Dvojčata, dvojice, dvojníci / Abelard a Heloisa

01.02.2011 02:12

Abelard a Heloisa
Když jsem předchozí část článku jsem nazval Milenci v literatuře a ve skutečnosti, měl jsem v tom druhém případě na mysli především Abelarda a Heloisu. Příběh, který jsme kdysi s kolegou Boháčem nazvali počátek tragédie západního světa. Tedy vnímání světa jako tragického. Celý příběh se odehrává ještě daleko dříve, než napsal William Shakespeare svého Romea a Julii a je podle nejen mého názoru ještě daleko tragičtější než slavná renesanční tragédie.
Petr Abelard byl jedním z největších vzdělanců své doby, přehled jeho díla je úctyhodný. I ve svém teologickém díle vystupuje v řadě sporů, např. cisterciácký opat a mystik Bernhard  von Clairvaux, tentýž Clairvaux, jehož církevní reforma v klášteru Cluny proměnila ve své době podobu církve v Evropě, považoval Abelarda za heretika. Nejznámějším teologickou otázkou, v níž vystupoval Abelard na pozici nominalismu, byl právě spor tohoto pojetí světa s universalismem. Jeho pojetí bylo nazýváno později konceptualismem. Pozoruhodná byla jeho hermeneutická metoda (metoda interpretace), odpor vůči scholastické strnulosti (spis „Ano a ne“), lze říci, že v jistém smyslu je jeho učení předchůdcem učení o pravdě u Descarta. Také jeho přesvědčení, že každé z monoteistických náboženství, kterými se zabýval, tj. židovstvím, křesťanstvím a islámem, má svou vnitřní pravdu, je něčím, co dnes vnímáme jako veskrze aktuální otázku náboženské tolerance. Tuto nejstručnější charakteristiku shrnu konstatováním, že Alelard je považován nejvýznamnějším filosofem a teologem 12. století vedle Anselma z Canterbury.
Jeho děsivý příběh si dnes, v době internetu, můžeme přečíst (v latině nebo němčině, ale rovněž v angličtině,viz odkaz dole) v klidu našeho studijního zákoutí. Abelardův osud se stal námětem neméně slavného spisu Nová Heloisa.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ab%C3%A9lard
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:AbelardHeloiseTomb.jpg&filetimestamp=20061031212923
Dopisy (v němčině, na téže stránce jsou rovněž v latině, jinak na internetu též v angličtině)
https://www.abaelard.de/abaelard/050202hicad.htm#Quomodo%20In
https://www.abaelard.de/abaelard/050200briefwechsel.htm
https://elib.at/index.php?title=Peter_Abaelard_-_1079-1142
Teologické práce např.
https://www.intratext.com/Catalogo/Autori/AUT404.HTM
J. J. Rousseau
https://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jean-jacques-rousseau.html

Zpět