Druhá symfonie Dmitrije Šostakoviče

11.01.2013 02:05

Druhá symfonie Dmitrije Šostakoviče
díla ruské moderní hudby

Druhou symfonii Šostakovič komponoval na zakázku státního sovětského nakladatelství hudby při příležitosti desátého výročí Velké říjnové socialistické revoluce v létě 1928. Vedoucím oddělení hudební agitace a vzdělávání byl tenkrát skladatel Nikolaj Roslavec, jeden z prvních propagátorů nové hudby v Rusku, velmi pozoruhodná osobnost (navrhl vlastní systém organizace hudebního materiálu, např. tzv. „syntetické akordy“, nezávisle například na Arnoldu Schönbergovi), dostal se nicméně do konfliktu se sovětskou tajnou policií a oficiální kulturní ideologií, což vedlo k zákazu povolání (byl profesorem a později rektorem Charkovského hudebního institutu) a po smrti dokonce zkonfiskování díla autora „nepřátelského režimu“. Jen díky němu bylo nicméně možné, že Šostakovič přinesl 10. října partituru do vydavatelství a ještě týž měsíc šla do tiskárny. 5. listopadu pak byla provedena Leningradskou filharmonií pod taktovkou Nikolaje Malka, tedy téhož dirigenta, který nastudoval již První symfonii skladatele.

Jedná se o krátké experimentální dílo v délce trvání ani ne dvaceti minut, jednověté, nicméně sestávající ze dvou částí, první označené jako Largo, druhé jako sborové finále Šli jsme a prosili o práci a chléb. Zhudebněná báseň ve druhé části pochází od Alexandra Bezymenského, syna židovského řemeslníka z Žytomyru, komsolského básníka, který opěvuje Říjnovou revoluci a Lenina jako osvoboditele, který sejmul z ruského lidu všechna předchozí utrpení.

Figury ve smyčcích přecházejí na začátku symfonie od kontrabasů a violoncell, od pátého taktu k violám, od čísla 2 k druhým a posléze k prvním houslím (podobný postup známe z jedné věty Beethovenovy Osudové). Dynamika pianissimo či piano a tempo velmi pomalé. Hudba postupně narůstá přidáváním dalších nástrojů a celé je to doprovázeno permanentním virblem velkého bubnu. Od čísla 6 zazní nad touto změtí zvuk trubky. Její sólo je zřetelným kontrastem k ostatním hlasům, v hlavě tématu vykazuje sekundové intervaly a její melodie působí coby signál. V taktech 23 a 24 k tomu zazní parafráze narozeninového popěvku Happy Birthday. Přesto lze celou část až po nástup sboru vnímat jako atonální útvar, který lze stěží přiřadit po více než několik taktů či akordů k nějaké určité tónině.

Poté, co sólu trubky následují další dechové nástroje, zklidní se hudba krátkým sólem tuby. To je meditativní pokračování, které Šostakovič sám v dopise Boleslavu Javorskému popsal jako „smrt dítěte“. V dalším úseku se tempo mění na allegro, v tomto žertovném oddílu pracuje skladatel s nejrůznějšími tématy, například náhle klesajícími či stoupajícími chromatickými řadami ve flétnách, jinými příklady je třeba disonantní duet trubek (číslo 20), doprovázený triolami ve smyčcích a kontrapunktem fléten. Scherzando končí fortissimo akordem Ges dur.

Následuje dvojdílná část označená jako Poco meno mosso.  Motiv v hlubokých smyčcích je vystřídán sólovou tubou, čímž se hudba zklidňuje. Pak přechází stoupajícími figurami stupnic v krátké Allegro molto a následuje o něco pomalejší třináctihlasé „Fugato“. Se zhušťující se fakturou dosahuje Šostakovič zvukový efekt pohyblivého clusteru, pocit změti podobný tomu na začátku skladby přebírají různé nástrojové skupiny, nejdříve trio sólových houslí, klarinetu a fatotu, poté žesťových nástrojů, a dále až k virblu tympánů (před číslem 53), jímž je dosaženo vrcholu celé pasáže, jemuž následují durové akordy v dlouhých hodnotách, v kontrastu k předchozím disonantním částem. Repetitivní figury zklidňují celou část až do zmírání – „morendo“.

Celá druhá část stojí v protikladu k první svou tonální kompozicí a prvoplánovým charakterem plakátu. Šostakovič využívá principů programní hudby, hned zpočátku tovární siréna ohlašuje symbol pracovního nadšení. Zpočátku se ozývá pouze bas ve sboru, který přebírají dřevěné nástroje, v další části doprovází ostatní sborové hlasy, které se mezitím přidaly, permanentní trioly či osminy hlubokých smyčců. Oddíl v e moll, označovaný jako „Slova utrpení“ končí před číslem 78 v a moll, zatímco zvolání „Ó, Lenine!“ následuje v sextakordech Des dur, b moll a C dur. „Pochopili  jsme, Lenine, náš osud nese jméno: Boj, boj!“, zpívají tenory a soprány, přičemž slovo „boj“ je tečkovaně rytmizováno a je celým sborem vykřikováno na tónu „H“. Výkřik „Říjen“ glorifikuje skladatel na jediném akordu Fis dur přes více než dva takty.

Poslední verš „To je znamení, to je jméno žijící generace: Říjen, komuna, Lenin!“ je parlando doprovázené bicími (kdybychom chtěli hledat v naší hudební avantgardě, mohli bychom srovnávat s voice-bandem E. F. Buriana). Poslední vyvrcholení orchestru je komponováno v C dur, přechází do H dur (číslo 96) a v této tónině skladba končí – fortissimo.

Dílo bylo zprvu komponováno jako kantáta. Později bylo označeno jako Druhá symfonie.

Zde je originální text básně (najdeme jej např. v článku anglické Wikipedie)

Мы шли, мы просили работы и хлеба,
Сердца были сжаты тисками тоски.
Заводские трубы тянулися к небу,
Как руки, бессильные сжать кулаки.
Страшно было имя наших тенет:
Молчанье, страданье, гнет.

Но громче орудий ворвались в молчанье
Слова нашей скорби, слова наших мук.
О Ленин! Ты выковал волю страданья,
Ты выковал волю мозолистых рук.
Мы поняли, Ленин, что наша судьба
Носит имя: борьба.

Борьба! Ты вела нас к последнему бою.
Борьба! Ты дала нам победу Труда.
И этой победы над гнетом и тьмою
Никто не отнимет у нас никогда.
Пусть каждый в борьбе будет молод и храбр:
Ведь имя победы – Октябрь!

Октябрь! – это солнца желанного вестник.
Октябрь! – это воля восставших веков.
Октябрь! – это труд, это радость и песня.
Октябрь! – это счастье полей и станков.
Вот знамя, вот имя живых поколений:
Октябрь, Коммуна и Ленин.

https://de.wikipedia.org/wiki/2._Sinfonie_%28Schostakowitsch%29

https://www.youtube.com/watch?v=PJ7WU2Jh0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=MqKy8HyuQbc

Zpět