tarantella
https://www.youtube.com/watch?v=9p9V8ABH0Lg

Koncert pro alofon
https://www.youtube.com/watch?v=j0SWlpwjn04 (moc zajímavé)

Savage Rose, 1968. Začíná to pěknou bossa novou…
https://www.youtube.com/watch?v=CODgz6xYJYs
A rok 2012
https://www.youtube.com/watch?v=vTLcEMrsBgc

Bazaar
https://www.youtube.com/watch?v=9fN1Np3t-ow
https://www.youtube.com/watch?v=suRCdom6BTU

Zpět